Entreprenør, Maler, Murer, Snekker i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3701 Siste år
1271 Siste 3 mnd
359 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Fasadeoppussing

Registrert Dato: Mandag 20. April 2009

Forespørsel om oppussing av fasade Niels Juelsgate 27, 0257 Oslo

RETNINGSLINJER OG PROSEDYRER FOR TILBUDSKONKURRANSEN

Invitasjon til å gi tilbud
Sameiet i Niels Juelsgate 27, heretter kalt NJ, inviterer deres selskap (heretter kalt Tilbyder) til å gi tilbud på forespørsel om oppussing av fasade i Niels Juelsgate 27, 0257 Oslo.

Bakgrunn for tilbudsforespørsel og omfang NJ består av en bygning som ligger sentralt på Frogner i Oslo. Bygget ble tatt i bruk i 1898 og har 4 etasjer, samt loft og kjeller. Bygningen har 2 trappeganger og 11 leiligheter. Loftet har boder og tørkeareal. Kjeller har boder. Hovedtavlen ligger i kjeller.

Fasaden har til dels store sårflater på fasade og på undersiden av balkonger etter fjerning av løs puss og betongstykker. Det er også noe blottlagt murstein på tårnet.

Omfanget av arbeidet skal innebærer renovering av fasade, utbedring av teglstein, puss og maling avslutningsvis. Tilbyder oppfordres til befaring av NJ for selv å vurdere omfanget.

NJ er oppført på byantikverns gule liste som bevaringsverdig. Entreprisen organiseres som en totalentreprise.

Tilbyder skal være godt kjent med Byggherreforskriften, og skal bistå og veilede NJ om dette tiltaket som NJ ønsker å utføre.
Tilbyders byggeleder skal være koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, (Ref Byggherreforskriften § 7)
Tilbyder skal selv utarbeide:
· Plan for sikkerhet, helse og miljø (Ref Byggherreforskriften § 8
og § 12 b)
· Forhåndsmelding (Ref Byggherreforskriften § 9 )
· Tilbyder skal også utføre nødvendige fysiske tiltak for å sikre
byggeplassen for drift og i forhold til tredjeperson.

NJ vil inngå en avtale med valgt partner på grunnlag av NS 8406.

Forutsetninger som settes til Tilbyder knyttet til tilbud og gjennomføring
Tilbudet skal omfatte komplett leveranse slik det fremgår av avsnitt Beskrivelse av omfang ovenfor.

Tilbyder skal ha god bransjespesifikk bakgrunn/kompetanse i
forhold til omfang og ansvar/rolle, d.v.s. det forutsettes at Tilbyder
er selvgående med hensyn til styring og gjennomføring oppdraget.

Tilbyder skal fremlegge referanser og/eller dokumentasjon fra tilsvarende oppdrag.

Tilbyder skal samarbeide med NJ bl.a. for å sikre krav til leveranse.

Kriterier for valg av Tilbyder
Tilbudene vil bl.a. bli evaluert etter følgende kriterier (ikke i prioritert rekkefølge):

· Forståelse av oppdragets art og omfang
· Referanser
· Tilbyderens soliditet og gjennomføringsevne
· Tilbyderens kompetanse/erfaring innen fagområdet
· Tilbyderens forbehold og forutsetninger
· Pris
· Oppstartsmulighet

Hvordan tilbudet skal besvares
Tilbyder skal besvare følgende punkter.

1.Forståelse av oppdrag og leveransen
Vi forventer at Tilbyderen gir en konkret beskrivelse av sin egen
forståelse av oppdraget.
Tilbyderen skal kort beskrive metodikk og prosess for
gjennomføring.

2. Prismodell
Pris- og betalingsmodell i henhold til fagfelt og erfaringsnivå
defineres i tilbudet.

3. Forbehold og forutsetninger
Særskilte forbehold og forutsetninger Tilbyderen setter som
ikke fremkommer under øvrige punkter skal spesifikt
spesifiseres her.

4. Spesifikasjon av andre forhold, ytelser og tjenester
Er det forhold tilbyder oppfatter mangler eller er mangelfulle
beskrevet i tilbudsforespørsel relatert til gjennomføring bes
dette kort redegjøres for.

5. Referanser
Tilbyder bes oppgi relevante referanser for tilsvarende eller nær
beslektede utførte oppdrag.

6. Tilbyders soliditet
Tilbyder skal vedlegge attester utstedt av
skatteoppkreverkontoret og skattefogden i den kommune/fylke
hvor tilbyder har sitt hovedkontor. Attestene skal påvise at
Tilbyder overholder sine forpliktelser med hensyn til betaling av
skatter, trygdeavgifter og MVA. Attestene kan ikke være eldre
enn 6 måneder.

Organisatoriske og juridiske stilling
Firmaattest, ikke eldre enn 6 måneder, må legges ved som viser at Tilbyder har et lovlig etablert foretak.

Økonomisk og finansiell kapasitet
Foretakets siste årsberetning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall, skal legges ved. Regnskap for 2008, eventuelt foreløpig, skal vedlegges.

Underleverandører
Tilbyder kan velge å benytte underleverandører for deler av oppdraget. Tilbyder vil stå ansvarlig for alle oppgaver underleverandører utfører.

Dersom Tilbyder benytter seg av underleverandører eller samarbeidspartnere, blir dette et forretningsmessig forhold mellom Tilbyder og dennes underleverandør når det gjelder ansvar for leveransen samt juridiske, økonomiske og andre forhold partene i mellom. Bruk av underleverandører skal ikke medføre økte kostnader for NJ.

Fremdriftsplan
NJ har satt opp følgende tentative fremdriftsplan:

Utsending av forespørsler 19.04.
Frist for leverandører å svare 15.05.
Utvalg av leverandører å forhandle med 22.05.
Forhandlinger avsluttet = Kontrahering 26.05.
Oppstart

Vedrørende fremdriftsplan ser NJ denne som foreløpig og vil tilpasses etter behov.
Levering av tilbud
Tilbyder skal levere sitt tilbud elektronisk til NJ.

Kontaktdata:
Leif Sinding

Tilbudsbrevet skal undertegnes av person som har fullmakt til å forplikte tilbyder.
Administrative bestemmelser
Følgende administrative bestemmelser gjelder:

· NJ forbeholder seg retten til å foreta endringer eller tillegg til forespørselen, eller komme med utfyllende opplysninger, på et hvilket som helst tidspunkt før og etter fristen for levering av tilbud. Alle slike endringer vil bli kommunisert i samme form til alle Tilbydere.

· NJ vil innkalle utvalgte Tilbydere til nærmere presentasjon og gjennomgang av gitt tilbud.

· Kostnader som Tilbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbud og prosess frem til avtale er inngått vil ikke bli refundert.
Tilbudets gyldighet
Tilbyder skal vedstå seg tilbudet med priser inntil en eventuell kontrakt er undertegnet.