Entreprenør, Snekker, Taktekker i Buskerud

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1036 Siste år
280 Siste 3 mnd
105 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Isolering av tak

Registrert Dato: Mandag 20. Juli 2009

En beskrivelse av hva som skal gjøres følger med fra skaderapport fra takstmann under. Det gjelder skråtak på begge sider av huset. Vi ønsker en spesifisert liste over ulike materialer som skal brukes og pris på disse, og både en spesifisert ca antall timer, timesbetaling, utgifter på bruk av stilas og en samlet totalsum. Vi ønsker også et tidsperspektiv for når arbeidet vil være fullført.


Oppdrag. Thornegt. 59 Sknr. Side: 1-4.
Forsikr.taker Sameiet Thornegt. 59 Skade dato: Over tid.

Deres ref: Vidar Hansen Vår ref: Knut-Erik Haugan Sted/dato: Drammen 14.4.2009


SKADERAPPORT Type skade KONDENS. Skadedato: Over tid.
Skadenr: Type bygg: Flermannsbolig.

OPPLYSNINGER

Avtale nr./ Polise nr.
Eier/Forsikringstaker. Sameiet Thornegt. 59
Adresse, tlf. Thornegt. 59,
Forsikringsselskap. If.
Tidl. eier. / solgt. Røisi. Seksjonert og solgt 1985.

Konklusjon skadeårsak

Konklusjon:


Sammendrag reparasjonskostnader

Bolig.
Reparasjonskostnad uten fradrag. eks. avg. kr.
Knut-Erik Haugan
Takstmann / Bygn.ing.Forutsetninger

Denne skaderapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra oppdragsgiver, sameiet Thornegt. 59, befaring av skadeobjektet, og samtale med bl.a. oppdragsgiver (eller dennes representant).
Avviker skadeomfanget og / eller pris fra det som er beskrevet, skal skadebehandler eller takstmann omgående kontaktes.


Oppdrag

Rekvirent: Rekvirert av Roger Henriksen, pr. tlf.
Oppdraget omfatter: Besiktigelse, skaderapport og fotodokumentasjon.

Skadested

Skadested/kommune: Thornegt. 59

Besiktigelse

Besiktigelsesdato / Besiktigelse foretatt fredag 3.4. 2009.

Tilstede / tilhørlighet
Knut-Erik Haugan Takstmann/ing. Tlf. 916 02238
Vidar Hansen Eier Tlf. 40642779


Besiktigelse av objekt

Flermannsbolig
Bygge år 1901 iflg. eier
Ant. Etasjer/gr.flate. Gr. fl. 150 M²

Anvendelse: 5 leiligheter.
Tilbygd:

Enkel beskrivelse:
Generelt Tradisjonell bygningskonstruksjon
Grunn og fundamenter
Fundamentert med grunnmur av natursten.
Yttervegger Antatt uisolerte bindingsverksvegger, tekket med stående panel. Noe panel skiftet år 2000, og resten eldre.
Dekker Gulv mot bakken av mur og mot 1. etg. uisolert trebjelkelag.
Yttertak Takkonstruksjon av tre, tekket med metallplater fra ca. 1990.
Fotografier ja
Skadet del:

Vedlikehold: Generelt godt vedlikeholdt

Skadeopplysninger

Skadetidspunkt: Oppdaget

Hendelsesforløp: Eiere oppdaget at det drypp fra overkant av vinduer i flere leiligheter.
Det ble også registrert isdannelse under vinduer i 2. etg. på bakvegg og leilighet mot Thornegaten, mot sør.
Det var også store isdannelser fra tak på begge langsider av huset.

Skadeårsak For dårlig / manglende isolasjon, over skråhimling i 2. etg. mot loft, langs begge langvegger. Manglende undertak under metallplater på tak.
Den manglende isolasjonen medfører at det kommer varmluft opp på ”kaldtloft”som i sin tur kondenserer mot de kalde metallplatene på taket. Dette medfører at det renner /drypper, vann ned fra takplater og ut i yttervegger og himling. Det kommer også ventilasjonsrør opp på kaldtloft som må isoleres og føres over tak elder blendes om de ikke er i bruk.
Skadeomfang: Skader i yttervegger og himling i leiligheter i 2. etg. Det er målt til dels store konsentrasjoner med fukt i bakveggen mot gårdsplass.


Reparasjon

Igangsatte tiltak: Satt under bøtter og tørket vekk vann rom drypp på gulv/vinduer.
Fjernet is på begge sider av takfoten på eiendommen.

Utføres av: Eiere.

Reparasjonstid: Normal reparasjonstid regnet fra skadedato er beregnet til 5 uker.

Forutsetninger reparasjonsbeskrivelse


Reparasjonsbeskrivelsen legger til grunn reparasjon til samme stand eller i det vesentligste samme stand som umiddelbart før skaden inntraff. Beregningen er pr. skade dagens prisnivå og alle beløp er angitt eks. mva.
Normal reparasjonspris” omfatter alle kostnader forbundet med reparasjonen, som klargjøring for reparasjon, materialer, arbeidspenger, rigg og drift, samt administrasjon av reparasjonsarbeidene.
Reparasjonsbeskrivelse

For å komme til isolasjonen i himlingen i 2. etg. må takplater demonteres. Ved montering bør det legges undertak, for å fange opp kondens eller evnt. lekkasje fra taket. Det må settes opp stillasje og det bør av praktiske hensyn legges om en side om gangen.

1. Demontering av takplater og fjerning av eks. isolasjon (stubbloft), ca 2-3 meter langs yttervegg.
2. Det må vurderes om skråhimling må skiftes/utbedres, når stubbloft er fjernet. Det burde vært plast under isolasjon i himling, mot loft.
3. Tilordne tilstrekkelig lufting langs yttervegger.
4. Legge undertak og ny tekking med snøfangere, stigetrinn, beslag og renner/nedløp.
5. Åpne veggkonstruksjonen og skifte defekte materialer. (det bør vurderes om det bør isoleres og skiftes panel på hele ytterveggen.) Konstruksjon og tilstand på vinduer vurderes.
Pkt. 1 til 4 må utføres på begge sider av eiendommen.Kalkulasjonsposter

Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum

eks. avgift.

Det bør utarbeides anbudsdokumenter og innhentes pris fra min. to firmaer.