Arkitekt, Prosjektleder i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

487 Siste år
148 Siste 3 mnd
41 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Prosjektering beinskardet boligområde

Registrert Dato: Mandag 05. Juli 2010

Frøya kommune v/ teknisk sektor ønsker tilbud på forprosjekt og detaljprosjektering av infrastrukturen i nytt regulert boligfelt i Beinskardet på Sistranda.Det er stadfestet reguleringsplan for området som totalt sett består av utbygging for 80 nye boliger. Reguleringsplanen er digitalisert.Tilbudet skal deles i to, og omfatter følgende:Del 1: Forprosjekt med kostnader? Forprosjekt som viser veg, vann, avløp, overvannsledninger m/kostnader internt i feltet. Her skal medtas også eksisterende bebyggelse som kan kloakkeres uten bruk av egen pumpestasjon.? Forprosjekt med kostnader som viser hovedkloakk ut fra det regulerte området:Ny hovedkloakk og slamavskiller med kapasitet for feltet og legging av utslippsledning fra utslippskum og ut på dypt vann. Tilbudet skal også omfatte utarbeidelse av utslippssøknad.Kostnader for selve hovedkloakken skal spesifiseres og ikke medtas i kostnaden for den interne utbyggingen i feltet.Hovedveg inn til feltet. Kostnader for hovedveg skal spesifiseres og ikke medtas i kostnaden for den interne utbyggingen i feltet.? Forprosjektet skal også inneholde avløp for overvann, samt framføring av vann til anvist tilknytningspunkt innen planområdet. Kostnadene til dette skal også spesifiseres og holdes utenfor kostnaden for den interne opparbeidelsen i boligfeltet.Del 2: Detaljprosjektering? Detaljprosjektering av veg, vann, kloakk og overvannsledninger internt i feltet. Her skal også medtas at elkabler og telekabler legges i samme grøft. Her må vurderes fiberoptikk for bredbånd.? Detaljprosjektering av hovedkloakk inklusiv slamavskiller.? Detaljprosjektering av hovedvannledning fram til aktuelt tilknytningspunkt, samt utløp for overvann. Innebærer blant annet omlegging av eksisterende hovedvannledning som passerer gjennom det regulerte området.? Detaljprosjektering av hovedveg inn til feltet.? Detaljprosjektering for utskifting av deler av hovedvannledning som utgjør tilførselsledning til det regulerte området.? Oppfølging på prosjekteringssiden i byggeperiodenDetaljprosjekteringen skal omfatte fullstendig anbudsgrunnlag med tegninger, full beskrivelse med prisbærende poster klar for utlysing i Doffin-basen, herunder også:? Orientering om prosjektet? Anbudsregler? Kontraktsbestemmelser? HMS-avtale mellom byggherre og prosjekterende med hjemmel i byggherreforskriften, og være HMS-koordinator i prosjekteringsfasen? Byggherres HMS-plan? Utarbeide kontrakt etter NS8405? Utarbeide fullstendig byggesøknad og være ansvarlig søker for prosjektetTilbud gis som timepris med maksimalt honorar-tak.Tilbud skal inkludere alle utgifter, inkludert reiseutgifter mv. Det skal tas med utgifter i forbindelse med oppstartsbefaring for prosjektering. Før oppstart forprosjekt skal det avholdes møte på Frøya med kommunens VA-avdeling.Med forbehold om politisk godkjenning av finansiering for anlegget må prosjektering etter del 1 være ferdigstilt innen 11.10.2010 og etter del 2 innen 01.01.2011. Det vil ut fra dette være nødvendig med oppstart av forprosjekt med kostnader umiddelbart etter at prosjekterende er valgt. Dette vil avgjøres ca 1 uke etter tilbudsfristens utløp.Tildeling vil skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Ved vurdering tas hensyn til følgende kriterier:? Pris? Firmaets erfaring og kvalifikasjoner? Prosjekteringsleders erfaring/ kompetanse med tilsvarende oppdrag? Firmaets referanser fra tilsvarende oppdrag.Erfaring, kvalifikasjoner, kompetanse og referanser må dokumenteres.Det vises for øvrig til Forskrift om offentlige anskaffelser, kap 8, om hvilke vedlegg som skal følge tilbudet.Som vedlegg til konkurransegrunnlaget følger (ligger som vedlegg også i Doffin):- Reguleringsplan- Bestemmelser til reguleringsplan- Kommunedelplan Sistranda (utsnitt)- Tegning over utskifting av deler av hovedvannledning som utgjør tilførselsledning tildet regulerte området- Reguleringsplan med inntegnet forslag til omlegging av hovedvannledning i det regulerte området.Tilbud leveres i lukket konvolutt merket ?Tilbud ? prosjektering parkeringsarealer? til Frøya kommune, teknisk avd. v/ Jørgen Olsen, 7261 Sistranda.Elektronisk mottatte tilbud tillates ikke.Tilbudsfrist: Tilbud må være oppdragsgiver i hende innen 13.08.2010 kl. 12.00.Ved spørsmål kontaktes Jørgen Olsen jorgen.olsen@froya.kommune.no tlf. 72463266, eller Andreas Kvingedal, andreas.kvingedal@froya.kommune.no tlf. 72463265.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere