Arkitekt, Prosjektleder i Hordaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

667 Siste år
198 Siste 3 mnd
56 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Fv 542 Røyksund - Eikeland

Registrert Dato: Fredag 30. September 2011

Oppdraget omfatter byggeplanlegging og utarbeidelse av komplett byggeplan og anbudsgrunnlag for Fv 542 Røyksund ? Eikeland. Reguleringsplan ?Rv 542 Røyksund ? Eikeland? legges til grunn. Parsellen går i hovedsak i eksisterende trasse.
Det skal bygges samlet vegbredde 6,5 m pluss G/S-veg.
Oppdraget omfatter også byggeplaner for støytiltak, voller, murer, skjermer og lokale tiltak
for enkelthus. Videre nødvendige arbeider knyttet til kabler og ledninger i grunnen. Samt tilpassing av vegen til ny bru over Røyksundskanalen.
Strekningen er om lag 1 km lang inkl. G/S-veg og 800m
bare ny G/S-veg.
Standardklasse for vegen er S1 Vdim 60km/t
I oppdraget inngår også utarbeiding av miljøoppfølgingsprogram(MOP).
Oppdraget omfatter også oppfølging i byggeperioden, og ferdigvegstegninger etter at byggearbeidene er ferdige.
Tegning Innhold Målestokk Antall (ca.)
A Forside og tegningsliste
A3, standard forside
Tegningsliste med distribusjonsliste lages i Excel eller Word og leveres digitalt.
1+1
B Oversikt - plan og profil
Tegningsinndeling. Viktige stedsnavn skal legges inn på en tydelig måte.
1:2000
1+1
C Primærveg - plan og profil
Alle beregnede linjer skal markeres med profil, kurvepunkt og linjenavn, samt henvisning til vegmodell.
Lengdeprofil av primærveg.
1:1000/
1:200 1+1
D Sekundærveg - plan og profil
Lengdeprofil av sideveger der plan er vist på C-tegn. ev på egen D-tegning.
1:1000/
1:200 3+3
E Vegkryss og avkjørsler
Detaljtegninger.
Her inngår også busslommer og parkeringsplasser
Alle beregnede linjer skal markeres med profil, kurvepunkt og linjenavn.
1:200 4+4
F Normalprofil og overbygning
Aktuelle kombinasjoner med veg, busslommer, fylling, skjæring, murer, rekkverk, kantstein for de ulike vegene. Aktuelle kombinasjoner av tunneltverrsnitt. Overbygningsdetaljer for de ulike vegene.
2+2
G Drenering og vannbehandling
Eksisterende og nye grøfter og ledninger.
Grøftesnitt
Kumdetaljer og kumskisser for bestilling
Tabell over kummer og ledninger med plassering, dimensjon, lengde, helning, inn- og utløpshøyder (Henvis til digitale utsettingsdata)
1:1000 og detaljer 2+5
H VA - ledninger
? Kan slås sammen med G
Nye og eksisterende VA -ledninger
Grøftesnitt.
1:1000 2+5
I Kabler og linjer
? Kan slås sammen med N
Eksisterende og nye kabler og ledninger Grøftesnitt.
1:1000 1+1
J Byggetekniske detaljer
Kantstein, belegning, mur, rekkverk osv. som ikke er vist på F-tegn/andre tegninger
2+2
K Konstruksjoner
Støttemurer.
7
L Skilt- og oppmerking
Skal vises på tegningsgrunnlag for C-tegning (evt. E-tegning). Ev fjerning/flytting av eks. skilt skal vises. Det skal være samleoversikt over skilt med antall, størrelse, reflekstype. Skiltfundament skal koordinatfestes og høydebestemmes, og gjøres tilgjengelig på Kof i tillegg til VIPS.
Egne oppmerkingsplaner
1:1000 1+1
N Belysning
? Kan slås sammen med I
Plassering av master skal vises. Koordinater og høyde for fundament skal beregnes, og gjøres tilgjengelig på Kof i tillegg til VIPS.
1:1000 1+1
O Formgiving og vegetasjon
Valg av planter og tilsåing.
Belegning og møblering
Skjøtselsplan.
1:1000 1+1
P Mengder
Til kostnadsberegning og konkurransegrunnlag.
Egne P-tegninger
1+1
U Tverrprofiler
Krav til detaljering beskrives
1:200 10
W Grunnerverv
Eiendomsgrenser. Gards-, bruks- og festenummer. Navn på grunneier. Areal.
Det skal lages A4 skisser for hver grunneier
1:1000 1
X Miljø og naturresurser
Støy
Fornminner
Y Faseplaner
Fokus på myke trafikanter
1:1000 1+1

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Anbudsgrunnlag, Belegning, Belysning, Byggeplaner, Fundament, Kabler, Kantstein, Kummer, Murer, Planter, Rekkverk, Skilt, Skjæring

Rubbestadneset, Hordaland

Avsluttet: Onsdag 25. Januar 2012