Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Prosjektleder, Rørlegger, Snekker, Vann & avløp i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

6553 Siste år
2119 Siste 3 mnd
519 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rehabilitering av deponigassanlegg ved deponiet på rommen

Registrert Dato: Fredag 02. Oktober 2009

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av rehabilitering av deponigassanlegg på Rommen. Ombyggingen vil skje som en totalentreprise
I totalentreprisen inngår planlegging, prosjektering, levering, riving av tekniske installasjoner, bygging, igangkjøring og inntrimming av komplett ombygd anlegg, samt alle aktiviteter som er nødvendig for myndighetenes godkjenning av anleggene. Det skal ikke søkes om igangsettingstillatelse for arbeidene. Ombyggingen skal skje som totalentreprise.
Arbeidet består av
? Utbedring av setningsskader på reguleringsstasjon R100
? Bygging av nytt system for avtapping av kondensat fra sugeledninger til reguleringsstasjonene R100 og R200 (kondenskummer). Hver kondenskum skal inneholde vannlås, lensepumpe og tilkobling til lokalt reinfiltrasjonsanlegg
? Ombygging av eksisterende samlestokker i R100 og R200 for å få bedre arbeidshøyde for driftspersonalet ved regulering av brønner, utskifting av eksisterende ventiler samt innmontering av rotametre for visuell kontroll av mengde gass i hver sugeledning.
? Avdekking av brønntopper på ca. 10 stk. gassbrønner for kontroll av brønntopp og kobling av sugeledning til brønn. Evt. utbedring av feil/mangler skal avtales i hvert enkelt tilfelle med EBY.
? Bygging av ny horisontal brønn med lengde 40 m ved R200, se også vedlagt tegning. Tilknyttes en eksisterende sugeledning fra en havarert brønn.
? Utarbeidelse av dokumentasjon samt revidering av eksisterende drifts- og vedlikeholdsinstruks (tilpasning i forhold til utførte ombygninger)
? Opplæring av EBYs driftspersonell i bruk av nye installasjoner
I vedlegg 1 er gitt funksjonsbeskrivelse for eksisterende anlegg inkl. tegninger og el-skjema for eksisterende anlegg.
Lensepumper i avvanningskummer skal styres av nivåvipper montert på pumpene.
Forslag til plassering av nye kondenskummer er vist på vedlagte prinsipptegninger, se tegn. nr. VA-412 og VA-413.
Totalentreprenøren skal foreta all stikking og utsetting av evt. hjelpepunkter. Oversikt over eksisterende fastpunkter vil overleveres valgt totalentreprenør av EBY.
Ved gjennomføring av arbeidene må det påregnes utlekking av metangass. Det kan oppstå luktplager pga. hydrogensulfid i deponigassen ved graving i avfall. Det kan oppstå eksplosjonsfare dersom konsentrasjonen av metan i luft ligger mellom 5 til 15 prosent. Totalentreprenøren må foreta kontinuerlig måling av gass under anleggsarbeidene, og skal selv holde instrumenter til slik måling.
Totalentreprenøren skal utføre alt anleggsarbeide og ha ansvar for levering og montering av automatikk og el. anlegg i henhold til funksjonsbeskrivelsen. Arbeidene skal planlegges og utføres i samråd med EBYs bygge¬leder.
Alle arbeider skal utføres med den største skånsomhet mot eksisterende vegetasjon, gangveier og idrettsanlegg. Alle arealer skal settes tilbake til opprinnelig stand ved anleggsarbeidenes avslutning. Dette er totalentreprenørens ansvar, og skal være inkludert i tilbudets pris.
Deler av anleggsområdet er regelmessig trafikkert av turgåere og idrettsungdom. For gangveier og adkomst til idrettsanleggene skal nødvendig fremkommelighet og sikkerhet opprettholdes i hele anleggs¬perioden. Dette kan medføre at enkelte av arbeidene som skal gjennom¬føres må sikres ekstra eller at det må etableres provisorier, slik at passering av åpne grøfter er mulig.