Snekker i Rogaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

626 Siste år
185 Siste 3 mnd
55 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Tømrerarbeid terrasse – fritidsbolig idse, strand kommune, rogaland

Registrert Dato: Mandag 29. Oktober 2012

I. Generelt

Det skal utføres tømrerarbeid i tilknytning til terrasse på fritidsbolig, heretter kalt Eiendommen, beliggende på Idse i Rogaland. Eiendommen ligger ved Fiskevik på Idse og har Gardsnr. 63, Bruksnr. 4, Festenr. 8 i Strand kommune (kommune nr. 1130). Kartreferanse for Eiendommen er:

http: / / maps. Google. Com / maps?f=q&q=58. 981568, 5. 934672%20%284102%20Idse, %20Norway%29

II. Arbeidsbeskrivelse

Arbeidsbeskrivelsen nedenfor viser til nummererte Vedlegg. Vedleggene finnes som separate filer. Sammenheng vedleggnummer og filnavn er beskrevet i avsnitt VIII helt nederst.

Eiendommens eksisterende terrasse i sør er åpen på undersiden. Åpningene mellom stolpene som bærer terrassen skal tettes igjen. To av åpningene er allerede tettet igjen, jfr. Bilder i Vedlegg 1 - 2. De andre åpningene som skal tettes igjen, er vist på bilder i Vedlegg 3 – 6. Det er utarbeidet målsatte skisser som viser eksisterende og ny konstruksjon i Vedlegg 7 – 11. Skissene viser eksisterende konstruksjon i grønn farge og ny konstruksjon i lys farge.

For de to åpningene som allerede er tettet igjen er det benyttet 36 mm X 68 mm impregnerte rekker som reisverk / festemateriale og 21 mm x 95 mm impregnert terrassebord som kledning. I den ferdig installerte kledningen skal det være 6-8 mm klaring mellom bordene slik at området under terrassen sikres god gjennomlufting. Vinkelen på ny kledning skal være den samme som for eksisterende kledning, jfr. Vedlegg 1. En står fritt til å benytte alternative materialer så lenge det ikke endrer utseende, forringer konstruksjonen eller at det på annet vis medfører dårligere kvalitet enn det som allerede er installert. Alt nytt tremateriale skal være trykkimpregnert.

Det er i alt 15 åpninger som skal tettes. Totalt areal er estimert til 25, 44 m2, jfr. Vedlegg 12. Åpningene er identifisert med bokstavene A-M. Alle åpninger med unntak av C, J og M er faste vegger.

Åpning C skal bestå av en dobbel dør og et fast område med kledning i underkant (´dørstokk´), jfr. Vedlegg 7. Dørene skal være i samme materialer og utførelse som de faste veggene og leveres ferdig hengslet (hver del slår 180 grader utover) med låsbart (ved bruk av hengelås) stalldør beslag / håndtak.

Åpning J skal bestå av en enkel dør og et evt. Fast område mot underliggende terrasse i underkant (´dørstokk´). Døren skal være i samme materialer og utførelse som de faste veggene og leveres ferdig hengslet (slår 90 grader innover) med låsbart (ved bruk av hengelås) stalldør beslag / håndtak, jfr. Vedlegg 11.

Åpning M er i virkeligheten ikke en åpning, men en forlengelse av stolpe mellom åpning L og N. Denne delen skal leveres i en utførelse som gjør at åpning M ser ut som en stolpe og slik at den har nødvendig feste for åpningene L og N.

Stolpene som bærer eksisterende terrasse og som avgrenser hver åpning som skal tettes igjen, består i all hovedsak av 98 mm X 98 mm konstruksjonsvirke. Når åpningene tettes igjen, skal det nye materialet monteres mellom stolpene slik at ytterside på kledning er i flukt med stolpene. Dette er tydelig vist i Vedlegg 1. Nytt materiale skal festes i stolper og i overkant som nødvendig. For arealer som er tilknytning til annen terrasse i underkant (åpninger J til O) kan nytt materiale også festes i underkant. Arealer der det ikke er fundament i underkant (åpninger A til I) skal det være åpning mellom underkant av nytt materiale og bakken som er stor nok til at materialet ikke kommer i kontakt med bakken og dermed kan bli ødelagt av fuktighet over tid.

Oppgitte lengder er i all hovedsak oppmålt. Arealene er beregnet basert på oppmålte lengder. Alle lengder og arealer anses å være gode nok for tilbudsformål, men den som får oppdraget er ansvarlig for å verifisere og evt. Oppdatere mål som nødvendig før prosjektering og bygging. Ved behov for oppmåling før innlevering av tilbud, står en fritt til å befare Eiendommen, jfr. Kartreferanse i avsnitt I over.

Det er opp til den som skal utføre arbeidet om nye materialer settes sammen på stedet eller om en velger å prefabrikere elementer annet sted for så å montere disse på Eiendommen etterpå.

III. Tidsplan

Arbeidet ønskes gjennomført så snart som praktisk mulig. Planlagt start- og sluttidspunkt skal oppgis i tilbudet.

IV. Vederlag

A. Avtalt arbeid
Det skal tilbys fast enhetspris i kroner pr. Ferdigstilt m2. For at den som får oppdraget ikke skal måtte ta noen risiko på lengder og arealer er det virkelige, ferdigstilte arealer som skal utgjøre grunnlaget for oppgjør, IKKE arealer estimert og oppgitt i forespørsel.

Eksempel: Tilbudt enhetspris er 1000 kr / m2 inkl. Mva. Estimert areal er 25, 44 m2, jfr. Vedlegg 12. Estimert pris for oppdraget blir således 1000 kr / m2 x 25, 44 m2 = kr 25. 440, - inkl. Mva. Ved ferdigstillelse av oppdraget viser det seg at arealet av installert konstruksjon i virkeligheten er 36, 39 m2. Endelig pris for oppdraget blir derfor 1000 kr / m2 x 36, 39 m2 = kr 36. 390, - inkl. Mva.

B. Annet arbeid
Dersom det skal utføres arbeid som ikke er beskrevet over, skal dette gjøres basert på prinsippet om medgått tid og kostnad. Tilbudet skal derfor inkludere timerate for arbeid på Eiendommen samt påslag i % for eventuelt materiell som medgår i annet arbeid.

V. Betaling

Oppgjør for tjenester og materiell finner sted etter at arbeidet er ferdigstilt. Betaling skal finne sted senest 10 kalenderdager etter at godkjent faktura er mottatt.

VI. Kontraktsbetingelser

Oppdraget reguleres av betingelser i standard ´Avtale om arbeider på fast eiendom´:

http: / / *** Linken er fjernet *** Forbrukerradet. No / tips-og-råd / bolig / pusse-opp / kontrakter

Lov om håndverkertjenester ligger til grunn for etablering og håndtering av avtalen.

VII. Tilbudsfrist

Frist for innlevering av tilbud er mandag 12. November kl. 16: 00.

VIII. Vedlegg

Følgende vedlegg er referert til i beskrivelsen over:
1. IMG_9461 eksisterende kledning under terrasse - utside. Jpg:
Bilde av eksisterende kledning sett fra øst (utside)
2. IMG_9462 eksisterende kledning under terrasse - innside. JPG:
Bilde av eksisterende kledning sett fra vest (innside)
3. IMG_3504 eksisterende terrasse trapper østside sett fra sørøst. JPG:
Bilde av åpning mellom stolper inntil trapp på østsiden
4. IMG_3505 eksisterende terrasse hjørne østside sett fra sørøst. JPG:
Bilde av åpning mellom stolper ved innerhjørnet på østsiden
5. IMG_3506 eksisterende terrasse front sørside sett fra sørøst. JPG:
Bilde av åpning mellom stolper i front sett fra terrassens sørøstlige hjørne
6. IMG_3508 eksiterende terrasse vestside sett fra sørvest. JPG
Bilde av åpning mellom stolper på vestsiden sett fra terrassens sørvestlige
hjørne
7. Terrasse sør - fra sør. Jpg:
Skisse av terrasse sett fra sør som viser felter som skal kles igjen (lys farge) i forhold til eksisterende terrassekonstruksjon (grønn farge)
8. Terrasse sør - fra vest. Jpg:
Skisse av terrasse sett fra vest / sørvest som viser felter som skal kles igjen (lys farge) i forhold til eksisterende terrassekonstruksjon (grønn farge)
9. Terrasse sør - fra øst. Jpg:
Skisse av terrasse sett fra øst / sørøst som viser felter som skal kles igjen (lys farge) i forhold til eksisterende terrassekonstruksjon (grønn farge)
10. Terrasse sør - oversiktsbilde fra sørøst. Jpg:
Skisse / oversiktsbilde av terrasse sett fra sørøst som viser felter som skal kles igjen (lys farge) i forhold til eksisterende terrassekonstruksjon (grønn farge)
11. Terrasse sør - åpning av dør øst. Jpg:
Skisse som viser dør (åpning J) sett ovenfra.
12. Arealer og prisformat terrasse revC. Xls:
Oversikt over alle åpninger med tilhørende arealer på det som skal tettes igjen

Skisser i Vedlegg 7-11 er hentet fra en Google Sketchup modell. Modellen kan lastes ned her:

https: / / *** Linken er fjernet *** Dropbox. Com / s / 7x13bm76dpejraw / Terrasse%20s%C3%B8r%20revC. Skp

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere