Arkitekt, Prosjektleder i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

491 Siste år
142 Siste 3 mnd
48 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Prosjektering utvidelse av kjerkdalsvatnet vannbehandlingsanlegg

Registrert Dato: Fredag 07. Januar 2011

Frøya kommune ønsker å øke kapasiteten på vannbehandling. Dette for å møte økende behov, men også for å kunne forsyne i en normalsituasjon med én rigg tatt ut av produksjonen for nødvendig vedlikehold og lignende.
Produksjonskapasiteten tenkes økt med én ny rigg tilsvarende rigg A og B, det vil si en økning med 2500 m3/døgn.
Det må i tillegg ses på utvidet kapasitet av rentvannsbasseng ved anlegget. Dette er i dag på 350 m3, og er plassert under lager og verksted. Utvidet kapasitet må bygges separat slik at rengjøring av ett basseng kan skje mens det andre er i drift.
En bygningsmessig utvidelse må hensynta at lager og verksted plasseres ovenpå nytt rentvannsbasseng, blant med tanke på at forurensning i lager/ verksted ikke skal kunne trenge ned i rentvannsbasseng.
Det må også vurderes utvidelse av kapasiteten på alkalisk filter (kalkbasseng).
Eksisterende nødstrømsaggregat er dimensjonert for dagens produksjonskapasitet, og det må ut fra dette vurderes hvordan nødstrøm skal løses ved en utvidelse.
For utvidelse av vannverkets forsyningsområde mot Hamarvik ønskes det vurdert flere alternativer:
? Bygging av nytt høgdebasseng ved eksisterende Sistranda høgdebasseng som dekker behovet ved både utbyggingsområdet og eksisterende bassengs forsyningsområde.
? Bygging av nytt høgdebasseng lenger sør i området Rabben, som dekker nytt forsyningsområde. Sistranda høgdebasseng blir da stående urørt.
? Forsyne nytt område uten høgdebasseng med pumpetrykk fra Ervik pumpestasjon.
For alle alternativer gjelder at det må prosjekteres nødvendig hovedledning og fordelingsnett.
Som vedlegg til denne beskrivelsen følger situasjonsplan som viser tenkt bygningsmessig utvidelse og skisse som viser mulige løsninger med tanke på nytt forsyningsområde.
Prosjekteringsarbeidet skal legges opp på følgende måte:
Del 1: Forprosjekt med kostnader
? Utarbeide skisseforslag til bygningsmessige arbeider ved vannbehandlingsanlegget
? Skisser over ledningsplan og utforming av høgdebasseng
? Forprosjektbeskrivelse med beskrivelse av konstruksjoner, materialer og tekniske løsninger
? Enkel beskrivelse av ny rigg for vannbehandling og plassering av denne
? Driftskonsekvenser
? Vurdering av risiko, sårbarhet og muligheter knyttet til prosjektet
? Forslag til framdriftsplan
? Kostnadskalkyle for prosjektet
Del 2: Detaljprosjektering (med forbehold om politisk godkjenning og finansiering)
? Detaljprosjektering av bygningsmessige arbeider ved vannbehandlingsanlegg og eventuelt høgdebasseng
? Detaljprosjektering av ny rigg for vannbehandling, med tilhørende nødvendige endringer/ utvidelser av kalkbasseng og rentvannsbasseng.
? Detaljprosjektering av nye ledningstraséer, eventuelt forsterkning/ rehabilitering av eksisterende
? Oppfølging på prosjekteringssiden i byggeperioden, antatt timeforbruk 20 timer
Detaljprosjekteringen skal omfatte fullstendig anbudsgrunnlag med tegninger, full beskrivelse med prisbærende poster klar for utlysing i Doffin-basen, herunder også:
? Orientering om prosjektet
? Anbudsregler
? Kontraktsbestemmelser
? HMS-avtale mellom byggherre og prosjekterende med hjemmel i byggherreforskriften, og være HMS-koordinator i prosjekteringsfasen
? Byggherres SHA-plan for utførelsen
? Utarbeide kontrakt etter NS8405
? Utarbeide fullstendig byggesøknad og være ansvarlig søker for prosjektet
Det skal medtas utgifter i forbindelse med oppstartsbefaring for prosjektering. Før oppstart forprosjekt skal det avholdes møte på Frøya med kommunens VA-avdeling.
Interesserte tilbydere melder interesse via tjenesten i Doffin for å motta fullstendig kokurransegrunnlag og oppdateringer/ presiseringer underveis i konkurransen.
Tilbud leveres i lukket konvolutt merket ?Tilbud ? Prosjektering utvidelse Kjerkdalsvatnet vannbehandlingsanlegg? til Frøya kommune, teknisk avd. v/ Jørgen Olsen, 7261 Sistranda.
Elektronisk mottatte tilbud tillates ikke.
Tilbudsfrist: Tilbud må være oppdragsgiver i hende innen 04.02.2011 kl. 12.00.
Nærmere opplsyninger kan gis ved henvendelse til Jørgen Olsen.
jorgen.olsen@froya.kommune.no
tlf. 72463266/ 99294421.