Arkitekt, Prosjektleder i Finnmark

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

285 Siste år
77 Siste 3 mnd
26 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konkurranse for kjøp av en revisjon av tilstanden til sedimentasjonsbassenger i Norge

Registrert Dato: Onsdag 13. Februar 2013

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av konsulenttjenester i forbindelse med kartlegging av «En revisjon av tilstanden til sedimentasjonsbassenger i Norge», dette inkluderer nødvendig feltarbeid, analyser og rapportering.
Kun leverandører og underleverandører (inkludert leverandører og underleverandører i samme konsern) som ikke har bistått oppdragsgiver ved byggingen av et eller flere bassenger som er listet opp i vedlegg 2, kan inngi tilbud i konkurransen. For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig evaluering av bassengene og rettferdig gjennomføring av konkurransen gjelder i denne konkurransen særlige habilitetsregler i forhold til potensielle leverandørers tidligere befatning med/ bygging av bassengene. Leverandører med tidligere befatning i saken i strid med denne særskilte habilitetsbestemmelsen vil bli avvist fra konkurransen jfr. punkt B.1.14.
Hensikten med oppgaven er å få kartlagt hvorvidt renseløsninger fungerer hydraulisk, dvs at vegvannet kommer frem til renseløsningene og at fremmedvann (grunnvann/terrengvann) ikke kommer inn i renseløsningen og forstyrrer renseprosessene. Sluttrapporten skal også inkludere anbefalinger fra konsulenten om hvordan sedimentasjonsbassenger kan fungere bedre.
Anskaffelsen har en budsjettramme på 1 million NOK inklusiv MVA. Dette er en DOFFIN utlysning men vi har allikevel valgt å lyse den ut i TED for å kunne nå flere tilbydere. Tilbud skal leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk, men sluttrapporten skal være på norsk.
Formålet med anskaffelsen er en nøytral vurdering av et utvalg av sedimentasjonsbassenger i Norge for å finne ut hvor mange ikke fungerer etter hensikt og hva slags tiltak er nødvendig for at sedimentasjonsbassenger skal fungere bedre.
Langs norske veger er det bygget 161 sedimentasjonsbassenger. Sedimentasjonsbassenger er brukt som en metode for å rense overvann fra vei. Gjennom forskjellige prosesser blir overvannet renset før det slippes ut til resipienten. En visuell befaring av sedimentasjonsbassenger langs E6 Akershus ? Østfold i 2009 og 2012 kan tyde på at flere sedimentasjonsbassenger ikke fungerer optimalt. Flere dammer har for eksempel svært lav vannstand, mens andre dammer synes å ha utfelling av jern som kan skyldes innblanding av grunnvann i bassengene. Det er også observert forsedimenteringskammer med tette innløpsrør. Det foreligger få driftsinstrukser og det er usikkert om de følges der de foreligger. Det er ønskelig å undersøke hvor det går galt; under planleggingen, under byggingen eller drift.
Nærmere beskrivelse av anskaffelsen fremgår av Konkurransegrunnlagets del D ?Beskrivelse/Kravspesifikasjon?.
Anskaffelsen har en budsjettramme på 1 million NOK inklusiv MVA. Se konkurransegrunnlaget.
Dette er en DOFFIN utlysning men vi har allikevel valgt å lyse den ut i TED for å kunne nå flere tilbydere.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Befaring, Bygging, Innløpsrør, Kartlegging, Konsulenttjenester, Leverandører, Overvann, Rense

Kirkenes, Finnmark

Avsluttet: Mandag 11. Mars 2013