Anleggsgartner, Asfaltering, Entreprenør, Maskinentreprenør, Steinlegger, Vann & avløp i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2557 Siste år
1006 Siste 3 mnd
244 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

8-BYM-2013 Torggata som gang- og sykkelprioritert gate

Registrert Dato: Fredag 18. Januar 2013

Oppdragsgiver har behov for anskaffelse av entreprenør for bygge- og anleggsarbeider for Torggata. Torggata skal rehabiliteres og omskapes til gang- og sykkelprioritert gate der gjennomgangstrafikk reduseres. Hensikten med endret gatebruk og ny utforming av Torggata er, foruten å øke miljøkvaliteter og byromskvaliteter, å gi bedre forhold for syklister og gående og avvise trafikk uten å hindre nødvendig varelevering.
Prosjektet omfatter Torggata fra Youngs gate, over Arbeidersamfunnets plass, frem til kryssing av Hausmannsgate. Inndeling av gatetverrsnittet i 3 m og 5 m brede fortau og 4 m bred kjøre/sykkelareal. I tilknytning til det bredeste fortauet etableres vareleveringslommer og møbleringssoner hvor plasskrevende aktiviteter kan finne sted. Vareleveringslommene får en bredde på 2,0 m. Gaten stenges fysisk med pullerter på begge sider av Ring 1 og ved Badstugata. Kvartalene fra Badstugata til Ring 1 og Ring 1 til Youngsgate blir kjørearealet forbeholdt sykkel.
Gaten oppgraderes med granittheller på fortau og mørkgrå smågatestein i kjøreareal, vareleveringslommer og møbleringssonen. Smågatestein i kjøreareal skal ha en trillevennlig og sklisikker overflate da med skjært sider og prikkhogd topp.
I Torggata ligger det en kulvert/felles tunnel for blant annet vann- og avløpsledninger. Over kulverten ligger det en betongplate. Bredden på betongplaten vises i radarskanningen å være ca. 5-7 m, mens selve kulverten sannsynligvis kun er 2,3 m bred. For å ivareta nødvendig fallforhold og avrenning av gaten skal betongplaten fjernes der dette er nødvendig. Nødvendig ivaretakelse av kabler og etablering av drenering skal gjennomføres.
I Torggata skal det skapes et uhøytidelig byrom med torgpreg og mye aktivitet gjennom hele døgnet. Torggata skal være en oversiktlig, trygg og lett fremkommelig transportåre for gående og syklister, men ikke invitere til bilkjøring. Det skal være attraktivt å oppholde seg og bevege seg i Torggata, med kjørebane tilrettelagt for syklister, brede fortau og ryddig varelevering. Liv i gaten og økt mulighet for bruk vektlegges. For å ivareta helheten på en god måte er byromskvaliteter, funksjonen som transportåre og hensynet til brukerne sett i sammenheng.
Anskaffelsen omfatter Torggata fra Youngs gate, over Arbeidersamfunnets plass, frem til kryssing av Hausmannsgate.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere