Entreprenør, Rengjøring, Vaktmester, Vann & avløp i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3251 Siste år
1997 Siste 3 mnd
172 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

BV 2019-18 - Rengjøring av tunnelbassenger

Registrert Dato: Onsdag 27. November 2019

Vi vil med dette opplyse at vi har til hensikt å inngå en rammeavtale uten konkurranse til W. Giertsen Vannteknologi AS om leie av tjeneste for ubemannet rengjøring av lange tunnelbasseng for drikkevann.
Krav til maskinen:
- Operere opp til 2000 meter inn i bassenget
- Operere både på fast og tørr grunn og/eller helt eller delvis dykket
- Opereres både på plan og utstøpt såle og såle av rå-sprengt fjell
- Utføre inspeksjonsoppgaver, dokumentere og stedfeste funn
- Filme inspeksjon eventuelt som grunnlag for etablering av 3D-modell
- Tilpasses tverrsnitt fra 5 til 30 m2 med bredder fra 2 til 8 meter
- Transportere slam og sedimenter ut fra basseng
- Eventuelt behandle slam dersom det ikke kan slippes til avløpsnett eller resipient i nærheten
Anskaffelsen gjelder leie av tjeneste for ubemannet rengjøring av tunnelbasseng for drikkevann.
Mange kommuner benytter fjelltunneler for overføring av ferdig behandlet drikkevann. I mange tilfeller fungerer disse også som høydebasseng. På grunn av utforming og størrelse (store volum) blir strømningshastigheten i tunnelbassengene svært liten. Partikler og humus som slipper gjennom vannbehandlingen, sedimenterer i tunnelene. Dette kan medføre uønsket biologisk aktivitet i slammet. Det er også et estetisk problem med slam i basseng for behandlet drikkevann.
Tradisjonell manuell rengjøring med tømming og tørrlegging gjør operasjonen tidkrevendespesielt knyttet til geologiske vurderinger og sikringsarbeid for å ivareta personells sikkerhet. Som oftest fører dette til lengre driftsavbrudd og dermed mindre sikker vannforsyning i denne perioden. I noen tilfeller er det ikke mulig å tappe ned tunnelbassengene da bassengene må være kontinuerlig i driftfor å opprettholde forsyningen.
Hovedoppgaven er å rengjøre tunnelbasseng for drikkevann
- Løsne akkumulert slam fra overflater, spesielt bunnen og transportere slammet ut f.eks. sammen med løsnet småstein, sand og grus.
- Operere i vannfylte bassenger
- Ikke forurense bassenget (ferdig behandlet drikkevann)
Se ellers punktet over om beskrivelsen av anskaffelsen.
Det er gjennomført en markedsundersøkelse i Finland, Sverige, Skottland, Tyskland og Østerrike. Hensikten var å avklare om det var noen som kunne levere slike tjenester.  
Vi har ikke identifisert andre leverandører som kan levere det samme som er vårt behov.
Der er også gjennomført en markedsundersøkelse knyttet opp mot patenter innen for fagfeltet. Den viste at det ikke er patentert teknologi innenfor den kravspesifikasjonen som ble angitt.


Referansenummer:  2019/99052