Arkitekt, Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

979 Siste år
241 Siste 3 mnd
63 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Fase 3 - korridorspesifikke analyser

Registrert Dato: Onsdag 17. November 2010

Jernbaneverket har fra Samferdselsdepartementet fått i oppdrag å gjennomføre en utredning som skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør ? Norge. En viktig del av oppdraget er en utredning av spørsmålet om etablering av høyhastighets-jernbane i Norge. Utredningen skal overleveres Samferdselsdepartementet innen 1. februar 2012.
Stortinget har bedt om at det legges fram et beslutningsgrunnlag i god tid før behandling av Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023.
Utredningen skal gjennomføres i henhold til tre forhåndsdefinerte faser.
I fase 1, som ble gjennomført første halvdel av 2010, var formålet å gi en samlet oversikt og framstilling over det kunnskapsgrunnlag som foreligger i Norge, samt den framlagte utredningen om høyhastighetsjernbane i Sverige (SOU 2009: 74). Kunnskapsgrunnlaget i Norge skulle omfatte de utredninger som tidligere er utført i regi av Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet, men også offentlig tilgjengelige studier gjennomført av ulike interessenter som Norsk Bane AS, Høyhastighetsringen AS, Coinco North m.fl. Fase 1 ble utført av COWI i juli 2010 og rapporten er tilgjengelig på *** Linken er fjernet *** /> I fase 2 er formålet først og fremst å identifisere hvilke typer høyhastighetskonsepter som vil kunne være aktuelle for norske forhold. Hovedutredningen skal gjøre rede for og analysere felles problemstillinger og forutsetninger før det gjennomføres korridorvise analyser i fase 3. Markedsanalyser, vurdering av ulike konseptuelle løsninger knyttet til spørsmål om dedikerte høyhastighetsjernbaner, flerbruksbaner, stopp- og stasjonsmønster, hastighetsstandard og muligheter for trinnvis utvikling av eksisterende jernbanenett, inngår bl.a. i fase 2. I tillegg kommer forhold knyttet til inntekter og kostnader, miljøhensyn, energibruk, vintervedlikehold, organisering, generelle kostnadsvurderinger mv. De ulike problemstillingene som skal danne et felles premissgrunnlag for korridoranalysene, skal legges fram i en egen rapport. Det er samtidig viktig at disse premissene er av en slik karakter at de kan benyttes på en fleksibel måte i korridoranalysene.
Kontraktene for fase 2 ble inngått slutten av september og omfatter utredninger/analyser innen følgende fagområder:
o Markedsanalyser som bl.a. omfatter vurdering av markedsvilkår og trafikkgrunnlag for ulike typer passasjer- og godstrafikk
o Jernbanespesifikke utviklings- og planleggingsanalyser som bl.a. skal inkludere analyser av bruk av enkelt- og dobbeltspor og separate høyhastighetsspor, stasjons- og stoppmønster, regional utvikling og konsekvenser for kollektivtrafikken generelt
o Vurdering av finansielle og samfunnsøkonomiske konsekvenser I forhold til investeringskostnader, samfunnsøkonomiske analysemetoder, risikovurderinger og konsekvenser for ulike typer av transport
o Vurderinger av ulike typer organisatoriske, kontraktuelle og kommersielle strategier i forbindelse med planlegging og utbygging av høyhastighets jernbanesystemer.
o Tekniske og sikkerhetsmessige analyser som bl.a. inkluderer vurdering av bruk av ulike tekniske standarder, tekniske aspekter ved utbygging av høyhastighets jernbane I Norge inklusiv vurdering av klimatiske forhold, sikkerhetsmessige konsekvenser i forhold til ulike hastigheter og blandet trafikk.
o For vurdering av miljømessige effekter, utarbeides blant annet metode for analyser av høyhastighetsbanens påvirking på landskap og naturmiljø, støy- og energiforbruk samt utslipp av drivhusgasser.
I fase 3 skal det på grunnlag av resultatene fra fase 1 og 2, utarbeides konkrete analyser av ulike strekningsvise handlingsalternativer med anbefalinger om langsiktig utviklingsstrategi for jernbanen tilpasset hver enkelt korridor. Nærmere beskrivelse av korridorene som skal analysere og rammer for hva som skal vurderes er beskrevet i kap. 4.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Behandling, Korridor, Planlegging, Rammer, Transport, Utbygging, Vintervedlikehold

Oslo, Oslo

Avsluttet: Mandag 27. Desember 2010