Anleggsgartner, Entreprenør, Maskinentreprenør, Prosjektleder, Sanering i Østfold

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1410 Siste år
350 Siste 3 mnd
129 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Prosjekt 5172155 Regimentsmyra - pilotprosjekt vaskeforsøk

Registrert Dato: Onsdag 05. Oktober 2011

Forsvarsbygg Skifte Eiendom avhender Forsvarets nedlagte skyte- og øvingsfelt. Arealene ryddes og sikres med utgangspunkt i planlagt etterbruk. Det gjennomføres risikovurdering med hensyn til human helse, naturverdier og risiko spredning. Når det kreves sanering til tilstandsklasse 2 til 4 blir konsekvensen at store volumer må leveres for deponering i deponier for farlig avfall. Forsvarsbygg har tillatelse til å gjennomføre en sanering av forurensning ved samtlige skytebaner på Regimentsmyra ved Fredrikstad i Østfold med prosjektstart innen 15. februar 2011.
Jordvasking er en etablert metode for å redusere volumene av forurensede masser som må leveres til deponering. Metoden er også brukt ved sanering av skytebaner men det har vært problemer med å redusere restvolumene med blykonsentrasjoner under 700 mg/kg jord til et akseptabelt nivå i ett kost nytte perspektiv. Problemene knytter seg til prosjektilenes anslagsenergi som fusjonerer mineralpartikler og metallfragmenter. Massene kan og inneholde sekundært utfelte metaller.
Det er ikke uvanlig å benytte syrevasking for å redusere restkonsentrasjonen av metaller i slikt avfall men metoden krever bl.a. arealer, tid og har ikke vær konkurransedyktig i det nordisk markedet. Konvensjonell jordvasking gir akseptable resultater under gunstige forhold men der har vært problemer med å oppnå en høy nok grad av masser som kan gjenbrukes på stedet.
Skytebanene ligger ofte utenfor allfarveg og levering til aktuelle deponier medfører normalt lang transport. Utstyret må derfor være mobilt og kunne operere under varierende lokale forhold.
Forsvarsbygg ønsker derfor å invitere til uttesting av nye metoder for behandling av skytebanejord. Det søkes særlig å få testet prosesser som kan gjennomføres på lokalitet og med rimelig behov for rigg. Tilbyder må kunne sannsynliggjøre at metoden kan egne seg til å separere metaller fra ammunisjon (særlig bly), fra mineralkorn (sand og silt).
Pilotprosjektet skal kunne behandle skytebanejord slik at minst 80 % av massene oppnår en restkonsentrasjon på mindre enn 300 mg/kg TS bly. Prosessen skal ikke medføre utslipp av større mengder prosessvann da dette normalt vil være vanskelig tilgjengelig. Tidsperspektivet skal være kort slik at en sanering av en skytebane kan skje i løpet av en sesong. Et fullskala anlegg bør ha en minstekapasitet på 100 tonn/dag. Et forsøksanlegg bør ha en kapasitet på 10-20 tonn pr dag.
Prosessen skal dokumenteres i samarbeid med Forsvarsbygg som vil bistå med å dokumentere resultatene fra forsøket.
Alle arbeider skal utføres iht. de påbud og retningslinjer som blir gitt av Skifte Eiendom, herunder krav som er gitt i Forsvarsbygg sine egne generelle bestemmelser og de krav og retningslinjer som følger av norske standarder samt aktuelle lover og forskrifter.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere