Anleggsgartner, Entreprenør, Maskinentreprenør, Vann & avløp i Vestfold

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1055 Siste år
249 Siste 3 mnd
78 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Lindhøy - Kjærebekken overvannsanlegg, Tjøme kommune

Registrert Dato: Mandag 04. Juni 2012

1. TILBUDSINNBYDELSE
Leveransen gjelder / innbydelse
I overensstemmelse med dette konkurransegrunnlag og konkurransegrunnlagets vedlegg, inviterer Tjøme kommune til konkurranse om levering av tilbud på :
Lindhøy-Kjærbekken overvannsanlegg
Det legges vekt på at innsendte tilbud er klart og tydelig presentert og uten unødvendige vedlegg. Videre skal det innleverte tilbud være basert på konkurransegrunnlaget. Eventuelle tilleggsopplysninger føres opp i eget oversendelsesbrev.
Generelle tilbudsbetingelser
Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med "Lov om offentlige anskaffelser" av 16.07.1999 nr. 69, samt tilhørende forskrifter.
Anskaffelses-
prosedyre Åpen anbudskonkurranse
Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Norsk Lysingsblad,
DOFFIN-databasen referansenr.: ..............
Tilbudsfrist Tilbud merket med "Lindhøy-Kjærebekken Overvannsanlegg" skal være Tjøme
kommune i hende innen 02.07.2012 kl.13.00
Innlevering til :
Rambøll Sandefjord
Postadresse : Leif Weldingsvei 16- 3208, Sandefjord.
Besøksadresse : Leif Weldingsvei 16
Tilbudsåpning Rambøll Sandefjord, Leif Weldingsvei 16 den 02.07.2012
Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning, men åpningsprotokoll sendes tilbyderne.
Vedståelse Tilbudet skal vedstås i 90 dager, regnet fra fristen for mottagelse av tilbud.
Språkkrav Tilbudet med tilhørende dokumentasjon skal utformes på norsk.
Henvendelse Alle henvendelser skal skriftlig skje til :
Tjøme kommune
v/Roger Leegaard, E-post: rle@tjøme.kommune.no
Rambøll
v/Arvid Oddenes, E- post: arvid.oddenes@ramboll.no - tlf.: 900 62 575
Befaring Det inviteres til tilbudsbefaring/utlevering av dokumenter 11.06.12 kl. 13.00
Oppmøtested : Lindhøy skole
Anmerkning Omfang, kfr. kap. C2.
Sandefjord den ...............
---------------------------------
Arvid Oddenes
2. ORIENTERING OM PROSJEKTET
Prosjektets art og omfang :
Denne entreprisen omfatter alle arbeider med Vann, Spillvann og Overvanns-anlegg som vist på vedlagte tegninger, midlertidig omlegging samt reetablering av berørte veger. Tidsfrister fastsettes i kontrakten og det forutsettes kontinuerlig drift av hele anlegget.
Ledningstrasé og kumplassering fremgår av planene som er utarbeidet. Det er antatt at grøftene i hovedsak vil være løsmassegrøfter . Grøftedybden vil variere mellom 1,0 og 3,5 meter.
Arbeidene omfatter i hovedsak :
- Ca. 450 m komplett hovedgrøft med Ø800/600/500 overvannsledning i betong.
- Ca. 180 m komplett hovedgrøft med Ø200/250 PVC OV ,Ø225 PVC/ Ø63 PE VL og 160 PVC SPV.
- Ca. 360 m komplett drensgrøft med Ø150/83 DVD.
- Ca. 50 m graving/rensk og plastring av bekk.
- Etablering av åpent fordrøyningsmagasin på ca. 600 m3- 2000 m2 med strupet utløp i eksist kum.
- Levering og nedsetting av 11 stk. kummer, hvorav 1 reguleringskum for Ø200 VL.
- Levering og nedsetting av 5 stk. SF.
- Reetablering av veier og tomtearealer.
- Oppfyling av terreng på ca. 0,5 da..
- Grenledninger for tilknytning til eksisterende ledninger, kummer og nye sluk - totalt ca.20stk.
Med vennlig hilsen
Arvid Oddenes
Senioringeniør
Avdeling Kom.Tek og PL
M +47 90 06 25 75
arvid.oddenes@ramboll.no
________________________________________
Rambøll Norge AS
Leif Weldingsvei 16
N-3208 Sandefjord
*** Linken er fjernet *** />Jmf. punkt med kort beskrivelse av oppdraget og konkurransegrunnlaget.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere