Anleggsgartner, Arkitekt, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Mekaniske verksteder, Prosjektleder, Rørlegger, Snekker, Vann & avløp, Ventilasjon i Rogaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

7109 Siste år
4308 Siste 3 mnd
425 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

62108-VANNLEDNINGER FRA HAUGALAND NÆRINGSPARK TIL STORÅSEN

Registrert Dato: Fredag 06. Desember 2019

For å bedre sikkerheten i vannforsyningen i søre del av kommunen skal Tysvær kommune bygge et høydebasseng på 1000 m3 på ca. kote 90 på Storåsen ved Odland. Høyde-bassenget skal forsynes med vann fra eksisterende trykkøkningsstasjon i Haugaland næringspark. Fra trykkøkningsstasjonen i Haugaland næringspark legges to stykk 250mm PE 100 opp til høydebassenget. Den ene skal forsyne vann fra trykkøkningsstasjonen opp til bassenget. Den andre skal føre vann fra høydebassenget og ut på nettet, jf. Tegning HB101 Oversiktsplan. Samlet lengde for traseen er ca. 1290 m. Av dette legges ca. 290 m som sjøledning gjennom Foretjørna.
Vannledningene krysser over Åsgard Transport gassledning rett sør for Haugaland næringspark. Ellers ligger traseen i utmark uten annen infrastruktur eller veier. Det må etableres en midlertidig anleggsveg for transport av rør, utstyr og masser inn i området. Denne skal fjernes når anlegget er ferdigstilt. Terrenget skal reetableres slik at kun kummer bli synlige.
Krav ved kryssing av Åsgard Transport
Ved kryssing over Equinor sin gassledning skal vannledningene legges i varerør. Varerør føres ti meter ut på hver side av senter gassrør, jf. Tegning HS199 Oversiktstegning kryssing av Åsgard transport.
Det skal ikke graves ned I eksisterende terreng over gassrør. Varerør legges oppå terreng i tråd med føringer gitt i Equinor - dokument 2750 - Krav til kryssing og andre aktivitetere ved landtraseer, jf. Vedlegg D2.4.
Midlertidig anleggsveg etableres som vist på vedlagt tegningsgrunnlag. Equinor låner ut stålplater som legges oppå et fundament av pukk (16 - 32 mm) der den midlertidige anleggsvegen krysser over gassledningen. Equinor transporterer stålplatene fra Kårstø til anleggsområdet og tilbake igjen etter bruk.
Dersom det blir behov for sprenging i området så må dette varsles til Equinor på forhånd.
Valgt entreprenør må delta på et oppstartsmøte hos Equinor på Kårstø (ca. 2 timer) før anleggsarbeidet settes i gang. I oppstartsmøte vil Equinor informere om forhåndsregler og krav ved arbeid i og langs Åsgard transport. Det forventes at entreprenøren stiller med to personer. I tillegg vil Tysvær kommune sin byggeleder delta. I oppstartsmøte vil det bli gjort risikovurderinger av kritiske punkt og arbeids-operasjoner. Disse vurderingene danner grunnlag for den beredskapsplanen som entreprenøren skal utarbeide før oppstart av anleggsarbeidet.
Oppmåling av vannledning som krysser over gassledning utføres av entreprenør og oversendes til Equinor etter at arbeidet er utført.


Referansenummer:  2017/2556