Betong, Blikkenslager, Entreprenør, Maler, Snekker, Stålarbeider, Taktekker i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3054 Siste år
674 Siste 3 mnd
232 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

P-72276 Provisorisk vegg nord

Registrert Dato: Onsdag 24. Oktober 2012

Arbeidsomfang
Entreprisen omfatter bygging av provisorisk vegg for skjerming av terminal i drift mot bygging av Pir Nord.
Entreprisen gjennomføres som byggherrestyrt utførelsesentreprise hvor krav til leveransen angis gjennom kravspesifikasjoner og prinsipptegninger. Det gis mulighet for entreprenørene å foreslå alternativ byggemåte. Entreprisen innebefatter også demontering av veggen før den nye pir Nord er idriftssatt.
Veggen er et klimaskille og skal dimensjoneres for vindlaster, lyd og brannkrav. Den skal fungere som et skille mot byggeplassen i byggeperioden og fram til pir Nord er ferdigstilt samt som CSRA skille mot Terminal i drift. Løsningen er bygningsmessig og gjennomføringsmessig optimert for å gi minst mulig påvirkning for passasjerer, sikkerhet og terminal i drift.
Planlegging av gjennomføring gjøres i samråd med byggherren og Osl drift. Det er i byggeperioden full drift på terminalen, og det gis føringer for fremdriften for å ivareta dette.
Veggen strekker seg over ca 120 lengdemeter og de høyeste veggpartiene er rundt 30 meter inkl tilpasninger mot eksisterende vegg, totalt ca 4000 m2. Veggen består av store stålkonstruksjoner kledt med sandwichelementer. Veggen tilpasses med overganger mot eksisterende gulv, tak og fasader.
Veggen skal bygges i flere faser og over flere nivåer. Deler av veggen skal bygges med overbygg over passasjerområder.
Følgende andre kontrakter er involvert i ombyggingen:
Elektro, IKT, Rør, Ventilasjon, VA.
Arbeidene vil i hovedtrekk omfatte følgende:
? Bærekonstruksjoner i stål
? Vegg av sandwichelementer og ytterkledning
? Tekking og isolering for beskyttelse av eksisterende konstruksjoner nord for provisorisk vegg
? Tilslutning mot eksisterende bygg
? Maling, reparasjon av eksisterende gulvbelegning etter/under arbeidene
? Brannsikring
? Provisoriske tiltak for å opprettholde terminal i drift, beskytte eksisterende anlegg
? Hjelpearbeider tekniske anlegg for festeanordninger/føringsveier/omlegging tekniske systemer/supplering belysning o.l
? Demontering av vegg og stålkonstruksjoner i 2016
Det må påregnes parallelle aktiviteter og koordinering mot drift og andre entrepriser på byggeplassen. Arbeidet med bygging av provisorisk vegg nord vil foregå tett på passasjerer og annen operativ aktivitet på flyplassen. Arbeidet utføres iht. gjeldene Osl og T2 prosedyrer for denne type arbeid. Annen grensesnittavklaring mot leverandører/ entreprenører, samt mot prosjekterende som er engasjert av byggherren må også påregnes.
Arbeidene vil foregå på rød side innenfor CSRA skillet (sikkerhetskontrollert side). Østre del av vegg på nivå D-F vil foregå i grensesnitt mellom rød og hvit sone. Det stilles derfor spesielle krav til sikkerhetsklarering og -tiltak.
Inntransport og håndtering av store elementer i passasjersoner må utføres på natt med begrenset arbeidstid av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. Det vil bli satt sterkt fokus på sikkerhet gjennom hele gjennomføringen av entreprisen. Deler av veggen på nivå D og arbeider på nordsiden av hovedkonstruksjonen vil kunne foregå på dagtid.
Entreprisen har følgende hovedmasser:
Stål bæresystem: ca 170 000 kg
Prefab. Sandwichelementer ca 3000 m2
Ytterv; Standard Stålstenderverksvegg ca 450 m2
"Skjørt": Standard Stålstend.vegg, overgang vegg/tak ca 600 m2
Teleskopløsninger i overgang vegg/tak, vegg/vegg ca 200 l.m
Lettakselementer ca 450 m2
Isolering dekker/tekking ca 450 m2
Dører/luker ca 10 stk
Tidsplan
Følgende foreløpige fremdriftsplan er satt opp for kontrakten:
¿ Tilbudsperiode: jan-mars 2013
¿ Kontrahering: mai 2013
¿ IG-søknad inn: juli 2013
¿ Start bygging: september 2013
¿ Ferdigstillelse inkludert tekniske entrepriser: mai 2014
¿ Demontering vegg 2016 (antatt)