Drenering, Maskinentreprenør i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1954 Siste år
1482 Siste 3 mnd
45 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Drenering av et hjørne på borettslag på torshov

Registrert Dato: Onsdag 05. Mars 2014

Vi ønsker å få tilbud på drenering på en side av en bolig blokk på Torshov i Oslo. En del som er rundt vår leilighet som har leilighet i 1. Etasje og soverom i kjeller. Vi har fått en takstrapport fra takstmann på tilstand, og det som må gjøres. Vi fikk en lekkasje inn i et rom i kjelleretasjen vår og årsak til lekkasjen i boligen påvirkes antagelig av flere faktorer. Det er ikke kjent, i hvilken tilstand den eksisterende dreneringen utenfor bygget er. Dersom den opprinnelige dreneringen ikke fungere, vil dette kunne føre til innsig av vann/fuktighet gjennom grunnmuren. Utover det, registreres det også manglende fuktsikring av ytterveggen. Utette tak-nedløp kan også føre til innsig av vann gjennom grunnmuren.
Konklusjon (skade) årsak:
Slik forholdene fremstår under befaringen, legges det følgende til grunn: Det er meget sannsynlig, at det ikke ble foretatt utvendig fuktsikring, etter-isolering, drenering osv. Det foreligger ingen indikasjoner på utvendig fuktsikring og lignende. Det registreres et tak-nedløp ved husets nord-vestlige hjørne. Under befaringen, registreres det at selve nedløpet, er av nyere dato, mens ledningen som går nedover i grunnen er eldre, muligens fra oppføringstidspunkt. Det antas, at eventuelle tilstandssvekkelser og utettheter ved det gamle taknedløpet (under terrenget), er med å påvirke fuktinntrengningen gjennom grunnmuren ytterlig. Generelt bemerkes det, at utvendig fuktsikring og drenering, er vesentlige faktorer (og forutsetninger), som skal motvirke/forhindre fuktinntrengning i konstruksjoner. Kjelleren ble bygget om (endret bruk) til boligformål i 2011, dermed er det Teknisk forskrift fra 2010 som legges til grunn som referansenivå. Det vises til Teknisk forskrift fra 2010 Kapittel 13. Miljø og helse - VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner - § 13-14 til 13 - 16. § 13-14. Generelle krav om fukt: Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske problemer. § 13-15. Fukt fra grunnen: Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken skal det treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene. § 13-16. Overflatevann: Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overflatevann. Etter det vi kan se, foreligger det avvik i forhold til referansenivået.
Bygningen generelt:
Byggeår: 1922 i følge infoland/EDR
Etasjer: Leilighet over 2 plan, 1.etasje + kjeller
Anvendelse: Del av borettslag: BORETTSLAGET TORSHOV KV VII
Ombygd: Leiligheten ble utvidet på høsten 2011, tidligere kjellerarealer beliggende under leiligheten, er nå en del av boligen
Generelt om stedet: Leiligheten er beliggende i 1.etasjen i en bygård fra 1922 i Hegermanns gate i Oslo. Bygget er oppført i mur- og betongkonstruksjoner med etasjeskillende konstruksjoner i støpt betong.
Skadeomfang:
Skadene/forholdene er kartlagt etter visuell kontroll/befaring, og ved bruk av fuktindikator av Type Tramex MRH 3: På befaringstidspunkt, registreres det stedvis indikasjoner på fukt, i eller henholdsvis under gulvbelegget (se bilder). Utsatte arealer utgjør ca. 3-5 m2. Området sammenfaller med stedet, da vanninnsig/vannlekkasjen ble registrert av eieren/kunden. Området er beliggende i kjelleren, i boligens nordvestlige hjørne. For øvrig er stedet fra vannlekkasjen, sammenfallende med plasseringen av utvendig tak-nedløp (se bilde). Det er ikke kjent om hendelsen har sammenheng med varmekablene som ikke er funksjonelle lenger. Allikevel tas det med kostnaden, for en kontroll/undersøkelse av dette. Utover det, tas det også hensyn til kostnaden for den utvendige dreneringen.
Arbeid som må utføres:
Utvendig fuktsikring, dreneringsarbeid og etter-isolering, graving, slissing i asfalt, tilbake- fylling av masser, ny asfaltering osv. Til sammen ca. 16 LM
Bygget står som bekrevet av Høyer Finseth på en flåte av leirbunn, slik at dette må taes hensyn til.
Befaring kan gjøres når som helst, og forklaring for område kan gjøres per telefon om befaring gjøres utenfor i Hegermanns gate på Torshov.