Arkitekt, Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2560 Siste år
1955 Siste 3 mnd
133 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rammeavtale – Prosjektering av kommunal infrastruktur knyttet til byutviklingsområder

Registrert Dato: Søndag 02. Mai 2021

BYM har påtatt seg gjennomføringsansvar for kommunalteknisk infrastruktur i en rekke geografisk avgrensede byutviklingsområder i Oslo. Pr 01.01.2021 har BYM gjennomføringsansvar for følgende byutviklingsområder:
• Ensjø
• Løren/Økern
• Vollebekk
• Bryn
• Breivoll
• Haraldrud
• Hasle
• Skøyen
• Storo/Lillo
• Frysja
• Skullerud
• Mortensrud (begrenset)
I løpet av kontraktsperioden kan BYM påta seg gjennomføringsansvar for enda flere byutviklingsområder. Disse vil da kunne bli lagt til i løpet av kontraktsperioden.
BYM har fått forespørsel om å påta seg gjennomføringsansvar for områdene Bjerke, Oslo S, Furuset og Helsfyr. Dette er foreløpig ikke avklart med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).
Gjennomføringsansvaret innebærer ansvar for prosjekter som etter inngåtte utbyggingsavtaler skal gjennomføres i kommunal regi (kontantbidragsytelser) eller som utbyggerne selv skal utføre (realytelser). For realytelser så er BYM ansvar å godkjenne landskapsplan og byggeplan og følge opp at tiltaket gjennomføres iht. godkjent landskapsplan og byggeplan.
Gjennomføringsansvaret omfatter tiltak som er regulert som offentlig tiltak så som veier, gater, torg, sykkelveier, parker, grønnstruktur, turveier og tilhørende tekniske anlegg som el, tele, som blir berørt indirekte eller direkte av det offentlige tiltaket.
Vann- og avløpsetaten (VAV) har ansvar for vann- og avløpsnettet (VA-nettet) som blir berørt indirekte eller direkte av offentlige tiltak. VAV samarbeider derfor tett med BYM i byutviklingsområdene der BYM har gjennomføringsansvar. I tillegg har BYM, sammen med VAV ansvar for utarbeidelse av Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) i forbindelse med PBE sitt områdeplanarbeid (områderegulering etter plan- og bygningsloven, veiledende plan for offentlige rom eller tiltaksliste for offentlige rom).
Denne anskaffelsen har som formål å anskaffe rådgivning- og prosjekteringstjenester som skal dekke BYMs og VAVs behov i henhold til gjennomføringsansvaret i byutviklingsområdene. Tjenestene vil variere i størrelse og omfang fra år til år og bestå av bl.a. utarbeidelse av skisseprosjekter, forprosjekter, byggeplaner, konkurransegrunnlag for både totalentreprise og utførelsesentreprise, reguleringsplan/byggesak samt faglig rådgivning og koordinering av private og offentlige planer på alle nivåer innenfor byutviklingsområdene. I tillegg omfatter anskaffelsen utarbeidelse av VPKL i forbindelse med PBE sitt områdeplanarbeid. Det vises i tillegg til vedlegg 2, kravspesifikasjon.
Anskaffelsen foretas også på vegne av VAV som ved behov vil kunne gjøre egne avrop på rammeavtalen i samråd med BYM. VAV forbeholder seg retten til å foreta egne anskaffelser for samme type ytelser der VAV anser dette hensiktsmessig, eventuelt benytte egne rammeavtaler.
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå en rammeavtale med 2-4 leverandører forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig antall egnede tilbud.
Rammeavtalen vil ha en varighet på 4 år fra kontraktsinngåelse. Oppdragsgiveren har opsjon på forlengelse av avtalen med yterligere 1+1+1 år. Total kontraktsperiode er inntil 7 år.
Vurdering om innløsning av opsjoner startes i god tid før kontrakten går ut. Bruk av opsjon avklares med leverandørene innen 3 måneder før kontrakten går ut.
Estimert årlig verdi er ca. kr 50 mill. eks. mva og prisregulering. Totalt estimert kontraktsverdien for rammeavtalen (4+1+1+1 år) er ca. kr 350 mill. (eks. mva.) inklusiv estimerte kostnader til VAV.
Summen er kun estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver da dette er avhengig av de årlige bevilgningene fra bystyret. Det er også stor usikkerhet knyttet til anslaget.
Rammeavtalen vil være en ikke-eksklusiv kontrakt og oppdragsgiver forbeholder seg rett til å gjennomføre egne konkurranser innenfor kontraktens angitte ytelser og inngå kontrakter utenfor rammeavtalen, der BYM vurderer det som hensiktsmessig.


Referansenummer:  1-BYM-2021