Elektriker, Entreprenør i Vest-Agder

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

546 Siste år
147 Siste 3 mnd
58 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

AMS innsamlingssystem

Registrert Dato: Tirsdag 03. Juli 2012

Oppdrag/Leveransen:
AEN skal gjennomføre en anskaffelse av AMS innsamlingssystem, som vil bestå av følgende hoveddeler:
? Leveranse av AMS målere, ca. 200 000 stk
? Leveranse av infrastruktur og utstyr til nettstasjoner, ca. 9 000 stk.
? Leveranse av en helhetlig løsning for front-end(sentralsystem), inkl. kommunikasjon, integrasjon mot tilliggende system, samt idriftsettelse.
? Logistikk, arbeidsordre- og oppfølgingssystem til utrullingen.
? Koordinerings-, fremdrifts- og systemansvar for utrullingen.
? Driftsansvar for AMS løsningen frem til forskriften er oppfylt.
? Opsjon for kjøp av logistikk-, arbeidsordre-, og oppfølgingssystem
Måledatahåndtering og andre bakenforliggende system bak front-end(sentralsystemet) er ikke en del av denne anskaffelsen.
Kvalifisering:
Aktuelle leverandører må melde seg på Sellihca kvalifikasjonsordning, med kvalifisering på kodene 2.22.5, 1.21.99, 2.24.8 og 1.34.6.
Det kreves kvalifikasjon på samtlige koder for å bli vurdert som aktuell tilbyder. Oppdragsgiver vil velge ut et representativt utvalg av kvalifiserte leverandører som vil bli invitert til å delta i konkurransen.
Nettsider:
På norsk: *** Linken er fjernet *** />In english: *** Linken er fjernet *** />Planlagt fremdriftsplan for kvalifisering og utvelgelse av leverandører:
? Kunngjøring i Doffin og Ted om kvalifisering i Sellicha- 2012-06-29
? Frist påmelding til informasjonsmøte ? 2012-08-25
? Informasjonsmøte ? 2012-09-06
? Frist for registrering i Sellihca ? 2012-09-11
? Kunngjøring av prekvalifiseringen i Sellicha ? 2012-09-12
? Frist for inngivelse av søknad om prekvalifisering ? 2012-10-03 kl 12:00
? Antatt tidspunkt for meddelelse om kvalifiserte og utvalgte leverandører ? 2012?10-24
? Antatt utsendelse av konkurransegrunnlag (RFP) ? 2012-11-01
Oppdragsgiver:
Agder Energi Nett (oppdragsgiver) er blant de fire største nettselskapene i Norge og utgjør omtrent 7% av totalt antall nettkunder i Norge, noe som tilsvarer rundt 180 000 kunder.
Oppdragsgiver er en del av Agder Energi konsernet, som er landets tredje største energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene på Agder (54,5%) og Statkraft Holding (45,5%).
I tillegg til å være landsdelens vannkraftprodusent og strømleverandør har konsernet aktiviteter innen en rekke forretningsområder - hovedsakelig områder som er nær knyttet til energi. Disse er vindkraft, bioenergi, fjernvarme, bredbånd, elektroentreprenørvirksomhet, energiøkonomisering, konsulenttjenester innen engineering, måling og fakturering, inkasso, finans- og kraftforvaltning, samt administrative tjenester.
For mer informasjon om Agder Energi: *** Linken er fjernet *** />For mer informasjon om Agder Energi Nett: *** Linken er fjernet *** />Bakgrunn:
Agder Energi Nett (AEN) har med bagrunn som områdekonsesjonær på Agder plikt til å innføre avanserte måle-og styringssystemer (AMS) i henhold til forskrift ?FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester?
Krav til installering av AMS skal være oppfylt innen 1. januar 2017, og 80 % av målerpunktene skal ha blitt installert innen 1. januar 2016.
Tidligere beregninger av kostnader knyttet til de foreslåtte kravene antyder at kostnadene for Norges nettselskaper totalt sett vil være på ca. NOK 5 mrd. Senere anslag tyder på at kostnadene vil være langt høyere, kanskje opp mot NOK 10 mrd totalt sett i Norge. (Tallet inkluderer nettselskapenes interne kostnader.) Estimert verdi på denne anskaffelsen antas å være omtrent halvparten av anslagene for AEN, og vil da være i størrelsesorden NOK 175 - 350 mil.
Samlet mengde eller omfang inkluderer eventuelle delarbeider, delleveranser og opsjoner. Det vises til tilbudsgrunnlaget for ytterliggere informasjon. Verdiene oppgitt nedenfor er anslått i hele kontraktsperioden.