Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Rørlegger, Steinlegger, Vann & avløp i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

10189 Siste år
6148 Siste 3 mnd
542 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Sykkelvei Hoffsveien

Registrert Dato: Tirsdag 02. Juni 2020

Tiltaksområdet ligger på Skøyen i Oslo, mellom Monolittveien i nord og trikkeskinnene før Harbitzalleèn i sør, og består i dag av trafikkarealer og fortau. Nabobebyggelse består hovedsakelig av leiligheter og næringseiendommer, samt at det grenser til Smestadammen. Planområdet strekker seg ut i lengderetning nord-sør omtrent 1350 meter.
Det skal anlegges sykkelfelt i Hoffsveien fra trikkeskinnene ved Harbitzallén til Monolittveien. Prosjektet vil også gjennomføre noen andre nødvendige tiltak som ny rundkjøring, breddeutvidelse av veien, omlegging av vei, murer, nye infiltrasjonssandfang, ny beplantning og ny belysning.
Vei
Prosjektet gjennomføres i strekk på mellom 50 - 150 m av gangen. Årsaken er krav til god og sikker trafikkstyring. Det benyttes manuell dirigering og lysregulert trafikkstyring.
Prosjektet gjennomføres med tosidig sykkelfelt hele strekningen og med rød asfalt i sykkelfeltet.
Det skal bygges en rundkjøring ved Engebrets veien og Hoff terrasse og veien skal flyttes og breddeutvides. Det er mulig dette krever noe samhandling mot Fornebubanen, som har omfattende planer i området i forbindelse med nye Skøyen stasjon.
Dagens kjørevei skal utvides slik at det blir plass til sykkelfelt i begge retninger. Breddeutvidelse på veien blir i hovedsak 3 meter (1,5 m sykkelfelt på hver side).
VA
Når vegbanen utvides for å gjøre plass til sykkelfelt må plassering av veisluk endres For VA er tiltaket i hovedsak å bytte ut eksisterende sandfang med nye infiltrasjonssandfang. Disse kobles til eksisterende ledninger. Infiltrasjonssandfangene vil bidra til at overvann infiltreres i grunnen og dermed oppnår en renseeffekt. Ved større nedbørshendelser vil overvann fortsatt renne ut i ledningsnett til Hoffselva.
Nord for rundkjøring etableres det et regnbed for lokal infiltrasjon og rensing av overvann. Regnbedet får et overløp til eksisterende kum med utløp til Hoffselva.
Murer
Det skal etableres flere murer innenfor prosjektområdet.
Elektro
Det skal etableres ny gatebelysning langs Hoffsveien. Eksisterende belysning skal i stor grad rives. Lehus for bussholdeplasser skal også tilsluttes strøm. Strøm til Bysykkelstativ skal legges om til ny plassering av stativ.
Beplanting
Ved breddeutvidelsen vil det bli behov for å felle en del trær. Det skal plantes nye enkeltrær og nye masseplanter. I tillegg skal det etableres et regnbed nord for rundkjøringen ved Engebretsvei, med stauder og busker for å håndtere og rense overvann. For øvrig skal tilgrensende arealer tilsås med gress og revegeteres i områder som ligger nær viktige naturtyper.
Etableringsvedlikehold for grøntanlegg inngår i kontrakten og varer i 3 år. Det poengteres særskilt at trær skal vannes og beskyttes under anleggsgjennomføringen.
Se mer informasjon i vedlegg 28 Beskrivelse av tiltaket og vedlegg 1 Mengdebeskrivelse.
Overvannsrensing
Niva (Norsk institutt for vannforskning) er involvert i Horizon 2020 som er et samarbeid med EU hvor intensjonen er å teste og komme frem til innovative løsninger for hvordan man best mulig kan rense overvann med naturbaserte løsninger. Horizon 2020 trenger pilotanlegg for å teste og analysere renseeffekten ved forskjellige rensesystemer. Niva er interessert i at Hoffsveien kan bli et slikt testanlegg.
Å være et testanlegg innebærer særlig to sentrale aktiviteter:
1. Testing av nye naturbaserte renseløsninger (enhanced naturebased treatment systems)
2. Teste verktøy som skal utvikles med den hensikt å synliggjøre hvordan naturbaserte renseløsninger best kan implementeres/kobles på anlegg for renseløsninger
Med bakgrunn i dette er det planlagt gjennomført et pilotprosjekt for å se på nye løsninger for overvannsrensing. Hoffsveien er valgt ut til å være et av prosjektene som kan teste en eventuell ny løsning for overvannsrensing.
Se beskrivelsen del A1-A2 Pilotprosjekt overvann


Referansenummer:  145-BYM-2019