Entreprenør, Snekker i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2313 Siste år
568 Siste 3 mnd
153 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Loftsutbygging

Registrert Dato: Mandag 04. Oktober 2010

Beskrivelse av nødvendige arbeider i forbindelse med innredning av loft til boligformål i Hegermannsgt. 0478 Oslo.

Areal: ca. 45 kvm loftsplan som består av oppholdsrom, terrasse, soverom + tilhørende toalettrom. Minimalt med arbeid i 3. Etg.

Generelt
Forskrifter og standarder
Generelt gjelder at arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 2 utg. og de standarder det
henvises til der.
Etaten har utarbeidet preaksepterte løsninger for Torshovkvartalene. Disse er juridisk bindende retningslinjer skal være retningsgivende.
Det vises også til Oslo Kommunens Veiledning for tiltakshaver/ søker innredning av leiligheter på loft og kjeller i murbygningen 72-0566, datert 27.05.09. Vedlegg 1.
Det forutsettes at ansvarlig utførende gjør seg kjent med disse bestemmelsene og følger dem.

Toleranser og avvik
Arbeidene forutsettes utført i henhold til NS 3420 toleranseklasse 2.

Rigg og drift
Tilbudet skal også inneholde rigg og drift. Kontinuerlig opprydding samt bortkjøring av søppel fra egne arbeider, evt. hjelpe arbeid for egen utførelse.

Prisgrunnlag
I tilbudet skal medtas alle hjelpearbeider og ytelser som er nødvendig for å oppnå et komplett ferdig arbeid.

Ansvarsretter og godkjenningsområder
Det forutsettes at tilbyder skal ivareta følgende ansvarsområder i henhold til nye forskrifter ved PBE:
-ansvarlig prosjekterende for sanitæranlegg ttkl 2.
-ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen av sanitæranlegg ttkl 2.
-ansvarlig utførende for de utførelser som er beskrevet ttkl 2.
-ansvarlig kontrollerende for utførelsene ttkl 2.Tiltaksklasse
Tiltaket er klassifisert i tiltaksklasse 2.

Mengdespesifikasjon/ måltaking
Det er entreprenørens ansvar på basis av tegninger, beskrivelse og befaring på stedet å utføre mengdespesifikasjon og dimensjonering av de arbeider som skal utføres. Utførende er selv ansvarlig for å ta nødvendige kontrollmål på stedet. Arkitektens tegninger tar ikke forbehold om skeivheter i konstruksjonen, tak og gulv.

Kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 Alminnelige Kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider.
Avvik fra kontraktbestemmelser skal avtales med kunde.

Pristilbud
Pristilbudet skal spesifiseres og skal inkludere alle arbeider. Før pristilbud gis skal utførende foreta befaring på stedet å gjøre seg kjent med forholdene og omfanget av arbeidene.
Arbeid som anses nødvendige for gjennomføringen av utbyggingen, men som ikke er med i spesifikasjonen, skal listes opp og medregnes i pristilbudet.


01 Gulv
Tregulv på loftsplan
Behov for avretting/opplekting av gulv må vurderes i samarbeid med entreprenør.
Nytt gulv på sjikt av isolerende materiale slik at trinnlyd unngås, 20-36 mm lydtrinnplater, jf. forskrifter.


02 Vegger / Himling
Generelt
Samtlige nye yttervegger skal utføres som brannskillebegrensede konstruksjon EI 60 som spesifisert i brannotat og brann og statikknotat fra BA8 v /Ingrid Flaa, vedlegg 3 og 4. Brannskillebegrensende vegg går hel opp til taktro. Veggen skal tilfredsstille preaksepterte løsninger for brannvegg.
Godkjent brannfuge må benyttes. Essensielt er det at gjennomføringer i brannvegg er utført iht. brannforskrifter. Et felt på 120 cm langs taket, som forlengelse av gipsveggen, må etableres og utføres som en brannvegg. Se detalj under. Et bilde viser hvordan lignende utførelse på Torshov er avsluttet mot taktro.

Alle overganger vegg/himling skal utføres uten belistning.
Vegger og himlinger skal sparkles, det legges armeringsstrie her.
Det benyttes ikke taklister. Det listes ikke rundt takvindu.
Eksisterende reisverk skal ikke behandles. Rundt innvendig trapp i 3. etg: vegg helsparkles og males dersom dette trengs etter hultagning.


Vegg mot fellesareal/bod
Leilighetsgrensen mot boder i fellesareal samt hems mot fellesareal skal utføres som lydvegg jf. Norsk Standard og tilfredsstillende brannkrav EI 60 jf brannotat.


Yttertak/ tak
For å forhindre opphoping av kondensvann i de omsluttende konstruksjonene (vegger, tak og gulv) må det etableres en fungerende dampsperre på innsiden av isolasjonssjiktet med klemte skjøter under lufting, over isolasjonssjiktet. Under eksisterende takåser lektes det ned min 36 mm under åsene for å sikre gjennomgående lufting fra raft til møne.
Tak og knevegger på loftet skal ha gjennomgående lufting på min 50 mm. Det legges vindsperre (anbefales 9 mm GU gips) og min 350 mm isolasjon. Knevegger isoleres 200 mm og luftes mot gammel konstruksjon. Himling består av 13 mm gips som sparkles og males med 3 strøk.03 Utveksling trapp fra hovedetasje til loft
Trappeforbindelse
Eksisterende etasjeskille er oppbygd med trebjelkelag med stubbeloftsleire og plankegulv. Rabitz konstruksjon under.
Utveksling av trappeåpning fra 4 etg. til loft utføres iht. Brann - og statikknotat, vedlegg 4. Trapp velges i samråd med utbygger.
Arbeider forbundet med åpning av nedsunket tak (rundt trappeåpning).


04 Riving i 3 etg
Ingen rivingsarbeider i 3. Etg foruten arbeider ifb trappeåpningen.05 Vinduer / Arker
Det skal monteres følgende vinduer jf. fasadetegninger og Byantikvarens godkjenning:
Mot gate: MERK: sentrering over underliggende vinduer i 4. Etg.
1 stk velux takvindu á 55x78 cm på hemsplan.
1 stk velux vindu á 78x140 cm på loftsplan.
Eksisterende halvmåneark rehabiliteres.


Mot gård: MERK: sentrering over underliggende vinduer i 4. Etg.
1 stk. velux takvindu á 55x78 cm på hemsplan.
Terrasse utføres iht. tegn nr.13 -15- Takterrasse -retningslinjer for endringsarbeider på tak – Torshov Vedlegg 5.

Utvekslinger i takbjelker, se forsterkning av gulv under ny trapp, se Brann og statikknotat.
Alle vinduer må være plassert jf. retningslinjer fra Byantikvaren. Plassering fremgår av fasadetegning og plasseres i samme høyde som i fasadetrekket for øvrig. Vinduene skal i størst mulig grad tilpasses taksteinen slik at beslag rundt takvinduene blir så lite som mulig. Øvre og nedre innvendig smyg skråstilles ca. 45 grader, således sideflatene, for å oppnå maksimalt lysinnslipp. Overgangen mellom smyg og skråtak utføres uten list.

Byantikvaren er meget strenge med inngrep i fasader og stedstilpasning av vinduer vil bare bli akseptert i samråd med etaten.06 Dører
Innvendig dører
Ny dør til soverommet ut mot gaten. Døren skal være standard hvitmalt med enkle profilerte lister. Ny dør til innvending bod monteres.
Ny dør til toalett på loft. Alle dører velges i samråd med utbygger.

Ny inngangsdør fra leilighet på loft til trappeoppgang
Inngangsdør fra felles trapperom til leilighet på loft skal tilfredsstille forskriftenes krav jf. blankett 72-0566.
• 1 stk. inngangsdør fra leilighet på loft til trappeoppgang med benevning El2 30 CSm/D –s2, d0 skal innsettes.

Dør skal tilfredsstille forskriftenes krav jf. blankett 72-0566. Krav og innsetting jf. Byggforskserien 534.151 Brannklassifisert dør.


07 Brannkrav trappeoppgang
Generelt
I flerplans leilighet kreves seriekoblet nettdrevet røykvarslere på hvert plan. – Utbygger.
BEKOSTES AV STYRET:
Oppgradering av hele trapperommet er påkrevd i forbindelse med innredning av loft.
Samtlige leilighetsdører til trapperom må være 30 CSm/D –s2, d0.
med selvlukkerfunksjon.
Dør mellom trappeoppgang og kjeller må være El2 60 CSm/A2 –s2, d0.

Pipe / Ildsted
Avstand mellom ildsted og ubrennbar mur/pipe må være minst 100 mm.
Avstand mellom ildsted og brennbart materiale må minst være 300 mm. Skorstein skal ikke tildekkes men være tilgjengelig for tilsyn. Se notat brann: Sintef Byggforsk og detaljer under.
09 VVS
WC på loft (IKKE BAD)
Soilrør kobles opp mot eksisterende på loft.
Oppdragsgiver leverer baderomsmøbler, toalett og servant.
Vegghengt toalett velges i samråd med rørlegger.
Hensiktsmessig møblering av toalettrom er ikke bestemt. Dette bestemmes i samråd med rørlegger ut ifra tekniske løsninger med tilkobling, men tegnet løsning er ønsket.


12 Terrasse
Terrasse utføres iht. tegn nr.13 -15- Takterrasse - retningslinjer for endringsarbeider på tak – Torshov Vedlegg 5.
Terrasse må ivareta krav til både varmeisolering, tetting og lydisolering.
Terrasse utføres i samme skikk som øvrige terrasser i borettslaget.
Arbeidet omfater:
Gulv: jfr. Tek.forskrifter, Byggforsk.
Stubbloftsleire fjernes. Isolering av gulv
Etablering av lettgulv med helning membran (ikke strykmembran),
Sluk og etablering av ny takrenne.
Støp, Varmekabler legges i støp og ned i takrenne. (NB: Vurderes i samråd med entreprenør)
Utveksling av eksisterende konstruksjon (taksperre utveksles, løsning prosjekteres av BA8)
Bygging av ramme og reisverk rundt terrassen. Tetting av ramme veggene
Åpning av hull i taket.
Blikkenslagerarbeid:
Blikkenslagerarbeidet skal inkludere alle nødvendige beslag og tilpassninger av takstein på eksisterende tak.
Beslagene skal være i plastbelagt stål.
Det skal leveres komplett skottrenne over balkong med fall til siderenner.
Siderennene føres til eksisterende takrenne.
Toppen av knevegg som danner rekkverk skal beslås.
Det skal leveres komplett tre rørs snøfanger over balkong.
Overflater på gulv og brystning avtales med utbygger.


Utgangsdøren til terrasse skal være skyvedør med åpning på høyre side.
Det ønskes et trekantvindu i terrassens sidevegg. (fra arbeidsplass ut mot terrasse fra bordhøyde til skråtak)13 Konstruksjon og utveksling
Utvekslinger
Alle utvekslinger utføres iht. til Vedlegg brann – statikknotat utført av Ba8 ingeniører
v/ Ingri Flaa vedlegg 4.


Det ønskes at tilbudet spesifiseres iht punktene over.


Innleveringsfristen 21 dager.
Ta gjerne kontakt med oppdragsgiver for befaring.