Arkitekt, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Riving, Vann & avløp i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3437 Siste år
936 Siste 3 mnd
319 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Avvikling og fjerning av kloakkpumpestasjon, inklusiv legging av nytt vann- og avløpsnett.

Registrert Dato: Mandag 09. Januar 2012

Orientering om prosjektet. Arbeidenes art og omfang.
Totalentreprise
Se også konkurransegrunnlag.
Vestfjorden Avløpsselskap VEAS skal nedlegge pumpestasjonen KLO som pumper avløpsvann fra deler av Asker kommune og Røyken kommune inn i renseanlegget.
.
Dimensjonerende vannmengde for pumpestasjon KLO er 265 l/s. Målt pumpekapasitet i 2010 er ca 200 l/s. Maksimal tilrenning i nedbørsperioder er anslått til ca 600 l/s. Tilrenning som overstiger pumpekapasiteten føres i overløp i sjøen på ca. 2m dyp. Det er ingen forbehandling av overløpsvannet.
Når KLO er nedlagt, skal avløpet føres inn i VEAS renseanlegg ved gravitasjon.
Det er plassert en nettstasjon nr D0541 og et tavlerom inne i KLO. Denne nettstasjonen og tavlerommet skal beholdes.
Utvendig skal kabler legges i grøft, innvendig i tunell på eksisterende og/ eller nye føringsveier.
Ny VA-ledning legges i gravd grøft fra KLO til tunellport CTU, innvendig i tunell CTU til grenrør på eksisterende SP630 i tunell CTU
Det bes om pris på en komplett leveranse bestående av følgende hoveddeler:
? ca 230m SP710 PE100 SDR 17 fra KLO til tilkoblingspunkt inne i tunell CTU inkl. kummer
? ca 30m OV500 DV (ledning fra Eternittfabrikken) til tilkoblingspunkt på eksisterende overløpsledning inkl. kummer, opsjon på ytterligere 50m om nødvendig
? ca 50m V125 og V225 PE100 SDR11 inkl. kummer, omlegging forbi KLO
? ca 15m utblokking/ inntrekking V110 og V225 PE100 SDR11
? etablering av vannmengdemåler Ø600 på eksisterende SP630 i CTU
? Kabling inkl. kabelgrøfter etc for motordrevne ventiler ved KLO, og kabling av vannmengdemåler inne i tunell CTU
? Riving av deler av pumpestasjon KLO; trafo og tavlerom skal stå igjen
? Istandsettelse av anleggsområdet.
For å ivareta funksjonaliteten på EL/ IKT-anlegget, må arbeidene på EL-/IKT-anleggene, utføres av de firmaer som har rammeavtale med VEAS på disse områdene. Det skal benyttes komponenter og utstyr som bestemt i rammeavtalene. Navn på firma med rammeavtale er oppgitt i kapittel 5. VEAS vil selv levere komponenter til IKT-anleggene, og forestå programmering av SD-anlegget med skjermbilder etc
Entreprenøren skal utarbeide nødvendig tegningsunderlag og all nødvendig detaljavklaring utover de grensesnitt som er beskrevet i dette dokumentet. Entreprenøren skal videre aktivt bidra til å oversende all nødvendig detaljinformasjon om alt utstyr som leveres i god .tid. Før produksjon skal komplette arbeidstegninger oversendes VEAS for kommentarer/godkjennelse.
Kravene til leveransen er beskrevet i Kap 5 i konkurransegrunnlaget.
Grunnarbeider og utvendige ledningsarbeider samt omkobling fra eksisterende til ny ledning og nytt EL/ IKT-anlegg med nødvendige provisorier skal inkluderes i denne entreprise med grensesnitt som angitt på tegningene og beskrevet i dette dokumentet.
Viser til konkurransegrunnlag, som utleveres på tilbudsbefaring. Konkurransegrunnlaget kan også lastes ned fra *** Linken er fjernet *** i etterkant av tilbudsbefaring den 17. januar 2012.