Arkitekt, Prosjektleder i Rogaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

597 Siste år
231 Siste 3 mnd
48 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Tasta svømmehall rehabilitering

Registrert Dato: Tirsdag 01. Februar 2011

1.1 Formål med forprosjekt
Planlagt renovering av eksisterende svømmebassenger og tilhørende garderober og dusjanlegg.
All teknisk utrustning tilknyttet vann- og luftbehandling skal oppgraderes / skiftes.
Dette er en 1 til 1 reparasjon, og dermed utløses ikke krav om å følge de nye rammen for energibruk i bygninger.
Hovedtiltakene for rehabiliteringen er:
* Betongrehabilitering av bassenger og omgivende dekker (golv), etablering av vaskerenner med
fall fra bassenget.
* Skifte ut alle fliser i og rundt bassenger, golv i hallene og i garderober, dusjer og korridorer. Etablere
en sikker membranløsning.
* Rehabilitere øvrige innvendige overflater til hygienisk og forskrifts- og driftsmessig riktig nivå.
* Påse at alle tiltak i bygningen utføres i samsvar til dagens krav til universell utforming; NS 11001-1
og forskriftskrav i PBL / TEK10.
*- Installere nytt VVS-teknisk anlegg som sikrer:
= Kvalitet og kapasitet for badevann og dusjvann i samsvar med dagens forskriftskrav.
= Forbedret og forenklet vask og vedlikehold av golv i dusjer og garderober.
= Inneklimamiljø som er i samsvar med dagens forskriftskrav.
= Optimalisering av energiforbruk.
* Oppgradere svak- og sterkstrømsanlegget, med fokus på bl.a.:
= SD-anlegget fornyes, og kobles opp mot drift sentralt.
= Ny belysning tilpasset nye himlinger.
= Alarmanlegg.
* Alle bygg- og installasjonstiltak skal så langt som det er mulig tilpasses mulig framtidig bruk
av fjernvarme.
Kalkylen i forprosjektet er i stor utstrekning basert på kalkylene i tilstandsrapport for Tastahallen utarbeidet i september av Multiconsult AS.
1.2 Bakgrunn
Tasta Svømmehall ble byggget i 1982. Som det framgår av tilstandsrapporten, er hallen preget alder og slitasje, og har en tilstand som krever relativt omfattende tiltak. Tiltakene bør iverksettes snarest mulig, da erfaring tilsier at skadeutvikling i betongen og dermed kostnadsøkningen er eksponensiell.
Dette har vært klart i lang tid, og var bakgrunn for den gjennomførte tilstandskontrollen.
1.3 Grunnlag for forprosjektet
Forprosjektet skal kvalitetssikre de tiltaksforslagene som er nedfelt i tilstandsrapporten, med hensyn til tiltakenes omfang, kvalitet og kostnad.
1.4 Mål for forprosjektet
Målene for arbeidet med forprosjekt har vært å:
? Legge en basis for detaljprosjektering som sikrer at svømme-og badeanleggene blir i samsvar med forskriftskrav
? Sikre at tiltakene fører til at drift og vedlikehold optimaliseres; dvs forenkling og forbedring med fortsatt tilfredstillende hygienisk standard. Blant annet skal forenklet drift av lysanlegget fokuseres (bl.a. utskiftning av pærer - spesielt overbassengene).
? Tasta Svømmehall er populær som treningsarena blant de lokale konkurransesvømmerne. Denne status skal søkes ivaretatt gjennom de foreslåtte tiltak.
? Bearbeide skisseprosjektet fram til et tilfredsstillende grunnlag for en beslutning om gjennomføring av detaljprosjektering og bygging i samråd med brukere.
? Avdekke de forskjellige fokusområder mht universell utforming.
? Etablere et grunnlag for å starte detaljprosjektering.
Dette dokumentet oppsummerer resultatene av prosjekteringsgruppens arbeid med forprosjektet.
1.5 Prosjekteringsgruppen
I deler av prosjektet har flere personer fra Multiconsult AS deltatt. Blant annet er det i tillegg til de tre hovedfagene, gjennomført forenklede branntekniske og lydtekniske vurderinger.