Arkitekt, Betong, Elektriker, Entreprenør, Kulde & varme, Maskinentreprenør, Mekaniske verksteder, Prosjektleder, Riving, Rørlegger, Sanering, Snekker, Varmepumpe, Ventilasjon i Møre og Romsdal

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

4094 Siste år
2469 Siste 3 mnd
248 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

KK - Entreprise - Varme- og ventilasjonsanlegg Hagelin

Registrert Dato: Tirsdag 31. Mars 2020

På vegne av Kristiansund kommune v/Kommunalteknikk, innbys det med dette til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med nytt varme- og ventilasjonsanlegg i eksist. lagerbygg på Hagelin.
Prosjektet omfatter i hovedsak:
20 Bygningsmessig
- Riving av vegger (markert med rød strek)
- Riving av eksist. rom for nødstrømsgenerator
- Fjerning av nedgravd oljetank
- Vegger og gulv for nytt teknisk rom på plan 2 over tilfluktsrom
- Komplett nytt bygg for nødstrømsgenerator, inkl. peling
31 Sanitæranlegg:
- Eksisterende varmtvannsbereder demonteres og fjernes, rørnett for varmtvann m/ sirkulasjonsledning, kaldtvann rives og bygges opp på nytt i tilnærmet samme trase.
- Tilkobling til kantine/garderobedel i fyrrom/ varmesentral. Tilkobling til anleggene i akse 1-3 tilkobles i akse 3 Bilverksted.
- Vasker og armatur demonteres og utskiftes med nye med tilsvarende funksjon.32 Varmeanlegg
- Eksisterende varmesentral i fyrrom m/ varmerør, aerotempere i garasjeanlegget rives og saneres i sin helhet, levers og deponeres på godkjent plass.
- Det skal monteres nytt lavtemperatur varmeanlegg basert på varmepumpe luft/ vann med el.kjel som backup. Eksisterende radiatorer utskiftes og nye radiatorer tilpasses nytt temperaturregime.
- Varmeveksler, ekspansjonstanker, pumper etc. monteres opp i eksisterende fyrrom.
- Varmepumpe plasseres på tak over nødstrømsaggregat.
- Varmepumpe skal dekke 60 -70 % av det totale varmebehovet.
- Det skal monteres nye Aerotempere i ca. samme området som de eksisterende er plassert i dag.
33 Brannslukking
- Eksisterende slokkeutstyr beholdes. Nytt handslokkeutstyr monteres i tekniske rom.
34 Gass og trykkluft
- Eksisterende rørnett rives og deponeres på godkjent plass og erstattes med nytt anlegg tilpasset nye uttak i bygget.
- Ny trykkluftkompressor og trykktank monteres på det nye tekniske rommet over tilfluktsrommet.
36 Luftbehandlingssystem
- Luftbehandlingsanlegg som betjener møterom og garderober over tilfluktsrom demonteres og deponeres på godkjent plass. Gjenbruk vurderes av byggherre.
- Det skal monteres nytt ventilasjonsaggregat i nytt teknisk rom som dekker sentrallager, smie, verksted samt kontorer tilknyttet sentrallager og verksted.
- Kanalnett legges i hovedsak høyt for å kunne tilpasses dagens situasjon i respektive avdelinger. Avtrekk høyt i rommet.
39 Andre VVS-installasjoner
- Eksisterende fleksible oljeslanger fra lagertanker til oljebar demonteres og overleveres til byggherren.
- Det legges opp fast rør-installasjon fra lagertanker til oljebar.
40 Elkraft
- El-installasjoner i eksisterende påbygg rives. Kabler for nødstrømsaggregat skal gjenbrukes. Kabler som føres gjennom påbygget i dag må omlegges å føres inn i bygget på nytt. Nye el-installasjoner i nytt påbygg.
- Kabler som føres utvendig på bygget legges om. Det legges opp nye kabelstiger i garasje bygg for fremføring av elkraft- og tele/data kabler. Det etableres nye stigere for Garasjeanlegg, brakkerigg, ny kompressor og til varmepumpe. Hovedtavle utvides med nødvendige avganger. Eksisterende VVS utstyr frakobles, og utstyr og kabler som ikke gjenbrukes skal demonteres. Nye VVS installasjoner skal tilkobles.
50 Tele og Data
- Det skal etableres et nytt IKT-rom i nytt påbygg for fiberkabler inn og ut fra bygget. Kabler legges om og termineres i nytt rack. Ny fiber fra dette racket opp til eksisterende IKT rom i 2. etg., samt fra dette racket til rack over himling i verksted bygget. Brannvarsling utvides for å dekke nytt påbygg. Kabler for fremtidig utvidelse av adgangskontrollanlegg trekkes fa eksisterende sentral.
56 Automatisering
- Nytt automatiseringsanlegg for varme- og sanitæranlegg, som i all hovedsak omfatter ny automatikktavle i teknisk rom. I tillegg ny styreutrustning for avtrekkssystem i Smie og Verksted, samt romkontroll (varmestyring) for 4 stk. rom. Anlegget skal være forberedt for tilknytning til fremtidig toppsystem.
Tilbudet skal gis på grunnlag av etterfølgende beskrivelse og vedlagte prosjektdokumenter, samt på grunnlag av entreprenørens egne vurderinger.
En eventuell kontrakt tildeles tilbyder som har laveste pris.Tilkomst og hensyntagen til eksisterende bebyggelse i området, både offentlig og privat, skal ivaretas gjennom hele byggeperioden. Bygget skal være i drift i hele byggeperioden, og arbeidet må tilrettelegges med tanke på dette.
Nærmere beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlagets del 2 - Mengdebeskrivelse.


Referansenummer:  Prosjekt nr.: 42270