Alarm & sikkerhet, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Sprenging, Stålarbeider, Transport, Vann & avløp, Vanntetting i Telemark

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1644 Siste år
471 Siste 3 mnd
147 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

201212246 UFP08 Eidanger

Registrert Dato: Mandag 17. Desember 2012

Entreprise UFP-08 Eidanger er en av fire grunnentrepriser
på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn og består av
den vesentligste utførelse av den 2080 meter lange
Eidangertunnelen, samt 1340 meter med spor i dagen for
tilkobling til eksisterende spor sør for Porsgrunn stasjon.
Entreprisen inneholder også et element med ?cut and
cover? i Eidangertunnelen. Inkludert i entreprisen er også
en ny bru for et sidespor til Norcem.
Entreprise UFP-08 Eidanger entreprisen er en av 4 grunnentrepriser på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn og omfatter grunnarbeider for delstrekningen fra km. 179.940 til km 182.850.
Entreprisegrensen mot entreprise UFP-07 Storberget entreprisen ved km. 179.940 ligger ca. 500m inn i Eidanger tunnel fra dagsone Herregårdsbekken. Entreprisegrensen ved 182.850 er parsellslutt for parsell 12. Her er overangen mellom nytt og eksisterende spor.
Entreprisen omfatter utførelse av følgende hovedelementer:
?Etablering av riggområder ved arbeidssted Pasadalen og Norcem.
?Omlegging av eksisterende jernbane ved Norcem
?Utgraving/utsprengning for ny trase i dagsone Eidanger inkl. nytt sidespor til Norcem og
forskjæringer for Eidanger tunnel vest.
?Etablering av forskjæring og påhugg for tverrslag/rømningstunnel Pasadalen
?Etablering av permanent vei til og beredskapsplass ved portal Eidanger tunnel vest
?Etablering av permanent vei til og beredskapsplass ved portal rømningstunnel Pasadalen
?Etablering av diverse anleggsveier og deponier (Deponi 15 og 16)
?Utsprengning av ca. 1 450 m av Skillingsmyr tunnel (ca. 132 og 152 m2)
?Utsprengning av ca. 635 m kombinert tverrslag/rømningstunnel fra Pasadalen (Ca. 52 m2)
?Utsprengning av ca. 140 m parallell rømningstunnel (ca. 25 m2)
?Graving/sprengning for byggegrop cut&cover
?Transport av utgravde og utsprengte masser til deponi langs linja (deponi 15 og 16 ), til
Norcem?s steinbrudd ved Bjørntvedt eller til Herøya i Porsgrunn for utfylling i
Gunnekleivfjorden.
?Injeksjon og permanent sikring i alle tunneler
?Installasjon av vann og frostsikring i heleEidanger tunnel
?Oppbygging av banelegeme i dagsoner og jernbanetunneler opp til formasjonsplan (inkl.
nytt sidespor til Norcem)
?Diverse bygningstekniske installasjoner i tunnel
?Drensledninger og opplegg for brannvann i Eidanger tunnel
?Drensledninger i tverrslag/rømningstunnel Pasadalen
?Diverse jernbanetekniske installasjoner i tunnel (Kabelkanaler, trekkekummer, rørkryss,
diverse fundamenter etc.)
?Bygging av portal ved påhugg Eidanger tunnel vest og tverrslag Pasadalen
?Bygging av slusevegger i sluser mellom tverrslag/rømningstunnel og jernbanetunnel
?Bygging av ca. 45 m cut & cover på del av Eidanger tunnel med liten overdekning
?Bygging av tekniske bygg ved Vallemyrene, påhugg Eidanger tunnel vest og i tunnel ved
kryss mellom tverrslag og hovedtunnel.
?Bygging av Norcem bru (inkl.grunnarbeider og fundamentering).