Regnskap, Revisjon i Buskerud

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

121 Siste år
83 Siste 3 mnd
8 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Revisortjenester til Vegfinans AS

Registrert Dato: Fredag 05. Februar 2021

Det skal gis tilbud på gjennomføring av full ekstern revisjon av årsregnskapene pt. for 29 Aksjeselskaper samt Konsernregnskapet (Vegfinans AS er morselskapet, 28 av selskapene er del av konsernet) tilknyttet bompengedrift på Østlandet. Revisjonen skal gjennomføres i henhold til gjeldene norske lover og regler for dette. Oppdragsgiver ønsker også timepris på eventuelle tilleggsarbeider som selskapet kan etterspørre. Eksempler på tilleggsarbeider kan være rådgivning, skatt/avgift, verdivurdering m.m.
Revisors oppgave er å avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, samt om at selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov om god bokføringsskikk. Revisor skal også kontrollere at opplysningene i årsberetningen som er knyttet til årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskudd/dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Revisjonen skal utføres i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder vedtatte revisjonsstandarder. Revisor skal gjennomføre de revisjonshandlinger standardene krever og det som forholdene tilsier er hensiktsmessig for å oppnå betryggende kvalitet. Det kreves gyldig revisorbevilling for den/de oppdragsansvarlige. Revisor skal avgi revisjonsberetning til generalforsamlingene etter at årsregnskap og årsberetning er avlagt av styrene.


Referansenummer:  1/2021

Er du interessert i slike oppdrag? Registrer Din Bedrift