Arkitekt, Prosjektleder i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1434 Siste år
1101 Siste 3 mnd
78 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konsekvensutredning og reguleringsplan nordhamarvika - melkstaden industriområde

Registrert Dato: Tirsdag 09. Mars 2010

Frøya kommune opplever et økt press på eksisterende næringsareal, og da spesielt areal som kan tilby tilgang til dypvasskai. En prioritert målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt å sikre forutsigbarhet i forhold til arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008 ? 2017). I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel har man pekt ut hvilke områder det er aktuelt å utbygge og videreutvikle i næringssammenheng.I nylig vedtatt Kommunedelplan for Sistranda er større arealer ved Nordhamarvika ? Melkstaden avsatt til næringsformål. Parallelt med Kommunedelplanarbeidet for Sistranda utarbeidet Frøya kommune forslag til reguleringsplan for Nordhamarvika ? Melkstaden. Innspill til denne planen gjorde det imidlertid klart at flere aspekter ved planområdet burde utredes nærmere før planen kunne ferdigstilles. Med bakgrunn i dette har kommunen besluttet å starte planarbeidet om igjen, med utarbeiding av planprogram, gjennomføring av konsekvensutredning og utarbeiding av forslag til reguleringsplan.Norconsult har utarbeidet planprogram med forslag til utredningsområder. Planprogrammet gjør rede for formålet med den planlagte utbyggingen av næringsareal og kai som planlegges ved Nordhamarvika ? Melkstaden. Videre beskrives tiltaket og det gjøres rede for hvilke problemstillinger som anses viktige i forhold til miljø og samfunn. Frøya kommune vedtok 14.01.10, sak 08/10, å stadfeste planprogrammet for Nordhamarvika ? Melkstaden.Med utgangspunkt i det stadfestede planprogrammet ønsker Frøya kommune å innhente anbud fra aktuelle aktører for utarbeidelse av konsekvensutredning, samt forslag til reguleringsplan, for det aktuelle området.Tilbud gis som timepris med maksimalt honorar-tak. Tilbud SKAL inkludere alle utgifter, inkludert reiseutgifter mv. Det skal tas med utgifter i forbindelse med eventuell oppstartsbefaring.Tilbud skal inkludere framdriftsplan for arbeider som skal utføres.Tilbud leveres i lukket konvolutt merket" Tilbud konsekvensutredning/ reguleringsplan" til Frøya kommune, teknisk avdeling, 7261 Sistranda. Tilbud må være Frøya kommune, teksnisk avdleing i hende innen 06.04.2010 kl. 12.00.Eventuelle spørsmål kan rettes til Teknisk sjef Andreas Kvingedal, tlf 72 46 32 65 / 95 11 55 88. E-post andreas.kvingedal@froya.kommune.no

Er du interessert i slike oppdrag? Registrer Din Bedrift

Arkitekt, Prosjektleder

Areal

Sistranda, Sør-Trøndelag