Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Riving, Sprenging, Stålarbeider, Vann & avløp i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

5735 Siste år
2131 Siste 3 mnd
587 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund

Registrert Dato: Tirsdag 18. Desember 2012

Eksisterende riksveg 22 har på strekningen Lillestrøm ? Fetsund gjennomgående to kjørefelt med parallelført gang-/sykkelveg. På halve strekningen fra Fetsund mot Lillestrøm er det i tillegg kollektivfelt. Riksvegen skal utvides til firefeltsveg med fysisk midtdeler og midtrekkverk.
Prosjektet starter i profil 250 ved Isakveien øst for Lillestrøm sentrum i Skedsmo kommune og ender i profil 5325 i Jan Steneruds vei i Fet kommune. Firefeltsvegen avsluttes i kryss med Garderveien hvorfra det blir en overgang til tofeltsveg over ca. 500 m til kryss med Jan Steneruds vei. Gang-/sykkelvegen skal flyttes utenfor riksvegens sikkerhetssone. Langs riksveg 22 er prosjektet 5 kilometer langt. Det skal i tillegg gjøre arbeid 200 m inn i riksveg 159 slik at prosjektets totale lengde er 5,2 km.
Terrenget prosjektet ligger i betegnes som lett. På de første 3,5 km ligger riksvegen i flatt terreng, både på langs og på tvers. Deretter har vegen jevn stigning på ca. 5 % over en lengde på ca. 1 km.
Alle eksisterende bruer og kulverter skal ombygges, utvides, forlenges eller fjernes. Det skal bygges flere konstruksjoner: to nye kulverter, en eksisterende kulvert skal forlenges, seks nye bruer og en eksisterende bru skal ombygges. Videre skal det bygges en kombinert kulvert for vann og små dyr og en kulvert for vann skal fjernes. Det skal bygges seks amfibiekulverter med ca. 660 m ledegjerder. Eksisterende rundkjøring ved riksveg 159 skal justeres og det skal etableres to passeringsfelt utenfor rundkjøringas sirkulasjonsareal, rundkjøringa på Tuensletta skal utvides og rundkjøringa ved Isakveien skal fjernes. Det skal anlegges toplankryss i tilknytning til Engaveien/Nerdrumsveien og Garderveien.
Fylkesveg 279.01, Jølsenveien, skal forsterkes og breddeutvides over en lengde av 500 m. På samme strekning skal det anlegges parallelført gang-/sykkelveg. Jølsenveien skal deretter forlenges 900 m parallelt med riksvegen.
Vannforsyningen til Fet kommune skal legges om over en lengde på 3 km. Dimensjonen på ledningen er Ø500 mm. Parallelt med denne skal det legges en reserveledning med dimensjon Ø355 mm.
På begge sider av vegen ligger fiberkabel, til sammen 27 trekkerør, som forbinder Oslo med Europa via Stockholm og Gøteborg. Disse kabeltrasèene skal flyttes. I tillegg er det et stort antall lokale el-, tele- og tv-kabler som må omlegges.
Riksvegen skal forsynes med tosidig veglys. Sidevegene skal belyses ensidig og gang-/ sykkelvegene skal belyses der de blir liggende i egne traséer.
Det skal settes opp 1200 m støyskjerm og anlegges en 630 m lang og 2,5 m høy armert voll for å hindre blending på/fra den parallelførte Jølsenveien. Det skal sprenges ca. 20 000 m³ fast berg.
Riksveg 22 har stor trafikk. Årsdøgntrafikken er over 20 000 med stor andel tungtrafikk. Det er store køproblemer i morgen- og ettermiddagsrushet og det finns ikke omkjøringsmuligheter slik at trafikken må gå gjennom anleggsområdet gjennom hele anleggsperioden.
Alle gang-/sykkelveger og atkomster til bussholdeplasser skal utformes slik at de tilfredsstiller kravet om tilgjengelighet for alle. Det er et krav at de myke trafikantene skal ha tilnærmet samme fremkommelighet i anleggsfasen som før anleggsarbeidet starter. Alle midlertidige omlegginger av eksisterende gang-/sykkelveger skal belegges med asfaltert dekke eller freseasfalt.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere