Entreprenør, Maskinentreprenør, Riving, Sanering, Transport i Buskerud

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1705 Siste år
471 Siste 3 mnd
110 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Prosjekt 5183972 DSB Buskerud sivilforsvarsleir - miljøtiltak

Registrert Dato: Mandag 29. August 2011

Skifte Eiendom har i henhold til avtale med DSB fått i oppdrag å avhende sivilforsvarsleiren i Lier i Buskerud (gnr. 160, bnr. 14, 16 og 23), Lier kommune i Buskerud. Det ble i den forbindelse sommeren 2010 og våren 2011 gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser ved potensielle grunnforurensings-kilder i leiren. Undersøkelsene ble utført av Cowi AS, på oppdrag fra Skifte Eiendom.
Sivilforsvarsleiren ble etablert på 1950-tallet, og har i hovedsak blitt benyttet til forlegning av mannskaper ved kurs, opplæring og øvelser, samt lager-, garasje- og verksteddrift.
Det ble sommeren 2010 gjennomført en miljøteknisk kartlegging ved leiren. Resultatet er beskrevet i egen rapport datert 17.6.2010. Med bakgrunn i denne rapporten, samt supplerende undersøkelser i mai 2011, er det utarbeidet en tiltaksplan for graving i forurenset grunn.
Det er funnet to områder hvor det må fjernes masser. Disse massene er funnet under en tidligere dagtank for diesel som har vært plassert ved siden av oljelager (bygg 13), og i en skråning ved siden av en liten forbrenningsovn hvor brent avfall og aske har blitt dumpet i skråningen. Omfanget av forurenset masse er anslått å være 72 m3 til sammen.
På bakgrunn av de miljøtekniske grunnundersøkelsene er det utarbeidet en tiltaksplan (COWI 9.8.2011). Planen er utarbeidet iht. kap. 2 i forurensningsforskriften med Klima- og forurensnings¬direktoratet (Klif) som ansvarlig miljømyndighet.
Følgende tiltak skal gjennomføres for å fjerne forurensning og mulige kilder til forurensning:
1. Drivstofftank, diesel (ca. 1,5 m3), ligger på bakken ? rengjøres og fjernes. Oppgraving og deponering av forurenset masse (ca. 2 m3 farlig avfall)
2. Drivstofftank, diesel (12 m3), nedgravd ? tømmes, rengjøres og fjernes
3. Oljeutskiller (ca. 4 m3), nedgravd ? rengjøres og fjernes. tokammer i betong. Avhendes sammen med ev. omkringliggende forurensede masser som farlig avfall.
4. Smørebukk på terreng, rives og fjernes.
5. Fylling hovedmagasin (ca. 70 m3), oppgraving og deponering av forurenset masse (ikke farlig avfall). Fjerning av forbrenningsovn.
6. I tillegg til saneringen av ovennevnte forurensning og mulige forurensningskilder, skal det foretas riving av en betongbunker med tilhørende adkomst (treoverbygg) som har vært benyttet i forbindelse med brannøvinger. Bunkeren ligger utenfor leiren (ikke inngjerdet område). Det gjøres spesielt oppmerksom på at rivearbeidene i forbindelse med brann¬øvings-bunkeren, skal utføres nær Grobruelva. Grobruelva er gyteelv for en storørret¬stamme i Ulvenvannet, og at det må tas hensyn til dette ved gjennomføring av rivingen.
Alle arbeider skal utføres iht. de påbud og retningslinjer som blir gitt av Skifte Eiendom, herunder krav som er gitt i Forsvarsbygg sine egne generelle bestemmelser og de krav og retningslinjer som følger av norske standarder samt aktuelle lover og forskrifter.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere