Betong, Entreprenør, Maskinentreprenør, Mekaniske verksteder, Riving, Rørlegger, Snekker, Stålarbeider, Vann & avløp i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

5292 Siste år
1941 Siste 3 mnd
602 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Nytt renseanlegg fjellfoten ra, nes kommune akershus

Registrert Dato: Onsdag 05. Januar 2011

Oppdragets omfang:
Nes kommune skal nå rehabilitere og oppgradere Fjellfoten renseanlegg.
Intensjonene med å rehabilitere anlegget er bl.a.
¿ Utskifting av utslitt og uhensiktsmessig utstyr
¿ Kunne ta inn og behandle økte vannmengder
I dag består prosessen av:
¿ Innløpspumpestasjon
¿ Forbehandling
¿ Kjemisk rensning med flokkulering og flotasjon i to parallelle Muslinger
¿ Slamfortykking og slamavvanning
¿ Septik-mottak
Et rehabilitert og oppgradert anlegg vil bestå av følgende hovedprosesser:
¿ Innløpspumpestasjon
¿ Forbehandling
¿ Biologisk rensing
¿ Koagulering, flokkulering og separasjonstrinn.
¿ Slamfortykking og slamavvanning
¿ Septik-mottak
For å tilfredsstille disse funksjonene skal dagens eksisterende anlegg bygges om, og det skal etableres et tilbygg med nye prosesstrinn. Deler av eksisterende anleggs personaldel skal rives.
Det skal etableres et nytt servicebygg og et nytt garasjebygg.
Totalt omfatter bygningsmassen følgende grunnflater:
Garasje: 210 m2
Servicebygg: 230 m2
Renseanlegg, ny del: 317 m2
Renseanlegg, eksist. fløy: 380m2 hvorav ca. 46 m2 er tilbygg øst
Denne entreprisen er en administrerende sideentreprise. For øvrig entrepriseoppdeling, vises til vedlagte SHA-plan.
Fremdrift og tidsfrister:
Oppstart og fremdrift for denne entreprisen må følge tiltakshavers overordnede fremdriftsplan for prosjektet. Endelig fremdriftsplan fastlegges i kontrakt.
Følgende tidsfrister skal gjelde:
Kontraktsinngåelse entreprise B1 februar / mars 2011
Byggstart entreprise B1 mars 2011
Andre tekniske fag i andre entrepriser kan starte og komme inn august 2011
Prosessbygg, tett og klart for øvrige entrepriser november 2011
Servicebygget innflyttingsklart desember 2011
Nødvendige ombyggingsarbeider i dagens anlegg ekskl. riving av eksist.
personalfløy ferdigstilt slik at andre tekniske fag kan ferdigstille mars 2012
Prosessanlegget ferdigstilt og operativt juni 2012
Ferdig entreprise B1 oktober 2012
Overlevering november 2012
Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for sine arbeider. Denne skal sendes tiltakshaver for godkjennelse innen 3 uker etter kontraktsinngåelse og samordnes med øvrige entrepriser.
Det vil pågå annen installasjonsvirksomhet mens montasjen av utstyret pågår. Dette betyr at montasjeleder må koordinere egne arbeider daglig med øvrige entreprenørers virksomhet samt anleggets drift.
Drift av anlegget i byggetiden og forhold på byggeplassen
Det er pr. dato ikke avklart i detalj med Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Akershus, i hvor stor utstrekning det vil tillates tillempninger når det gjelder tilfredsstillelse av utslippskrav.
Det skal legges til grunn følgende:
? Nes kommunes driftspersonell står alltid for driften av anlegget.
? Anlegget holdes i normal drift så lenge som det er praktisk mulig
? Det vil søkes holdt så god rensing som mulig under hele anleggsperioden
Vi ser for oss følgende arbeidsopplegg:
Utvendige VA-anlegg legges om og tilkobles slik at dette er permanent / tilnærmet permanent før de øvrige arbeidene starter.
Nytt servicebygg og tilbygget til prosessanlegget etableres.
I det eksisterende anlegget må anlegget bygges om trinn for trinn i samråde med driften og øvrige entreprenører. B1-entreprenøren må forutsette og inkludere og gjøre sine arbeider i eksisterende anlegg styrt av byggherre og andre entreprenører.
Det legges til grunn at riving av dagens personaldel og etablering av garasjebygg gjøres sent i prosessen.
Entreprenøren skal samarbeide med driftsoperatørene om tidspunktene for inngrep i prosessene.
Alle ansvarlige i hvert firma er forpliktet til å sette seg grundig inn i anleggets drift og informere videre til sine underordnede.
Helse, miljø og sikkerhet
Som en del av anbudet skal entreprenøren vedlegge sitt opplegg for internkontroll fastsatt i ?Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Systemet må på en tilfredsstillende måte være dekkende for de aktiviteter som skal foregå på byggeplassen.
Entreprenøren plikter å etterleve prosjektets SHA-plan som er vedlagt som bilag.
Alle kostnader med dette skal værer inkludert i rigg- og driftskostnadene.
Befaring
Det vil bli avholdt anbudsbefaring onsdag 12. januar 2011 kl. 13.00 med oppmøte på renseanlegget.
Fjellfoten renseanlegg er lokalisert rett ved riksvei 175 ca. to km sør for Årnes.