Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Sprenging, Stålarbeider, Transport, Vann & avløp i Hedmark

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2145 Siste år
774 Siste 3 mnd
227 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konkurransegrunnlag for rv. 2 delparsell Slomarka - Fulu

Registrert Dato: Onsdag 22. Februar 2012

Dette kontraktsarbeidet omfatter bygging av ny rv.2 mellom profil -392 og 9230 på parsellen rv.2 Slomarka - Kongsvinger i Sør-Odal kommune i Hedmark fylke. Kontrakt inngås med konkurransegrunnlagets mengder. Etter kontraktsinngåelse og mengdekontroll vil mengder, med unntak av nærmere spesifiserte prosesser, bli låst og gi grunnlag for målprisen.
Oppdraget omfatter i hovedsak følgende elementer:
Ny 4-felts veg fra parsellstart ved profil -392 til entreprisegrense ved profil 9230.
Planskilt kryss på rv.2 ved Slomarka (ca. profil 350) og ved Sander (ca. profil 4900).
Innfartsparkering i tilknytning til planskilte kryss.
Brukonstruksjoner:
Tre bruer i ny rv. 2 trase; Sloa, Fulusaga og Kjølset.
To overgangsbruer ved Slomarka og Sander.
To overgangsbruer Steinbakken bru og Melstrøm bru.
Strøm kulvert for elvekryssing under fylkesveg ved Slomarka.
Rehabilitering av Sloå gangbru ved Slomarka.
Lettfylling av EPS i fylkesveg ved Slomarka.
Omlegging av lokalveger.
Komplett system for drenering og overvannshåndtering.
Omlegging og oppgradering av kommunale ledningsanlegg deriblant hovedvannledninger 450mm og 500mm, kloakk pumpestasjoner og fordrøynings-/renseanlegg.
Kommunal VA-kulvert under ny rv.2 i Slomarka-krysset.
Trekkerør, kummer, fundamenter og jordingsanlegg for nytt vegbelysningsanlegg langs ny rv.2, ramper og kryss.
Rekkverk samt trafikkskilt inkludert portaler og søyler.
Veioppmerking.
Plantearbeider.
Levering og montering av fordelingsskap, trafoer, master, armaturer og kabler for vegbelysningsanlegget samt elektroarbeider for brukonstruksjonene er ikke med i oppdraget.
Levering og montering av kabler og skap til tellepunkt ved Strøm er ikke med i oppdraget.
VEG:
Fjerning av vegetasjonsdekke m3 51 600
Fjerning av matjord m3 72 800
Sprengning m3 58 600
Masseflytting sprengstein m3 191 300
Masseflytting løsmasser m3 909 200
Lette fyllmasser av EPS m3 15 700
Fiberduk m2 165 600
Frostsikring med skumglass m3 79 200
Forsterkningslag av sprengstein m3 39 800
Forsterkningslag/bærelag av knuste steinmaterialer m3 230 400
Asfalt - bærelag tonn 65 600
Asfalt - bindlag m2 205 200
Asfalt - slitelag m2 197 700
Utlegging vegetasjonsdekke m2 117 700
Kantstein m 2 320
Midtrekkverk m 9 500
Rørrekkverk m 2 860
Skinnerekkverk m 1 320
Støtputer stk 5
Vegoppmerking m 72 500
Skiltmaster stk 142
Faste trafikkskilt stk 154
DREN / VA: Se konkurransegrunnlaget
ELEKTRO / VEGBELYSNING: Se konkurransegrunnlaget
BEPLANTNING: Se konkurransegrunnlaget
BRUKONSTRUKSJONER:
Melstrøm bru: Se konkurransegrunnlaget
Leikvang bru: Se konkurransegrunnlaget
Sloa bru: Se konkurransegrunnlaget
Fulusaga bru: Se konkurransegrunnlaget
Steinbakken bru: Se konkurransegrunnlaget
Kjølset bru: Se konkurransegrunnlaget
Slomarka bru: Se konkurransegrunnlaget
Strøm kulvert: Se konkurransegrunnlaget
Sloå gangbru: Se konkurransegrunnlaget
VA-ANLEGG VED SLOMARKA:
VA-kulvert
Forskaling m2 1 263
Slakkarmering B500NC tonn 88
Betong B45 SV40 m3 312
Overvannsledning av plast m 350
Spillvannsledning av plast m 990
Pumpespillvannsledning av plast m 1900
Vannledning av plast m 3540
Varerør av stål m 390
Vannkum stk 14
Spillvannkum stk 11
Prefabrikert spillvann pumpestasjon stk 3