Arkitekt, Bedriftsrådgivning, Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3920 Siste år
3115 Siste 3 mnd
186 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konsekvensutredning og samfunnsøkonomisk analyse av mulige endringer i TEK17 § 7-4

Registrert Dato: Onsdag 30. Oktober 2019

TEK17 § 7-4 åpner for utbygging i flodbølgeutsatte områder, selv om alminnelige krav til materiell sikkerhet i § 7-3 andre ledd ikke er oppfylt. Bestemmelsen har en rekke vilkår som alle må være oppfylt for at unntaket skal komme til anvendelse.
Direktoratet for byggkvalitet vurderer om virkeområdet for unntaksbestemmelsen skal utvides til også å omfatte områder utsatt for primærvirkninger av skred. DiBK vurderer videre om unntaksbestemmelsen skal omfatte alle typer sekundærvirkninger av fjellskred, ikke bare flodbølge.
Videre vurderer DiBK om vilkårene for unntak bør endres helt eller delvis, eventuelt om det bør innføres nye vilkår. Blant annet vurderes det om unntaksbestemmelsen også bør omfatte områder under periodisk overvåking og ikke bare kontinuerlig overvåking slik det er i dag. Det vurderes om unntaksbestemmelsen skal bortfalle når faren er over et visst nivå. Det innebærer å eventuelt innføre en nedre terskel for når unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Videre vurderes det en utvidelse av hvilke typer tiltak som omfattes av unntaksbestemmelsen.
Endringene som er under vurdering vil kunne innebære at unntaksbestemmelsen utvides til å gjelde flere nye arealer som i dag ikke er omfattet av unntaket.
Direktoratet for byggkvalitet har derfor behov for å innhente konsekvensvurderinger av mulige endringer i unntaksbestemmelsen i TEK17 § 7-4. Dette vil inngå i grunnlaget for å vurdere hvilke av endringene og kombinasjoner av endringer som er sikkerhetsmessig og samfunnsøkonomisk forsvarlige. Analysene skal gjennomføres i tråd med utredningsinstruksen og vurdere hvem/hva som bli berørt av endringene, og hva som er de positive og negative virkningene, og hvor varige disse virkningene er.
Direktoratet har behov for at konsekvensene av de ulike endringene vurderes særskilt og at eventuelle usikkerhetsfaktorer synliggjøres. Kombinasjoner av mulige endringer må også synliggjøres i konsekvensvurderingene. Særlig vil utvidelse av unntaksbestemmelsen til å omfatte fjellskredobjekter under periodisk overvåking, ha betydning for de enkelte endringsforslagene. En utvidelse av bestemmelsen til å omfatte områder utsatt for primærtreff og flere sekundærvirkninger enn flodbølge, vil også ha stor betydning for de enkelte endringsforslagene.
Det er også nødvendig med en vurdering av nullalternativet, dvs. at unntaksbestemmelsen beholdes uendret for flodbølgeutsatte områder fra kontinuerlig overvåkede fjellpartier.


Referansenummer:  2018/5438