Arkitekt, Elektriker, Entreprenør, Kulde & varme, Maler, Maskinentreprenør, Prosjektleder, Rørlegger, Snekker, Ventilasjon i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

7981 Siste år
3395 Siste 3 mnd
431 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Anskaffelse av bygningsmessige vedlikeholdsarbeider - Slottsberget 77-79

Registrert Dato: Tirsdag 29. Mai 2012

Eiendommen er beliggende på oversiden av Dikemark sykehus med skog og annen omkringliggende vegetasjon. Tomten er delvis natur- og skogstomt med noe opparbeidelse av plen og busker. Skrånende terreng i området.
Arbeidene er knyttet til en frittliggende, vertikaldelt tomannsbolig i tre, som oppdragsgiver benytter til utleie. Boligen er oppført ca. 1922 med murt grunnmur av store granittstein, delvis pusset og malt innvendig. Konstruksjonen er trolig i grovt bindingsverk, med trebjelker i etasjeskiller og stående vekselpanel utvendig. Saltak med takopplett på husets vestside og enkelkrum takstein i betong.
Som følge av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det behov for både innvendig og utvendig rehabilitering av bygningen. Formålet er å sette bygningen i en slik stand at den fremstår som presentabel og godt vedlikehold ovenfor leietakerne. Arbeidene som skal utføres i nr. 79 må koordineres med leietaker, da vedkommende blir boende mens arbeidene gjennomføres.
Arbeidene er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til dette konkurransegrunnlaget. Post 1.1, 1.2 og 3.7 er beskrevet som opsjoner da det er usikkert om arbeidene kommer til utførelse og eventuelt hvilken løsning som i tilfelle skal velges. Alle poster i tilbudsskjemaet skal prises, og manglende utfylling vil føre til avvisning.
Totalentreprenøren skal vurdere om de ulike tiltakene er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven, og har ansvaret for eventuell byggesaksbehandling i forbindelse med oppdraget. Dette skal prises som en opsjon i posten «byggesaksbehandling» i tilbudsskjemaets pkt. 1. Det forutsettes at leverandøren har de nødvendige kvalifikasjoner for å oppnå lokal godkjenning for de arbeidene som eventuelt er søknadspliktige.
Oppdraget er sammensatt av arbeider innenfor flere ulike fagområder. Herunder bl.a. tømrerarbeider, malerarbeider, rørleggerarbeider, elektrikerarbeider. Ved bruk av underentreprenører har hovedentreprenøren koordineringsansvar. Arbeidene skal koordineres på en slik måte at rasjonell fremdrift sikres.
Oppstart på byggeplass skal skje umiddelbart etter kontraktsinngåelse. Absolutt siste frist for ferdigstillelse av kontraktarbeidene er 30.11.2012. Oppdragsgiver vil imidlertid legge vekt på om leverandøren kan ferdigstille arbeidene før dette tidspunktet. Byggetid er derfor inntatt som et eget tildelingskriterium, se pkt. 4.2 i konkurransegrunnlaget.
Eventuell søknad om igangsettingstillatelse skal utarbeides og sendes til Plan- og bygningsetaten snarest mulig, men senest innen 1 arbeidsuke regnet fra kontraktsinngåelse.