Prosjektleder i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

364 Siste år
77 Siste 3 mnd
26 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konkurransegrunnlag - utarbeidelse av forvaltningsplan for verneområder for sjøfugl i oslofjorden

Registrert Dato: Mandag 27. September 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er forvaltningsmyndighet for alle verneområdene i Oslo og Akershus. Sjøfuglreservatene i Oslofjorden har blitt opprettet i flere omganger, og den siste verneplanen for sjøfugl ble utarbeidet i 2008.I dette oppdraget ønsker vi å få utarbeidet en samlet forvaltningsplan for alle verneområdene i Indre Oslofjord med verneformål sjøfugl innenfor Oslo og Akershus som per dags dato mangler forvaltningsplan. Av verneområdene i Indre Oslofjord gjelder dette for 37 relativt små verneområder hvor sjøfugl enten er det eneste verneformålet eller er et verneformål sammen med botanikk og/eller geologi.DN- håndbok nr. 17 -2008 (jf. hjemmesidene til Direktoratet for naturforvaltning *** Linken er fjernet *** gir en beskrivelse av hva en forvaltningsplan normalt skal inneholde.Det skal i tillegg til normal ?mal? lages en felles innledning og felles konklusjon/oppsummering som viser blant annet:- Den samlede bestandstatus for sjøfugl som hører til i verneområdene i Oslofjorden.- En vurdering av hvilken rolle verneområdene spiller for dagens sjøfuglbestander i Oslofjordregionen.- En totalvurdering av de viktigste truslene, tiltakene og utfordringene for sjøfuglbestandene i Oslofjorden.- Helhetlige og hensiktsmessige bevaringsmål med indikatorer for å måle tilstanden i verneområdene i 20 år fremover.- En helhetlig vurdering av behovet og viktigheten av skjøtselstiltak i verneområdene.- Beskrive helhetlige, fremtidig kartleggings- og overvåkingsbehov for alle områdene.- Alle aktuelle tiltak (for eksempel bekjempelse mink,undersøkelser/bestandsregistreringer, overvåking, eventuelle forslag til endringer i verneforskriftene, andre tiltak) for alle områdene skal sammenfattes i en egen oversiktstabell i et eget kapittel (i tillegg til å nevnes for hvert område), og vurderes og prioriteres innbyrdes.- Kostnadene for gjennomføring av tiltakene skal stipuleres og tas med i oversiktstabellen.Alle de 37 områdene skal også ha en selvstendig beskrivelse - gjerne som egne små ?kapitler? (2 ? 6 sider) som gjør det lett å finne frem til det aktuelle området i planen. Beskrivelsen skal omhandle naturkvaliteter/verneverdier, status for bestandene på selve lokaliteten, utfordringer/trusler i det spesifikke område og liste med nødvendige tiltak i det enkelte verneområdet.· Konsulenten skal i hovedsak sammenfatte eksisterende kunnskap om områdene. Det vil si fagrapporter, bestandsregistreringer, andre kilder osv. Behov for nyregistrering, supplerende registrering og overvåking vil fremkomme som aktuelt tiltak i planen og ikke være en del av dette oppdraget. Konsulenten må likevel påregne at alle områdene må befares for å kunne gi en tilstrekkelig beskrivelse, jf. neste punkt om rik illustrasjon.· Områdene og rapporten skal være rikt illustrert med kart/ortofoto og bilder. Det skal utarbeides oversiktskart og ulike temakart over f.eks. ferdselsforbudssoner, brukerinteresser og tilretteleggingstiltak. Miljøvernavdelingen skal ha bruksrett til alle bilder som tas i forbindelse med konsulentoppdraget.Ved oppstart av planarbeidet skal det sendes ut brev til grunneierne, berørte kommuner og organisasjoner for å gi mulighet for medvirkning tidlig i prosessen. Fylkesmannen vil være ansvarlig for dette. Konsulent kan påregne noe møtevirksomhet under planprosessen. Fylkesmannen godkjenner utkastet til forvaltningsplan og sender denne på høring. Høringsinnspill skal vurderes av Fylkesmannen, og konsulenten skal gjøre nødvendigeopprettelser/endringer før endelig forvaltningsplan kan godkjennes.Leveringstidspunkt for utkast til forvaltningsplan er 1. mars 2011, med forventet utsendelse på ekstern høring 14. april 2011. Innkomne høringer får en frist til 14.mai og ferdigstillelse av planen skal være innen 15.juni 2011.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Prosjektleder

Ferdigstillelse, Konsulent, Male, Overvåking

Vestby, Akershus

Avsluttet: Fredag 15. Oktober 2010