Arkitekt, Bemanning, Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1016 Siste år
251 Siste 3 mnd
68 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Innleie av Dokumentkontroller, Oslo-Ski

Registrert Dato: Tirsdag 16. April 2013

Orientering om prosjektet og oppdraget
Jernbaneverket er en statsetat under Samferdselsdepartementet med ansvaret for å planlegge,
bygge og vedlikeholde det offentlige jernbanenettet med stasjoner og terminaler, og med ansvar
for å regulere og styre trafikken på jernbanenettet. Etaten har ca. 3000 ansatte.
Jernbaneverket Utbygging (U) er en av hovedenhetene i Jernbaneverket og skal på vegne av
Jernbaneverket stå for gjennomføring av nye utbyggingsprosjekter relatert til jernbanens
kjørevei.
Jernbaneverket/Utbyggingsdivisjonen har ansvar for planlegging, prosjektering og bygging av
jernbaneinfrastruktur i Norge. Divisjonen er matriseorganisert og består av tjenesteenheter med
personal- og kompetanseansvar og prosjektenheter med prosjektansvar. Stillingen inngår i
Ressursstab i Prosjekttjenester.
Prosjektet Nytt Dobbeltspor Oslo - Ski omfatter bygging av nytt dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp
til 250 km/h mellom Oslo S og Ski. Prosjektet omfatter også en utvidelse og fullstendig ombygging av Ski
stasjon, samt omlegging av eksisterende Østfoldbane mellom Bekkelaget og Oslo S og mellom Ski stasjon og
Langhus. I tillegg inngår omlegging av Langhusveien over en strekning på ca 600 meter.
Prosjektet er delt i 4 delprosjekter; Innføring til Oslo S, Konvensjonelt drevet Tunnel, TBM-drevet Tunnel og
Ski som omfatter en dagsone syd for tunnelen og Ski stasjon.
Prosjektet er på veg fra Detaljplanfasen og over i Utbyggingsfasen. I den forbindelse pågår det en
nødvendig oppbygging av organisasjonen.
Hovedoppgaver som skal utføres:
¿ Kvalitetskontroll og daglig registrering i ProArc.
¿ Oppfølging av dokumentlister fra leverandører, administrere import i ProArc.
¿ Administrere tildeling av tegningsnummer og FDV nr. for prosjektet og FDV/slutt-sluttdokumentasjon.
¿ Bidra til å vedlikeholde prosedyrer for dokumenthåndtering.
¿ Bidra til effektiv bruk av prosjekthotell/eRoom.
¿ Bidra til effektiv bruk av 360 til arkivering av administrativ dokumentasjon.
¿ Bidra til overlevering av dokumentasjon til eier.
¿ Oppfølging av egenprodusert dokumentasjon i hht JBV sine krav.
¿ Oppfølging av leverandørdokumentasjon i hht JBV sine krav.
¿ Oppfølging av leverandørens FDV leveranser (systemer, data og dokumentasjon).
¿ Oppfølging av dokumentproduksjon og periodisk rapportering fra ProArc og Saksrom.
I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver
som hører inn under fagområdet.