Arkitekt, Prosjektleder i Nordland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

986 Siste år
638 Siste 3 mnd
76 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Reguleringsplan Lamarka for bygging av demenesboliger.

Registrert Dato: Mandag 09. Desember 2019

Sortland kommune vil regulere for å bygge demensboliger, samt sikre resten av området innenfor planavgrensningen til offentlig formål.
Kommunen er grunneier på deler av arealet ved oppstart av regulering, men vil på sikt starte og gjennomføre en prosess med formål å bli grunneier av hele arealet. Området består i hovedsak av myrterreng.
Ny plan skal detaljregulere arealbehov og plassering av demensboliger. Videre skal resterende areal avsettes til offentlig formål (områderegulering). Politisk nivå i Sortland kommune har nylig fattet vedtak som omhandler intensjon om bygging av ny idrettshall og barneskole. Dette er vedtak som kan bli førende for reguleringssaken, men foreløpig er ikke endelig plassering av ny hall og skole avklart.
Planavgrensningen inkluderer også nedre del av Bjørklundveien og krysset til fv. 82 (Vesterålsgata). I gjeldende plan er det regulert bredere vei og en rundkjøring som ikke realisert. Denne planen er eldre enn 10 år og fristen for ekspropriasjon er for gått ut. Dersom slike infrastrukturtiltak må inngå som rekkefølgekrav i ny plan, må de være en del av ny reguleringsplan slik at kommunen har mulighet til å erverve grunn.
Formålet kommunen ønsker å regulere til, er ikke i henhold til overordnet plan (Byplan). Det finnes en reguleringsplan for området, men denne er ikke realisert. Adkomstvei gjennom planområdet er regulert i egen plan i 2015 (Fagerlundveien) og denne veien er opparbeidet med vann- og avløpsledninger.
Gjeldende planverk er gjengitt med kart og plannavn under. Flere opplysninger om planstatus kan søkes opp på kommunekart.no. Med bakgrunn i at hovedtrekkene i eksisterende reguleringsplan er i henhold til ønsket ny regulering, finner kommunen at det med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 6 b ikke vil bli krav om konsekvensutredning i planprosessen.


Referansenummer:  19/1522 Anskaffelse regulering Lamarka

Er du interessert i slike oppdrag? Registrer Din Bedrift