Betong, Entreprenør, Kulde & varme, Maskinentreprenør, Murer, Sprenging, Vann & avløp i Østfold

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1420 Siste år
479 Siste 3 mnd
114 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Grunnarbeider, grunnmur og rør i fredrikstad

Registrert Dato: Mandag 22. Februar 2010

Huset er målt til 11,192m x 14,192m. Tomten er lokalisert på Ambjørnrød Syd i Fredrikstad. Se tegninger for mer info. Tomten er uten trær. Det er renset ned til fjell og overskuddsmasser masser er allerede fjernet. Det vil ikke være behov for bortkjøring av masser. Huset passer godt naturlig inn i profilen på fjellet, noe som gjør behov for sprenging minimalt. Det må sprenges noe i østre del av byggegrue og i innkjørsel på tomten i øst. Masser fra sprenging kan brukes på tomten som drenerende fyllmasser. Det ligger store deler jordmasser i utkanten av tomten som kan brukes som topplag / ikke drenerende fyllmasser.

Grunnarbeider: Vi ønsker tilbud på graving, masseflytting, masseleveranse, planering og komprimering som er nødvendig for å etablere byggegrube, tilkomstvei for tung lastebil frem til 2 meter fra grunnmur og nødvendig riggplass for søppelcontainer, materialer etc. Graver er ansvarlig for utførelse av byggegrube etter anvisninger, massebalanse og nødvendig sikringsarbeider. Eventuell bortkjøring eller tilkjøring av masser avtales i forkant.

Graver er ansvarlig for nødvendige grøfter til rør og ledninger for vann-, kloakk-, overvanns- og drensledninger, kummer, stikkledninger for elektrisitet og TV. Grøft er målt til 22 m. Graver utfører også nødvendig tilbakefylling og planering i innkjørsel og mot grunnmur med drenerende masser og planering av tomten med masser rundt og mot grunnmur med singel-/grusrenne (plant 2 meter ut fra grunnmur) rundt hele huset for å gi tilkomst, etablere tilfredsstillende riggplass som beskrevet og gi tilfredsstillende arbeidsforhold for tømrerarbeid. Graver er ansvarlig for å fremskaffe ansvarsrett for prosjektering, utførelse og kontroll for sitt fagområde i tiltaket. Herunder nødvendig prosjektering og dokumentasjon av stedlige grunnforhold etc. som kan kreve forsterkninger, o.l.

Plate på mark: Bunnledninger for hele huset i såle. Plate på mark med integrerte fundamentering, inkludert telesikring og isolasjon under kantdragere. Isolering av dekke med 25cm isopor. Radon sikring med helsveiset icopal membran. Armering gulv på grunn og fundamenter. Betong på gulv og fundamenter. Avretting brettskuring og stålglatting

Grunnmur av Jackon thermomur 350 eller tilsvarende: Nødvendig armering og betong. Utvendig puss på thermomur, over oppfylte masser, fiberpuss med armeringsvev. Tilbudet skal også inkludere innvendige lydvegg av plasstøpt betong og lettvegger mellom rom med nødvendige ståldrager iht tegning. Pris på betong og matrialer må spesifiseres. Klart for etageskille i tre.

Pipe og mur: Levering og montering av lecapipe. Fundament for støttemur v / inngang til kjeller. Støttemur av plasstøpt betong v/ inngang kjeller. Avreting og brettskuring av ok vegg. Fundamenter utenomhus, inkludert telesikring. Rigg og drift for betongarbeider

Kloakkpumpe: Montering av Grundfos villa 600/800 avl. Pumpestasjon eller tilsvarende (Ikke sikkert denne blir nødvendig)

Vannbåren gulvvarme: i slissede sponplater. Hoved etg. + bad i loft etg. Teknisk rom er plassert i kjeller. Inkludert luft/vann varmepumpe

Rammesøknad ble sendt Fredrikstad kommune 01.01.2010. Så fort igangsettingstillatelse er gitt skal både grunnarbeider og betongarbeider være utført innen 70 kalenderdager. Tegninger ligger vedlagt

Det må tas høyde for at anbudet er laget av en som ikke er fagmann. Det er mulig å gjøre egne forutsetninger hvis dette er godt dokumentert. Dere kan gjerne kontakte meg for å avklare evntuelle feil eller mangler i spesifikasjonen som gjør det vanskelig å gi et riktig tilbud.

Det skal gå tydelig frem hvilke deler av tilbudet dere ønsker å levere på. Vi ønsker muligheten for å godta hele eller deler av tilbudet. Tilbudet må være brutt med i deloppgaver med beskrivelse og tidsramme. Spesifisert med timepris, antall timer og kostnader/spesifikasjon av matriell. Dersom dere er usikkere på mengder og omfang kan dere definere deler av oppdraget med en angitt timepris eller en pris pr m3 ved f.eks. sprenging eller tilkjørte masse?