Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Drenering, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Stålarbeider, Trefelling, Vann & avløp i Hedmark

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

4981 Siste år
3827 Siste 3 mnd
143 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rv.3/25 Ommangsvollen - Grundset. Forberedende entreprise Ånestad og Grindalsmoen

Registrert Dato: Torsdag 22. Desember 2016

Kontrakten vil bestå av arbeider på to geografiske steder, hhv på Ånestad i Løtenkommune og på Grindalsmoen i Elverum kommune og er en forberedende entreprise av OPS-prosjektet mellom Ommangsvollen og Grundset.Ånestad: Arbeidene består av bygging av parallellført gang/sykkelveg langs rv. 25 fra Brandsrudvegen og fram til krysset med rv. 3, lengde ca 800 meter. På denne strekningen er det også ei ca 18 meter lang slakkarmert betongbru og det er ny belysning. Videre består denne entreprisedelen av nye kjøreveger, delvis også med fortau i området rundt Myklegard, lengde ca 700 meter. Til sammen strekker tiltakene seg over en lengde på ca 1,5 km. Det antas at det ikke er berg på stedet. Løsmasser under matjord/vegetasjonsdekke benyttes til vegfyllinger. Det er et samlet masseunderskudd på 4 – 5 000 m³ og dette dekkes av masser fra Grindalsmoen, alternativt at fyllmassene leveres av entreprenør.Grindalsmoen: Arbeidene består av utvidelse av dagens rv. 3/25 til 4-felts veg over en strekning på 800 meter, inklusive her er også ei ny rundkjøring. Videre inngår bygging av ytterligere ei rundkjøring, ca 1 000 meter kjøreveger og ca 1 300 meter gang/sykkelveger. Det skal også bygges to stk gang/sykkelvegkulverter i slakkarmert betong, lengde hhv 16,8 og 17,3 meter, lysåpning 4,5 m x ca. 3,5m. Begge undergangene fundamenteres på løsmasser og de skal ha belysning i taket.Det er på dette stedet et totalt løsmasseoverskudd på drøyt 100 000 m³. Noe av dette kan dekke masseunderskuddet på Ånestad, resten skal transporteres til deponiet på Gampmyra, alternativt kan nevnte masser helt eller delvis overtas av entreprenør. Heller ikke på Grindalsmoen kommer noen av tiltakene i konflikt med berg.