Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Rørlegger, Snekker, Sprenging, Stålarbeider, Steinlegger, Vann & avløp i Møre og Romsdal

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2510 Siste år
600 Siste 3 mnd
250 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Kristiansund lufthavn Kvernberget - Infrastruktur (prekvalifisering)

Registrert Dato: Mandag 05. Mars 2012

Med den nye bygningsmasse og utforming av lufthavna som er planlagte, må det etableres helt ny infrastruktur før nye bygg kan bygges og tas i bruk. Nyetableringen og utvikling av nye bebyggelse skal være helt uavhengig av dagens normale drift. For at dette skal være mulig, har en derfor valgt å dele terminalområdet i 3 soner og faser. Det etableres blant annet en teknisk kulvert for å unngå oppgraving av etablerte dekker for helikoptermanøvrering og etter hvert som de ulike fasene etableres.
Etablering av ny infrastruktur skal skje i faser i takt med etablering av nye bygg. Faseinndelingen er tenkt slik:
- Driftsområde
- Helikopterterminalområde
- Sivil terminalområde.
(se bilag Kartskisse og faseoppdeling)
Fase 1:
Utgjør etablering av nytt driftsområde, inkludert nytt driftsbygg, ny energisentral, nytt sandlager og nytt fuelanlegg for fly (fuelanlegg bekostes av Shell). Midlertidig område og vei for midlertidig heli-kopterhangar etableres i området for helikopteroppstilling som etableres i fase 2. Det må etableres ny adkomstvei, ny P-plass for driftspersonell og ny teknisk infrastruktur i form av vann, overvannsanlegg, strøm og spillvannsanlegg. I tillegg etableres det underjordisk teknisk kulvert fra driftsbygg og mot nytt terminalbygg og gjennom området for oppstillingsplattform for helikopter og en til ny
energisentral. Ved etablering av nytt driftsområde kan dagens driftsbygg og driftsområde avvikles (inkludert sandlager), mens eksisterende flyterminal, helikopterterminal og helikopterhangar skal være operativ og intakt fortsatt.
Forutsatt nødvendig avklaringer og bevilgninger, ønskes fase 1 utført inneværende år ( 2012).
Fase 2:
Utgjør etablering av ny helikopter hangar, nye oppstillingsplasser for helikopter, flytting av småfly-hangar, parkeringsplass og plass for varemottak. Det etableres teknisk infrastruktur med vann, strøm, overvann- og spillvannsanlegg fra energisentral og fram til helikopterbasen.
Nå er tenkt at eksisterende helikopterhangar kan rives eventuelt flyttes, mens eksisterende termi-nalbygg fortsatt skal være operativ.
Fase 3:
Utgjør etablering av nytt terminalbygg, oppstillingsplasser for fly inkludert avisningsplattform, nye bomregulerte P-plasser, gangarealer, holdeplasser for buss og taxi. Det etableres ny teknisk infra-struktur med vann, strøm, spillvann- og overvannsanlegg, separat overvannshåndtering for avis-ningsplattformer. All forsyning og styring av fly operative anlegg flyttes til ny elektrosentral på driftsområde.
Eksisterende terminalanlegg med tilhørende infrastruktur kan rives og avvikles.
Denne fasen er den som kan by på de største utfordringer i forhold til kontinuerlig drift.
Prekvalifiserte entreprenører skal derfor tilknytte seg underentreprenører/fagpersonell som kan utføre:
Anleggsarbeider:
1. Grave/anleggsarbeider ( grøfter, kabel, rør, veiarbeider etc)
2. Knusing av stein i fraksjoner som skal benyttes i anlegget
3. Noe sprengningsarbeider
4. Betongarbeider
5. Asfaltarbeider
6. Grøntanlegg ( grønt og kantstein)
7. Gjerdemontering
8. Nedlegging av teknisk kulvert med diameter 2 m.
9. Oppmåling/dokumentasjon
Elektroarbeider
1. Kabelarbeider ( sterk- og svakstrøm)
2. Trekkerør
3. Gatebelysning
Rørleggerarbeider
1. Spillvann
2. Overvann
3. Kummer
4. Pumpekummer
Alle underentreprenører som ønskes benyttet av anleggsentreprenør, skal oppgis og omfatte prekvalifiseringen.
Entreprenøren må ta høyde for at han vil bli utpekt som Hovedbedrift. Hovedbedriftsansvaret er regulert i AML §2-2, og foreskriver at det skal være én Hovedbedrift til enhver tid (ikke nødvendigvis samme Hovedbedrift hele tiden) dersom det er flere Arbeidsgivere på arbeidsplassen. Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid på arbeidsplassen.