Arkitekt, Prosjektleder i Hordaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

647 Siste år
153 Siste 3 mnd
45 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Støytiltak E39 over Stord.

Registrert Dato: Mandag 14. Mai 2012

Hordaland er et fylke med mye vekst og utvikling. Dette fører til en økning i trafikkmengde
generelt og fører til en økning av støynivået langs sterk trafikkerte veger.
Vegtraseen E39 over Stord har delvis blitt utbygd og deler av strekningen gjenstår å bygge.
Strekningen som er blitt utbygd langs E 39 er Jektevik-Mehammer, Mehammer-Hageberg,
Engevik, Borevik-Jektevik og Visvik-Sandvikvåg. Den delen av vegtraseen som gjenstår,
kommer hovedsakeligst til å følge eksisterende veitrase.
Oppdraget omfatter støyberegninger for boliger på strekningen for å identifisere hvilke boliger
som har krav på lokale støyskjermingstiltak, fasadetiltak og balansert ventilasjon. Det må
gjøres støyberegninger både på uteplass og ved støyutsatt fasade utenfor rom med
støyfølsom bruk for boligene som ligger i gul og rød støysone. Det skal vurderes
støyisoleringstiltak og lokal skjerming i henhold til gjeldende regelverk for støy langs veg
(forurensingsforskriften) og for nyanlegg. Vanligvis vil en eksisterende uteplass være
utgangspunktet, og tilbud om støyreduksjon begrenses til denne plassen dersom det lar seg
gjøre å bringe støy ned til anbefalt støygrense. Dersom dette ikke er mulig må annen
plassering utredes.
For strekningene Borevik-Jektevik, Visvik-Sandvikvåg, Jektevik-Mehammer, Mehammer-
Hageberg og Engevik, er det gjort støyvurderinger og utarbeidet støysonekart i forbindelse
med reguleringsplanen. Siden er det utarbeidet overordna støyrapporter for ca 81 boliger.
Boligene ble befart og det ble beregnet innendørs trafikkstøy på grunnlag av utenivå og det ble
kartlagt oppbygging av fasadene på husene. For hvert av de befarte husene er det laget et
vedlegg som oppsummerer befarings og beregningsresultatene. Det er foreslått nødvendige
støyreduserende tiltak på husene. Noen av eiendommen i støyrapportene er innløst og revet
og trenger derfor ikke støytiltak. De foreslåtte fasadetiltakene som er omtalt i støyrapportene
for eiendommene, skal tas inn i detaljbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget.
Støyreduserende tiltak som skjerming av uteplass, fasadetiltak og balansert ventilasjon må
beregnes og vurderes. På bakgrunn av støyvurderingene som er gjort i forbindelse med
reguleringsplanene, legger vi til grunn at denne konkurransen omfatter gjennomgang av
eksisterende støyberegning for ca 81 boliger, prosjektering av fasadetiltak, prosjektering av
lokal støyskjerming på uteplass og prosjekteres for balansert ventilasjon.
Det skal utarbeides en ny støyrapport over alle boliger som er støyvurdert, også de boliger
som ikke får tiltak. For boligene der tiltaksgrensen innendørs og på uteplass overskrider gitte
krav skal det utarbeides en tiltaksrapport der det foreslås støytiltak for boligene.
Arbeidet forutsetter befaring på eiendommene og i boligene. Befaringene omfatter for
eksempel registrering av type konstruksjoner i vegger, tak, vinduer, planløsning og eventuelle
uteplasser, som må kartlegges for å kunne få et tilstrekkelig grunnlag for beregningene. I
tillegg må en innhente tilgjengelig informasjon fra bygningsmyndighetene eller huseier evt.
andre kilder som for eksempel byggetegninger.
Gjennom dialog med grunneierne og i samarbeid med oppdragsgiver skal det finnes
støyskjermede løsninger for hver bolig som har krav på tiltak. I samarbeid med akustiker og
landskapsarkitekt/arkitekt skal konsulentfirma utarbeide forslag til gode og estetiske løsninger
som gir tilstrekkelig lyddemping og bringer hver eiendom innenfor kravene som er stilt.
Oppdragsgiver skal gi innspill i denne fasen og godkjenne forslag til løsninger. Det er viktig at
grunneiere kun blir forespeilet løsninger som oppdragsgiver har godkjent.
Når det er oppnådd enighet mellom oppdragsgiver og hver enkelt grunneier om plassering,
utforming og dimensjonering av lokale støyskjerm, fasadetiltak og eventuelt balansert
ventilasjon skal konsulenten detaljprosjektere tiltakene. Det skal utarbeides beskrivelse av alle
9
tiltak for hver enkelt bolig i henhold til NS3420. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av
konkurransegrunnlag kap. E for utførelsen av tiltakene.
Konsulent skal byggemelde de tiltakene som er søknadspliktige i tråd med plan- og
bygningsloven.
Oppdraget omfatter også oppfølging og befaring i byggeperioden etter behov.
På dette oppdraget må det påregnes gjennomgang av eksisterende rapporter og utgreiinger
som er gjort i 1995, 2002, 2003 og 2004. Noe av arbeidet er kun oppdatering mens enkelte
tiltak er utført og skal ikke utgreies. Oppdragsgiver ønsker en samlet oversikt over gjenstående
utfordringer på E39 over Stord. Dette gjelder både framtidige traseer av det tidligere regulert
vegutvidingsområdet Jektevik ? Sandvikvåg og langs hele resterende E39 over Stord.
Hordaland er et fylke med mye vekst og utvikling. Dette fører til en økning i trafikkmengde
generelt, og fører til en økning av støynivået langs sterk trafikkerte veger.
Vegtraseen E39 over Stord har delvis blitt utbygd og deler av strekningen gjenstår å bygge.
Strekningen som er blitt utbygd langs E 39 er Jektevik-Mehammer, Mehammer-Hageberg,
Engevik, Borevik-Jektevik og Visvik-Sandvikvåg. Den delen av vegtraseen som gjenstår,
kommer hovedsakeligst til å følge eksisterende veitrase.
Oppdraget omfatter støyberegninger for boliger på strekningen for å identifisere hvilke boliger
som har krav på lokale støyskjermingstiltak, fasadetiltak og balansert ventilasjon. Det må
gjøres støyberegninger både på uteplass og ved støyutsatt fasade utenfor rom med
støyfølsom bruk for boligene som ligger i gul og rød støysone. Det skal vurderes
støyisoleringstiltak og lokal skjerming i henhold til gjeldende regelverk for støy langs veg
(forurensingsforskriften) og for nyanlegg. Vanligvis vil en eksisterende uteplass være
utgangspunktet, og tilbud om støyreduksjon begrenses til denne plassen dersom det lar seg
gjøre å bringe støy ned til anbefalt støygrense. Dersom dette ikke er mulig må annen
plassering utredes.
For strekningene Borevik-Jektevik, Visvik-Sandvikvåg, Jektevik-Mehammer, Mehammer-
Hageberg og Engevik, er det gjort støyvurderinger og utarbeidet støysonekart i forbindelse
med reguleringsplanen. Siden er det utarbeidet overordna støyrapporter for ca 81 boliger.
Boligene ble befart og det ble beregnet innendørs trafikkstøy på grunnlag av utenivå og det ble
kartlagt oppbygging av fasadene på husene. For hvert av de befarte husene er det laget et
vedlegg som oppsummerer befarings og beregningsresultatene. Det er foreslått nødvendige
støyreduserende tiltak på husene. Noen av eiendommen i støyrapportene er innløst og revet
og trenger derfor ikke støytiltak. De foreslåtte fasadetiltakene som er omtalt i støyrapportene
for eiendommene, skal tas inn i detaljbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget.
Støyreduserende tiltak som skjerming av uteplass, fasadetiltak og balansert ventilasjon må
beregnes og vurderes. På bakgrunn av støyvurderingene som er gjort i forbindelse med
reguleringsplanene, legger vi til grunn at denne konkurransen omfatter gjennomgang av
eksisterende støyberegning for ca 81 boliger, prosjektering av fasadetiltak, prosjektering av
lokal støyskjerming på uteplass og prosjekteres for balansert ventilasjon.
Det skal utarbeides en ny støyrapport over alle boliger som er støyvurdert, også de boliger
som ikke får tiltak. For boligene der tiltaksgrensen innendørs og på uteplass overskrider gitte
krav skal det utarbeides en tiltaksrapport der det foreslås støytiltak for boligene.
Arbeidet forutsetter befaring på eiendommene og i boligene. Befaringene omfatter for
eksempel registrering av type konstruksjoner i vegger, tak, vinduer, planløsning og eventuelle
uteplasser, som må kartlegges for å kunne få et tilstrekkelig grunnlag for beregningene. I
tillegg må en innhente tilgjengelig informasjon fra bygningsmyndighetene eller huseier evt.
andre kilder som for eksempel byggetegninger.
Gjennom dialog med grunneierne og i samarbeid med oppdragsgiver skal det finnes
støyskjermede løsninger for hver bolig som har krav på tiltak. I samarbeid med akustiker og
landskapsarkitekt/arkitekt skal konsulentfirma utarbeide forslag til gode og estetiske løsninger
som gir tilstrekkelig lyddemping og bringer hver eiendom innenfor kravene som er stilt.
Oppdragsgiver skal gi innspill i denne fasen og godkjenne forslag til løsninger. Det er viktig at
grunneiere kun blir forespeilet løsninger som oppdragsgiver har godkjent.
Når det er oppnådd enighet mellom oppdragsgiver og hver enkelt grunneier om plassering,
utforming og dimensjonering av lokale støyskjerm, fasadetiltak og eventuelt balansert
ventilasjon skal konsulenten detaljprosjektere tiltakene. Det skal utarbeides beskrivelse av alle
9
tiltak for hver enkelt bolig i henhold til NS3420. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av
konkurransegrunnlag kap. E for utførelsen av tiltakene.
Konsulent skal byggemelde de tiltakene som er søknadspliktige i tråd med plan- og
bygningsloven.
Oppdraget omfatter også oppfølging og befaring i byggeperioden etter behov.
På dette oppdraget må det påregnes gjennomgang av eksisterende rapporter og utgreiinger
som er gjort i 1995, 2002, 2003 og 2004. Noe av arbeidet er kun oppdatering mens enkelte
tiltak er utført og skal ikke utgreies. Oppdragsgiver ønsker en samlet oversikt over gjenstående
utfordringer på E39 over Stord. Dette gjelder både framtidige traseer av det tidligere regulert
vegutvidingsområdet Jektevik ? Sandvikvåg og langs hele resterende E39 over Stord.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere