Maler, Murer i Aust-Agder

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

113 Siste år
38 Siste 3 mnd
10 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Anbud på malerarbeid og noe murerarbeid

Registrert Dato: Onsdag 09. Mai 2012

Gjelder bolig i Risør
Ønsker anbud på
• Utvendig maling av pusset betongbygg.
• Nødvendig reparasjon av puss som
danner underlag for malingen.
• Maler koordinerer alle arbeidene innen de
berørte fag, (Alternativt kan murer tilby
denne koordineringsoppgaven).

Felles opplysninger.
Entreprenøren skal kjøpe inn / levere alle materialer.
ANBUDET SKAL VÆRE KOMPLETT.
Det skal omfatte alle arbeider / kostnader som er aktuelle, og skal bl. a. inkludere all nødvendig rigg og drift som f.eks. Stillaser, opprydding, reise osv.
(strøm- og vannuttak og tilgang til WC ytes fra byggherren).
Det forutsettes at alt arbeid utføres av godt kvalifiserte handverkere, med gode praktiske ferdigheter (god handverksskikk) og teoretiske kunnskaper om faget.
Referanser ønskes.
Arbeidene ønskes utført høsten 2012 eller i sommerhalvåret 2013.
Husets grunnflate er B x L = 8 x 10 = 80 m2 brutto. Huset er på en og en halv etasje pluss kjeller.
Oppdraget omfatter maling av ytterveggene i 1. og 2. etasje og helt til toppen av mønet i gavlene,
dvs. de samme flater som i dag er pusset med hvitaktig puss. Utvendige kjellervegger skal ikke males, men «hyllen» mellom kjellerveggen og ytterveggen i 1. etasje skal medtas. Tetting av hull for feste av stillaser skal tettes og males slik at spor etter disse blir helt borte. Det finnes også 8 lignende hull fra før av som skal igjenmures på samme måte.
Huset har stått med den hvitaktige pussen helt siden byggeåret i ca. 1953, og har aldri vært malt før.
Murer og maler må vurdere om det er nødvendig å ta prøver av pussen for å sikre riktig valg av materialer videre.
Som grunnlag for å prise jobben vedlegges noen bilder av huset og 2 skisser med omtrentlige mål (brutto grunnflaten er nøyaktig målt, resten er målt på grunnlag av foto). Det er også utført beregninger av veggarealet som skal males (beregnet som kvadratmeter, m2). Se skissene.
Det vil også bli innhentet anbud på legging av nytt tak inkl. nye pipebeslag og takrenner / nedløp.
Dette kan kreve noe samarbeide dersom arbeidene skjer samtidig, men kan også gi mulighet for felles bruk av stillaser.
Huset kan besiktiges utenfra uten særlig avtale. Siden eier ikke bor i huset, må evt. befaring innendørs avtales spesielt. Det kan avtales at leieboer viser fram huset.
(Undertegnede bor på Østlandet og bruker leiligheten i 1. etg. som fritidsbolig).

Malerjobben.
Det skal inkluderes alle nødvendige for- og etterarbeider, som f.eks. vasking, sørge for tørre og rene flater, reparasjon av puss, evt. etsing etc.
Det forutsettes bruk av Silikonemulsjon maling eller tilsvarende, med mindre maler fremmer et godt begrunnet forslag om annet. Malingen må være diffusjonsåpen. Farge avtales senere.
Det skal påføres følgende strøk:
1. Grunning / seis (f.eks. Jotun Silikonemulsjon Seis).
2. Understrøk (f.eks. Jotun Silikonemulsjon understrøk). Skal utføres med villstrykingsteknikk.
3. Toppstrøk (f.eks. Jotun Silikonemulsjon maling).
Produkter fra Jotun er ikke noe krav, men ansees å være et tilstrekkelig godt produkt å tilby.
Alle tre malingslagene skal være med produkter fra samme produsent / merke.
Produsentens veiledning / anvisninger skal følges nøye.
Mindre riss i den gamle pussen fylles ved at strøk 2 kostes godt inn i de tynne sprekkene. For større riss, se under murerarbeidet.
Anbyder skal levere en beskrivelse av tilbudt arbeid og tilbudte produkter, - gjerne med henvisning til anbefalinger fra leverandør / produsent som det tilbys puss- og malingsprodukter fra.

Murerarbeidet.
Murer skal reparere skadet puss som det skal males på.
Det må særlig repareres følgende:
For mindre riss – se under malerarbeid.
Mørtel skal velges slik at den nye mørtelens styrke / fasthet blir mest mulig lik den gamle pussens styrkeegenskaper. For å unngå nye riss er viktig at den nye pussen ikke blir sterkere enn den gamle pussen.
Store sprekker (særlig i østre gavl, se bildene) fuges og pusses igjen med armert puss.
Puss fjernes rundt sprekken til plan overflate og sprekken hogges opp. Deretter fylles sprekken med egnet mørtel og en netting (armering) stemples fast til underlaget over den. Deretter utføres pussreparasjon som normalt. Samlet lengde av store riss som må utbedres som beskrevet anslås til ca. 9 løpemeter
To skadesteder utenom den ordinære pussen skal repareres. Det gjelder over verkstedvinduet i kjelleren (der skal det ikke males), og det gjelder på den ene siden av verandaen i 2. etg.
Synlig rusten armering skal rengjøres for rust og skitt, og deretter omstøpes slik at armeringen får tilstrekkelig overdekning.

Isolert pussystem – alternativ løsning.
Det ønskes et orienterende kostnadsoverslag for et utvendig isolert pussystem, med ca. 10 isolasjon av veggene i 1. og 2. etg. (samme areal som for maling). Dette sees på som et alternativ til maling dersom prisen er lav.

Koordinator:
Det forutsettes at maler koordinerer arbeidet i forhold til andre handverkere, (f.eks. murer og evt. andre), slik at arbeidene kan gjennomføres rasjonelt og til riktig tid.
Arbeidet ønskes utført på kort tid uten unødvendig opphold, men ikke slik at det blir på bekostning av kvaliteten (f.eks. tilstrekkelig herdetid mellom pussreparasjonen og malerarbeidet må prioriteres. )
Koordinator fakturerer for alle arbeider og viderebetaler til de øvrige handverkere / bedrifter
(kan diskuteres)

Sluttbemerkning:
Dersom du ikke har anledning til å gi et anbud innen 8. juni, er det alternativt av interesse å få et orienterende kostnadsoverslag. Jeg ønsker da å få et mer forpliktende anbud senere.

Legg merke til at jeg bor på adressen nedenfor, og mottar post bare der. Adressen i Risør gjelder huset som skal males, men jeg mottar ikke brevpost der.

Mvh hilsen
Håkon F. Halvorsen,
.