Blikkenslager, Entreprenør, Murer, Skorsteinsarbeider, Snekker, Taktekker i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

12591 Siste år
10390 Siste 3 mnd
361 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Skifte takstein, takpapp, event skadet trevirke, montering av beslag, takrenner, takstige, snøsikring

Registrert Dato: Søndag 14. Mars 2021

Arbeidet går i grove trekk ut på å fjerne eksisterende tak, som er gammel takstein med eldre takpapp, renovering av hele/deler av piper, samt begrenset reparasjon av skader på murvegg. Beskrivelse av det aktuelle huset hvor renoveringen skal utføres: Huset er ett murhus med takkonstruksjon av tre og er bygget på-50 tallet. Det består av ett hovedhus over to etasjer med høy sokkel på ene siden og loft samt ett mindre tilbygg på en etasje. Hovedbygget er på ca. 140 kvadratmeter i grunnflate og tilbygget er på ca. 30 kvadratmeter i grunnflate. Omtrentlig totalt takareal anslås å være 210 kvm., men tilbyderene oppfordres til å kvalitetssikre størrelsen. Hovedhuset er ett bygg bestående av to tak, som dekker omtrentlig halvparten av huset hver. Takene til hovedhuset har en innbyrdes høydeforskjell på ca. 1 meter og innehar en pipe hver, totalt 2 piper. Tilbygget har ingen pipe. Det er også diverse utluftinger over taket. Høydeforskjell mellom hovedhusets tak og tilbyggets tak er betydelig større. Størst behov for renovering av tak er på hovedhuset. Tilbygget har tak som er nyere og tilbudet må derfor vise kostnaden for renovasjonen av takene samlet og samtidig identifisere besparelsen ved å utelate taket for tilbygget. Under følger en beskrivelsen som i grove trekk forteller hva som ønskes utført. 1. Renovering av piper: a. Det er to piper som beskrevet over. Disse er murt opp av teglstein og ved befaring over tak så kommer det frem at det er løse teglsteiner og manglende mørtel mellom enkelte stener, noe som må utbedres. Vi kan ikke se at det samme gjelder for den delen av pipen som ikke stikker ut over tak, men anbefaler at pipens tilstand i helhet sjekkes før det utarbeides ett tilbud. B. Pipene står i dag udekket til, men det ønskes at det monteres heldekkende beslag / heldekkende pipehatt for å bygge inn pipene. 2. Renovering av tak: a. Rivning og fjerning av taksten og takpapp, vindskier, takrenner med beslag og eventuelt annet som naturlig hører med. B. Fra innsiden av taket ser takbordene ok ut, men dette bør inspiseres og vurderes om enkelte bord må byttes. C. Montere ny takpapp, taksten, beslag, takrenner, snøsikring, minimum en stige pr tak (to tak på hovedhus og ett tak på tilbygg) og eventuelt annet. 3. Montering av to takvinduer (prises isolert) : Det er ønskelig å få montert to åpningsbare takvinduer mellom eksisterende takstoler på den ene delen av hovedbyggets loft. Dette skal eventuelt i helhet finansieres av en av sameiets beboere og det trenger derfor en isolert pris på dette. Avstand mellom takstolene er ca. 79 cm. 4. Renovering av en mindre skader på vegg: a. Det er mindre skader på byggets murvegg. En av disse er etter langvarig lekkasje fra takrenne. B. Ett par-tre områder på bygget har begrensede områder med løs murpuss som må repareres. 5. Hulltaking i mur-/betongvegg for 100mm ventilasjonsrør – 1-3 hull. 6. Avfall: Alt avfall må tas hånd om og kjøres bort. 7. Tid til gjennomføring: Det er ønskelig at arbeidet kan være ferdigstilt innen 15 juni 2021 og at det angis når oppstart planlegges. Er det ikke mulig å ferdigstille innen angitt dato, er det ønskelig med en tidsangivelse for når en eventuell oppstart kan skje og en eventuell avslutning. 8.
Tilbud tas imot på email adressen over. Beskrivelsen over må ikke regnes som uttømmende