Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Sprenging, Transport, Vann & avløp i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3540 Siste år
1308 Siste 3 mnd
314 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Fv.30 Eggafossen

Registrert Dato: Mandag 28. November 2011

Ved Eggafossen på Fv.30 i Holtålen kommune skal det siktutbedres ved sprengning av berg for å bedre trafikksikkerheten. En mur som støtter opp vegen skal forsterkes i forbindelse med anleggsarbeidene. Muren er delvis tørrsteinmur og delvis steinmur i mørtel. Muren har en lengde på ca. 85 m. De første ca. 30 m har en lav høyde, det er først de siste ca. 55 m det er litt høyde på muren. Muren forsterkes med en stagforankret utenpåliggende mur. Forsterkningen av muren er en forutsetning for at sprengningsarbeider kan utføres, og skal således ferdigstilles før sprengingsarbeider starter.
Når muren er forsterket renskes og sikres området over prosjektert skjæringskant. Rensk og sikring vil også omfatte område over eksisterende fanggjerde rett sør for planlagt skjæring.
Etter hvert som berget lastes ut må det boltes suksessivt, dette gjøres blant annet for å opprettholde en trafikksikker veg i anleggsperioden. Det må i tillegg påregnes at det gjøres noe bolting, evt. montering av steinsprangnett etter at skjæringa er ferdigsprengt.
Sprengt stein transporteres til byggherrens depot.
I grøftearealet mellom skjæring og vegkant legges lukket drenering, og når grøfting, sprenging og bolting er ferdig legges nytt slitelag på strekningen. Asfalten er medtatt i beskrivelsen og skal prises, men må påberegnes og eventuelt utgå av kontrakten.
Trafikkavviklingen er utfordrende i prosjektet, i mangel av sideveger må trafikken gå via anlegget under hele byggeperioden og anleggsdriften må i så måte tilpasses dette.
Anleggsområdet består i dagens vegareal, hovedkrav er at vegen skal holdes åpen for trafikk i minst ett kjørefelt i hele byggeperioden med unntak ved for eksempel sprenging hvor vegen tillates stengt i en time.
Alternativt åpnes det for nattestenging fra kl. 20.00 til kl. 06.00 mandag kveld til fredag morgen. Blir dette aktuelt skal vegen åpnes for gjennomkjøring på følgende tidspunkt: Kl. 21.30, 23.00, 01.00 og 04.00.
Det skal tas hensyn til rutegående kjøretøy både under dag og eventuelt nattarbeid.
Hvorvidt entreprenøren velger drift om dagen eller natten er opp til entreprenøren selv å avgjøre, byggherren er imidlertid ansvarlig for trafikksikkerheten under anlegget og påberoper seg retten til å kreve vegen stengt under arbeidet hvis han ikke finner entreprenørens opplegg for dagarbeid tilstrekkelig med hensyn til trafikksikkerhet og hms på byggeplass.
Arbeid om dagen vil blant annet fordre at entreprenøren har et tilstrekkelig opplegg ved forsterkning av eksisterende mur, dvs at det utstyr som tenkes brukt har tilstrekkelig med areal til sammen med trafikkavviklingen. Tilsvarende vil også gjelde for bolte og sprengningsarbeidet.
Prosjektets hovedmengder:
? Betong: ca 190 m3 / Armering: ca 27 tonn
? Stangstag med forankring i berg: ca 50 stk / 500 lm
? Sprenging: ca 4 000 pfm3
? Rørgrøft m/drensledning: ca 180 lm
? Asfaltdekke: 130 tonn
Prosjektets hovedmengder:
? Betong: ca 190 m3 / Armering: ca 27 tonn
? Stangstag med forankring i berg: ca 50 stk / 500 lm
? Sprenging: ca 4 000 pfm3
? Rørgrøft m/drensledning: ca 180 lm
? Asfaltdekke: 130 tonn