Event & opplevelse i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

28 Siste år
11 Siste 3 mnd
2 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Musikkflekken

Registrert Dato: Onsdag 03. April 2013

Kontraktsbeskrivelse
Per i dag driver Bærum Kommune (BK) virksomhet kjent som Musikk Flekken (MF). BK ønsker som er to -2- års prøveprosjekt å sette bort driften av lokalene.
Følgende betingelser danner grunnlag for driftsavtalen.
1. Lokalene med teknisk utstyr overtas "as is". Teknisk utstyr forblir Bærum kommunes eiendom. Drifter må vedlikeholde dette for egen regning. Når vedlikehold ikke er regningsvarende og/eller drifter ikke ønsker å ha utstyret der og/eller ønsker å ha eget tilsvarende utstyr der skal BK skriftlig varsles om dette og hente det snarest mulig. Drifter har ingen anledning til å kaste, gi bort eller liknende utstyr tilhørende BK uten skriftlig forhåndsamtykke.
2. Samtlige offentlige arrangement som konserter osv skal presenteres på BK trykksaker, nettside, osv. Drifter står fritt til å presentere konserter osv igjennom andre kanaler.
Eierskapet til domenet flekken.no og musikkflekken.no eies og beholdes av BK, men drifter gis så lenge driftsavtalen løper administrator rettigheter til domenet slik at de kan benytte det som kommunikasjonskanal.
3. BK billettsystem skal benyttes som billettsystem, med de kostnader, muligheter og begrensinger som følger av dette. Ved link på nettsteder skal det føres til BK billettsystem. Drifter kan ikke selge billetter igjennom andre distribusjons kanaler.
4. Samtlige arrangører og leietakere som i dag på fast og/eller regelmessig hyppighet benytter seg av MF skal for fremtiden også kunne leie lokalene. For eksempel er Primetime Orchestra og Sandvika Storband noen som benytter lokalene hver mandag ettermiddag / kveld vederlagsfritt til prøver. De disponerer også lagerlokaler på MF.
5. MF skal i minst 50% på sine arrangement ha fri aldersgrense - dvs at MF i disse tilfellene er et konsertlokale uten 18-års grense og ikke et skjenkested.
6. Ved leiearrangement skal priser på husleie og teknikertjenester ut til publikum og andre som ønsker å leie MF følger de satsene som fastsettes av kommunestyret i Bærum
7. Ved leiearrangement skal drifter forestå skriftlig kontakt og avtaleinngåelse med leietaker / arrangør og ivareta oppgjør for billettsalg, bar-omsetning og leiekostnader. Oppgjør skal skje snarest mulig, og senest innen 14 dager etter arrangementet.
8. Drifter skal på egen risiko og regning arrangere minst 20 konserter årlig. I tillegg kommer de arrangementene som genereres av øvrige leietakere. Overskudd av konserter tilfaller drifter.
9. Drifter kan fritt søke om tilgjengelige tilskudd og støtte ordninger. Det følger med denne driftsavtale ingen økonomiske tilskudd til drift av arrangementene eller lokalene. Drifter betaler ikke noen leie for av lokalene.
10. Det følger ingen stilling eller personalkostander med ved en overtakelse av driftsansvaret for MF.
11. Drifter overtar fra BK en oversikt over bookede leiearrangementer og plikter å gjennomføre dette.
12. Driftsavtalen trer i kraft fra signering og løper til 31.desember 2015. Den er av partene gjensidig oppsigelig i perioden med seks -6- måneders skriftlig varsel gjeldende i fra første månedsskifte.
13. Driftsavtalen gir ingen rett til fornyelse eller forlengelse. Driftsavtalen skal av partene evalueres årlig og med sluttevaluering.
14. Det skal i forbindelse med driftsavtalen ikke stilles noen økonomiske garantier / depositum av noen av partene.
15. Ved misslighold av en eller flere av nevnte punkter skal det uten opphold varsles fra BK. Ved gjentakelse ansees det som vesentlig mislighold og BK står fritt til å avslutte driftsavtalen med en -1- måneders skriftlig varsel gjeldende i fra første månedsskifte. BK overtar da bookede leiearrangementer lik punkt 17. Drifter kan ikke kreve noen økonomisk kompensasjon ved en avsluttet driftsavtale.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Event & opplevelse

Drift, Eiendom, Fornyelse, Priser, Trykksaker, Utstyr, Vedlikehold

Sandvika, Akershus

Avsluttet: Mandag 15. April 2013