Anleggsgartner, Arkitekt, Asfaltering, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Prosjektleder, Vann & avløp i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

6037 Siste år
4027 Siste 3 mnd
211 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rundkjøring Gimse VVA

Registrert Dato: Torsdag 22. Oktober 2020

Grunnlag for tilbudet
Konkurransegrunnlagets oppbygning
I tillegg til Mercellgrunnlaget består konkurransegrunnlaget av følgende vedlegg:
-  Mengdebeskrivelse
-  Tegningsliste, tegninger og faseplaner
-  Tilbudsgrunnlag - Generell del
- Eventuelle tillegg og justeringer av utsendt konkurransegrunnlag.
- Referater fra befaring.
Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget
Oppfordrer til at all kommunikasjon om anskaffelsen foregår via meldingstjenesten til Mercell.
Informasjonsmøte/ Befaring
Se fanen "Milepæler" for informasjon om tilbudsbefaring og andre milepæler. Påmelding til tilbudsbefaring skal skje via meldingstjenesten i Mercell
Tildelingsprinsipp
Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert. Tildelingen skjer ut fra hvilket tilbud som har den laveste pris.
Informasjon i "Tilbudsgrunnlag - generell del" og mengdebeskrivelse utfyller hverandre.
Dersom "Tilbudsgrunnlag - generell del" og mengdebeskrivelse skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i mengdebeskrivelse foran opplysninger gitt i "Tilbudsgrunnlag - generell del" til tilbudet.
Tilbudets utforming
Tilbudet leveres digitalt via Mercell. Alle poster i mengdebeskrivelsen skal prises. Ved manglende prising anses posten å være inkludert i øvrige poster. Oppdragsgiver vil kontrollregne tilbudene.  Feil som blir oppdaget gjennom en slik kontroll betraktes som åpenbare feil og vil bli korrigert.
Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler
Generelle og spesielle konkurranseregler
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser(LOA).
Som generelle regler gjelder Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (Forsyningsforskriften) Del 1. "Alminnelige bestemmelser", med de presiseringer som er gitt i konkurransegrunnlaget. Presiseringene skal forstås som tillegg eller suppleringer til teksten i forskriften.
Prosedyreform og kunngjøring
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
Forbehold og avvik
Det gjøres oppmerksom på oppdragsgivers plikt og rett til å avvise tilbud. Avvik fra konkurransedokumentene og forbehold kan lede til at tilbudet blir avvist. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise en leverandør før en eventuell dialogfase er gjennomført.
Utforming av kontrakten
Kontrakten vil bestå av dokumentene som utgjør konkurransegrunnlaget, leverandørens tilbud, referater fra eventuelle avklaringsmøter og et avtaledokument. Som kontraktsbestemmelser benyttes NS 8405:2008 med tillegg som framgår av avtaledokumentet og konkurransegrunnlaget. Bruk av underentreprenører skal godkjennes av byggherren.
Offentlighet
For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder Offentleglova. (LOV 2006-05-19 nr. 16).
Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil oppdragsgiver benytte den elektroniske versjonen av tilbud som er sladdet og evt. ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Ved evt. klagesak/innsynbegjæring  har oppdragsgiver plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn.
Forbehold om tillatelser eller finansiering
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering, myndighetenes godkjenning og grunneieres godkjenning.
Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst før tildeling, som følge av bortfall av vedtatt finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn.
Tilbudskostnader
Alle kostnader knyttet til utarbeidelse og levering av tilbud må bæres av tilbyder.
Tildeling
En faggruppe bestående av representanter fra oppdragsgiver og rådgiver vil evaluere tilbudene. Oppdragsgivers beslutning om hvilket tilbud som er valgt, vil meddeles automatisk via Mercell samtidig til alle tilbydere i rimelig tid før kontrakten inngås. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for oppdragsgivers valg samt angi en klagefrist.