Arkitekt, Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2566 Siste år
1961 Siste 3 mnd
120 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Prosjekteringsgruppe- etablering av miljøteknisk infrastruktur på grønmo avfallsdeponi

Registrert Dato: Onsdag 23. Mars 2011

Avfallsdeponiet på Grønmo ble i bystyrevedtak 444/04 vedtatt avviklet og fylkesmannen satte som krav at deponering av avfall skulle opphøre fra juli 2009.
I brev av 17.12.2009 og 06.05.2010 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fastsatt krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponiet.
I perioden fra 16.7.2009 og frem til Fylkesmannen har godkjent avsluttingsarbeidene vil deponiet være i en avslutningsfase.
Avslutningsfasen har til hensikt å få avsluttet deponiet på en god måte for å unngå unødig infiltrasjon av overflatevann i deponiet, unngå lekkasje av forurensingsstoffer til omgivelsene, redusere gassemisjon fra deponiet samt tilrettelegge for en god nedbrytning av avfallet.
Dette søkes gjennomført gjennom blant annet ved å:
? gjøre tiltak som bedrer renseeffekten på det lokale renseanlegget
? arbeide for kontinuerlig forbedring av vannkvaliteten i resipient
? utarbeide tiltak for å senke sigevannstanden i deponiområdene
? utarbeide tiltak for å oppgradere gassanleggene på alle områder av deponiene
? hindre overflatevann i å trenge inn i deponiet skal det etableres et toppdekke med lekkasjesikre dammer og vannveier (bekker og overflategrøfter)
REN har fått utarbeidet miljøtilstandsrapport som omfatter alle mulige miljøulemper forårsaket av deponiet i avslutningsfasen og etterdriftsfasen. Dette omfatter sigevannsanlegget, uttaksanlegget for deponigass, luktproblemer, overvannssystemet og mulige påvirkninger på grunnvann og nærliggende resipienter. Basert på de konklusjonene som er gjort og krav fra Fylkesmannen skal det utarbeides en tiltaksplan med forslag til utbedringer/videre arbeid som skal gjennomføres i avslutningsfasen.
Det ønskes i denne konkurransen tverrfaglig og komplett prosjektering gjennom:
? Skisseprosjekt
? Forprosjekt
? Detaljprosjekt
? Utarbeidelse av arbeidsgrunnlag
? Oppfølging i byggetiden
Videre skal leverandøren kunne bistå i etablering av driftsrutiner og fdv, basert på de føringer og forutsetninger som legges til grunn fra oppdragsgiver.

Er du interessert i slike oppdrag? Registrer Din Bedrift