Arkitekt, Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

979 Siste år
241 Siste 3 mnd
63 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Godsforbindelse til alnabru - oslo-ski, follobanen

Registrert Dato: Mandag 21. Februar 2011

I forbindelse med fastsettelse av planprogram for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (Follobanen) har Samferdselsdepartementet i brev av 13.09.2010 anmodet om utredning av en godsforbindelse til Alnabru. De aktuelle traséalternativene for nytt dobbeltspor Oslo-Ski har kun forbindelse til godsterminalen på Alnabru via Oslo S, noe som ikke vil være en hensiktsmessig løsning. For at godstog til Alnabru skal kunne benytte Follobanen, må det etableres en forbindelse mellom den nye banen og Alnabru som ikke går via Oslo S.
Alnabru godsterminal er tyngdepunktet for godstransport i Oslo-området, og er dessuten krysningspunkt for alle jernbanelinjene i området.
Follobanen vil når den blir ferdig utgjøre et viktig supplement til dagens Østfoldbane. Det er planlagt et samspill mellom disse to banene som muliggjør en separering av togtrafikken ved at lokaltog og tog som skal stoppe flere steder underveis mellom Oslo S og Ski benytter Østfoldbanen, mens direkte tog uten stopp benytter Follobanen. På denne måten oppnås en optimal utnyttelse av den kapasitet som fremføring av tog som utbyggingen gir.
Sørkorridoren er viktig for godstransport til/fra utlandet. Østfoldbanen utgjør en lengde på ca. 24 km mellom Oslo S og Ski. Det eksisterende dobbeltsporet er trafikkert med både persontrafikk (regiontog og lokaltog) og godstrafikk.
I den grad det er mulig skal det tillates døgnkontinuerlig godstrafikk og ingen trafikk på Østfoldbanen nattestid. Godstransport planlegges på Follobanen om natten og i lavtrafikkperioder. Follobanen dimensjoneres for godstog med hastigheter på inntil 120 km/t, samme hastighet som flere europeiske baner dimensjoneres for.
Oppdraget ?Godsforbindelse til Alnabru? inngår som en del av den planleggingen og prosjekteringen som skal gjennomføres for nytt dobbeltspor på strekningen Oslo ? Ski (Follobanen). Follobanen skal, på strekningen mellom Gamlebyen og Langhus, ha en avgrening for å muliggjøre kjøring av godstog på Follobanen til Alnabru godsterminal. Det vil være gunstig om også godstrafikken på Østfoldbanen kan benytte denne forbindelsen, for å unngå den bratte stigningen opp Brynsbakken, bedre støyforholdene langs indre del av Østfoldbanen nattestid, samt øke totalkapasiteten. Det skal derfor også utredes en forbindelse fra Østfoldbanen mot Alnabru.
Prosjektet inkluderer arbeid fra konseptstadiet til ferdig detaljplan (ref. fig. 1), fram til beslutning om (og eventuelt når) prosjektet skal bygges.
Prosjektet vil i stor grad bli et fjellanlegg, men også omfatte noe daganlegg og sannsynligvis brokonstruksjon mot Alnabru.
Tilbyderne vil bli evaluert på kompetanse og erfaring.
RAMS analyser (EN 50128), miljøvurderinger og ROS vurderinger (NS 5814:2008) vil være viktig for å finne det konseptet som best møter samfunnets behov og tilfredsstiller jernbaneverkets krav.
Det vil være behov for kompetanse innen de jernbanetekniske fagene:
? signal (S),
? tele (T),
? kontaktledning (KL),
? sporgeometri (SPOR),
? El-kraft (lavspent og høyspent).
For underbygningen vil det være behov for kompetanse minimum innen følgende fag:
? miljøteknikk, inkl. støy og vibrasjoner,
? byplanlegging og estetisk formgivning,
? 3D modellering,
? ingeniørgeologi,
? geoteknikk,
? konstruksjonsteknikk,
? VA teknikk,
? ventilasjonsteknikk,
? anleggskompetanse.
Den offentlige plan prosessen med konsekvensutredning og den tekniske prosjekteringen vil foregå i separate oppdrag, men tett samarbeid vil være påkrevd.
For å koordinere det hele blir det behov for god kompetanse i prosjektstyring og grensesnittshåndtering.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Godstransport, Prosjektstyring

Oslo, Oslo

Avsluttet: Tirsdag 22. Mars 2011