Arkitekt, Prosjektleder i Østfold

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

431 Siste år
109 Siste 3 mnd
32 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

PROSJEKTERING AV NYE VANN -OG AVLØPSLEDNINGER

Registrert Dato: Torsdag 23. Mai 2013

Oppdraget omfatter detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for strekningene Spydeberg grense (A)-Skoleveien (B), Skoleveien (B) ? rundkjøring (C) på grunnlag av utarbeidet forprosjekt.
Prosjektering skal utføres i henhold til plan- og bygningsloven, Hobøl kommunes VA-norm, NS 3420 og Norsk Vanns VA-miljøblader.
For strekningen A-B-C er det utarbeidet forprosjekt som skal legges til grunn for detaljprosjekteringen.
På strekningen A-B skal vannledningen etableres ved bruk av styrt boring langs eksisterende vei.
På strekningen B-C skal vann- og spillvannsledninger anlegges i planlagt gang/sykkelvei.
Dimensjonen på vannledningen er bestemt, men dimensjonene på avløpsledningene må anses som veiledende og må kontrolleres/dokumenteres.
Leverandøren skal utføre nødvendige forundersøkelser på eksisterende ledningsanlegg og i terrenget for å danne best mulig grunnlag for prosjekteringen.
På strekningen A-B med styrt boring er det særlig viktig å registrere alle kryssende ledninger, som stikkrenner for vei, stikkledninger for vann og avløp, drensledninger osv.
Forundersøkelser omfatter også å varsle og innhente opplysninger fra andre etater (Fortum, Telenor, kabel-TV osv.)
For strekningen B-C må leverandøren samarbeide med Statens Vegvesens konsulenter for riktig plassering og høyde i forhold til endelige planer for gang/sykkelveien.
Opplysninger om eksisterende private stikkledninger finnes delvis hos kommunen, men kontroll av disse må påregnes. Leverandøren setter opp kravspesifikasjon for rørinspeksjon av avløpsledninger.
Hobøl kommune besørger rørinspeksjon av eksisterende avløpsledninger.
Hobøl kommune varsler grunneiere og beboere og inngår grunneieravtaler der det er nødvendig.
Hobøl kommune besørger grunnundersøkelser for styrt boring der det anses som nødvendig.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Anbudsgrunnlag, Avløp, Boring, Kravspesifikasjon, Rørinspeksjon, Vann

Tomter, Østfold

Avsluttet: Torsdag 20. Juni 2013