Anleggsgartner, Entreprenør, Maskinentreprenør i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1863 Siste år
587 Siste 3 mnd
222 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

053-2009 opparbeiding av turvei d2 mons søviksplass-kildeveien og turvei a5 på huk.

Registrert Dato: Mandag 12. Oktober 2009

Oppdragsgiver ønsker pris på to delprosjekter. Delprosjekt 1 gjelder opparbeidelse av turvei D2 Mons Søviksplass ? Kildeveien. og delprosjekt 2 gjelder opparbeidelse av turvei A5 på Huk.
Delprosjekt 1
Turveistrekningen som skal opparbeides fra Mons Søviksplass ? Kildeveien er på ca. 100 lm og skal opparbeides som en enkel grusvei i 2 meters bredde (inkl. skulder 0,25m på hver side). Traseen skal følge eksisterende sti, som går over opparbeidet plen. Terrenget er flatt og lett fremkommelig. Buskas og annen lav vegetasjon skal ryddes for å tydeliggjøre atkomst til turveien. Traseen er lagt med nærhet til verdifulle trær, og det er viktig at disse tas hensyn til under gravearbeidene.
Delprosjekt 2
Turveistrekningen som skal opparbeides på Huk er på ca. 280 lm og skal opparbeides som en enkel grusvei i 2,0meters bredde (inkl. skulder 0,25m på hver side) med kant av storgatestein. Turveien er delt opp i tre delstrekninger, delstrekning 1 er på ca. 80 lm, delstrekning 2 er på ca. 60 lm og delstrekning 3 er på ca. 140 lm. Traseen følger delvis eksisterende tråkk. Terrenget er flatt og lett fremkommelig. Buskas og annen lav vegetasjon skal tynnes på deler av strekningen, se vedlegg 1.3. På denne strekningen er det registrert forekomster av dvergmispel (Cotoneaster scandinavicus), svartmispel (Cotoneaster niger), slåpetorn (Prunus spinosa) og hagtorn (Crataegus monogyna). Dette er arter som er rødlistede, og det er derfor viktig at de ikke skades eller fjernes når vegetasjon langs turveitraseen skal ryddes og tynnes. Rosebusker og naturlig hjemmehørende asal-arter skal heller ikke skades eller fjernes. Tynning av vegetasjon skal skje etter anvisning fra oppdragsgiver. Ved nyanlegging av turveien gjennom skogsområdet skal veiføringen og høyder på veien tilpasses eksisterende terreng slik at turveien faller naturlig inn i omgivelsene, og inngrep i sideterrenget og vegetasjon blir minimalt. Traseen er lagt med nærhet til verdifulle trær, og det er viktig at disse tas hensyn til under gravearbeidene.
OPSJON
Det er opsjon på opparbeidelse av delstrekning 4 på Huk som er på ca. 70 lm.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere