Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

568 Siste år
123 Siste 3 mnd
35 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Samfunnsøkonomisk analyse knyttet til spørsmålet om utvidet petroleumsvirk. i barentshavet - lofoten

Registrert Dato: Fredag 14. Mai 2010

I forbindelse med arbeidet med oppdatering av forvaltningsplanen for
Barentshavet og Lofoten skal det gjøres vurderinger av petroleumsvirksomhetens betydning for verdiskaping og samfunn.
Som en del av arbeidet med samfunnsmessige virkninger av forvaltningsplanen skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til eventuell ny/utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Utredningen skal klarlegge, beskrive og systematisere forventede virkninger (nytte og kostnader) for samfunnet som følger av eventuell petroleumsvirksomhet i følgende havområder: Kystsonen nordlig del (Norskehavet) og områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten.
En samfunnsøkonomisk analyse av eventuell petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal ta utgangspunkt i et 0-alternativ hvor dagens forvaltning videreføres. Dette skal sammenlignes med et alternativ der alle de aktuelle havområdene åpnes for petroleumsvirksomhet jf. over. Grunnlaget for det alternative scenarioet er beskrevet under i delkapitlet grunnlag for analysen. I 0-alternativet må det ligge til grunn utviklingstrekk som er relevante for analysen, for eksempel utvikling innen fiske- og havbruksnæringen, sjøtransport, petroleumsvirksomhet og leverandørindustri/tjenester, reiseliv, nye næringer basert på fornybare naturressurser og bruk av havområdets økosystemtjenester mv.
Potensielle inntekter knyttet til eventuell ny/utvidet petroleumsvirksomhet skal beregnes og så langt det er mulig vurderes sammen med mulige konsekvenser (positive/negative) innen fiskerier, havbruk, sjøtransport, petroleumsrettet leverandørindustri/tjenester, reiseliv, nye næringer basert på naturressurser og økosystemverdier og -tjenester mv. Risikovurderinger skal inngå i denne delen av analysen.
Analysen skal bygge på Oljedirektoratets oppdaterte ressursanslag i de aktuelle havområdene samt relevant datagrunnlag fra Oljedirektoratets modeller for verdisetting av områdene, jf. rapport fra Oljedirektoratet fremlagt 16. april 2010. Mer omfattende rapporter om petroleumsressurser og verdien av disse vil bli offentliggjort i mai 2010 på Oljedirektoratets nettside *** Linken er fjernet *** /> Utreder skal gjøre seg kjent med og benytte seg av fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen med tilhørende underlagsrapporter, herunder ODs oppdaterte anslag for petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (lagt frem 15. og 16. april 2010).
I tilbudet fra leverandøren ønskes det drøftet hvordan sentrale utfordringer knyttet til analysen kan håndteres, herunder:
-beskrivelse og vurdering av effekter som ikke fanges opp i form av direkte produksjonsinntekter eller kostnader (både prissatte og ikke-prissatte effekter),
-beskrivelse og vurdering av usikkerhet, herunder langsiktighet og mulig irreversibilitet,
-beskrivelse og vurdering av ulike opsjonsverdier.
Analysen skal ha en langsiktig tidshorisont.
Leverandøren bør finne en god balanse mellom det kvantitative og kvalitative både når det gjelder analysemetodikk og datagrunnlag. Leverandøren må spesifisere hva slags modeller og metodikk som skal benyttes i analysen.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Prosjektleder

Analyse

Oslo, Oslo

Avsluttet: Fredag 11. Juni 2010