Arkitekt, Prosjektleder i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

481 Siste år
142 Siste 3 mnd
39 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konsekvensutredning og detaljreguleringsplan for industriområdet sørøyan på uttian

Registrert Dato: Onsdag 12. Mai 2010

Prosjektbeskrivelse for Sørøyan på Uttian -Konsekvensutredning og detaljreguleringsplan for industriområdetFrøya kommune opplever et økt press på eksisterende næringsareal, og da spesielt areal som kan tilby tilgang til dypvasskai. En prioritert målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt å sikre forutsigbarhet i forhold til arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008 ? 2017). I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel har man pekt ut hvilke områder det er aktuelt å utbygge og videreutvikle i næringssammenheng. Et av disse områdene er Sørøyan industriområde på Uttian, der arbeidet med reguleringsplan nå er startet opp. I kommuneplanens arealdel, som nå er under rullering, stilles det krav om detaljreguleringsplan og vurdering av konsekvenser før utbygging av området.Norconsult har utarbeidet forslag til planprogram med forslag til utredningsområder. Planprogrammet gjør rede for formålet med den planlagte utbyggingen av næringsareal og kai som planlegges ved Sørøyan på Uttian. Videre beskrives tiltaket og det gjøres rede for hvilke problemstillinger som anses viktige i forhold til miljø og samfunn. Med bakgrunn i tiltakets omfang og mulige virkninger for omgivelsene legger planprogrammet frem forslag til tema som bør utredes nærmere i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.Hovedutvalg for forvaltning, Frøya kommune, vedtok 25.04.10, sak 48/10, å legge Forslag til planprogram for Reguleringsplan Sørøyan Industriområde, Uttian, ut til høring og offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-9. Høringsperioden er 23.04 ? 04.06.2010.Med utgangspunkt i foreliggende forslag til planprogram ønsker Frøya kommune å innhente anbud fra aktuelle aktører for utarbeidelse av konsekvensutredning, samt forslag til detaljreguleringsplan, for det aktuelle området. Det tas forbehold om eventuelle endringer i stadfestet planprogram, som følge av innspill og merknader i løpet av høringsperioden.Vi ønsker tilbudet oppgitt som timepris med maksimalt honorartak. Alle kostnader som reise m.v. SKAL VÆRE INKLUDERT i honorartaket.Tilbudet skal inkludere framdriftsplan for arbeidene med sluttdato for utført oppdrag.Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vil bli valgt.Frøya kommune ønsker at interesserte aktører leverer inn anbud til Frøya kommune, Teknisk avd, Postboks 152, 7261 Sistranda.Tilbud leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud - reg.plan Sørøyan".Elektronisk mottatte tilbud godtas IKKE.Frist: Tilbud må være mottager i hende innen 04.06.2010 kl. 12.00.Eventuelle spørsmål kan rettes til Teknisk sjef Andreas Kvingedal (tlf 72 46 32 65 / 95 11 55 88)Vedlagt i denne utlysningen er planprogram.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Areal, Reise, Utbygging

Sistranda, Sør-Trøndelag

Avsluttet: Fredag 04. Juni 2010